Giải bài tập SGK Tin học 9 Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Nội dung giải bài tập SGK trang 26 môn Tin học 9 Bài 3 Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến các khái niệm các dịch vụ tổ chức thông tin trên Internet, tìm kiếm thông tin trên Internet,... Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Tin học 9 Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

1. Giải bài 1 trang 26 SGK Tin học 9

Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 1 trang 21 SGK Tin học 9 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

- Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video …và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác

- Phân biệt siêu văn bản và trang web:

+ Siêu văn bản (hypertext) là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,… và các siêu liên kết (hyperlink – được gọi tắt là liên kết) tới các siêu văn bản khác

+ Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web

2. Giải bài 2 trang 26 SGK Tin học 9

Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 1b trang 22 SGK Tin học 9 để phân tích và đưa ra câu trả lời thích hợp.

Hướng dẫn giải

- Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web

- Website là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

3. Giải bài 3 trang 26 SGK Tin học 9

Em hiểu WWW là gì?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học kết hợp với nội dung mục 1b trang 22 SGK Tin học 9 để phân tích và đưa ra câu trả lời thích hợp.

Hướng dẫn giải

Các website được lưu trên các máy chủ trên Internet. Các máy chủ này được gọi là máy chủ web (web server).

Về thực chất, có thể xem WWW là hệ thống các website trên Internet.

4. Giải bài 4 trang 26 SGK Tin học 9

Theo em, vì sao trong địa chỉ của trang web có ghi cả địa chỉ của website? Làm thế nào để biết hai trang web là thuộc cùng một website hay không?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2 trang 23 SGK Tin học 9 để phân tích và giải thích.

Hướng dẫn giải

Để truy cập các trang web người dùng phải sử dụng một phần mềm được gọi là trình duyệt web. Nói chung, để truy cập một trang web, ta cần biết địa chỉ của trang web đó để nhập địa chỉ đó vào ô địa chỉ trên cửa sổ trình duyệt.

5. Giải bài 5 trang 26 SGK Tin học 9

Để truy cập các trang web em cần sử dụng phần mềm gì? Làm thế nào để truy cập được một trang web cụ thể?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung mục 2 trang 23, 24 SGK Tin học 9 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

- Để truy cập các trang web em cần sử dụng phần mềm trình duyệt web. Phần mềm này giúp người sử dụng giao tiếp với hệ thống WWW.

- Các bước thực hiện để truy cập một trang web cụ thể:

+ Nhập địa chỉ của trang web vào ô địa chỉ;

+ Nhấn phím Enter.

6. Giải bài 6 trang 26 SGK Tin học 9

Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Hãy kể tên một số máy tìm kiếm.

Phương pháp giải

Từ nội dung mục 24, 25 SGK Tin học 9 để trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

- Máy tìm kiếm (search engine) là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.

- Sử dụng máy tìm kiếm:

+ Truy cập máy tìm kiếm

+ Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa

+ Nhấn phím enter hoặc nháy nút tìm kiếm

- Một số máy tìm kiếm:

+ Google: http://www.google.com.vn

+ Yahoo: http://www.yahoo.com

+ Microsoft: http://www.bing.com

+ AltaVista: http://www.altavista.com

7. Giải bài 7 trang 26 SGK Tin học 9

Hãy nêu một số website mà em biết.

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân và nội dung kiến thức ở bài 3 SGK Tin học 9 để trả lời.

Hướng dẫn giải

Một số website như: vietnamnet.vn, vi.wikipedia.org, www.answers.com, www.nasa.gov...

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM