Giải bài tập SGK Tin học 9 Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Mời các em cùng tham khảo nội dung giải bài tập SGK trang 104 môn Tin học 9 Bài 11 Thêm hình ảnh vào trang chiếu, tài liệu này sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến việc chèn thêm hình ảnh vào trang chiếu như thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh, sao chép và di chuyển trang chiếu,...Chúc các em học tốt!

Giải bài tập SGK Tin học 9 Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

1. Giải bài 1 trang 104 SGK Tin học 9

Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 1 trang 100 được trình bày ở bài 11 SGK Tin học 9 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu:

- Dùng để minh họa nội dung dạng văn bản

- Làm cho bài trình chiếu hấp dẫn và sinh động.

2. Giải bài 2 trang 104 SGK Tin học 9

Nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 1 trang 100, 101 được trình bày ở bài 11 SGK Tin học 9 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Các bước để chèn hình ảnh vào một trang chiếu của PowerPoint:

- Bước 1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào;

- Bước 2. Chọn lệnh Insert ⟶ Picture ⟶  From File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện. Xử lí hộp thoại

- Bước 3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in;

- Bước 4. Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert.

3. Giải bài 3 trang 104 SGK Tin học 9

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ hiển thị sắp xếp các trang chiếu.

Phương pháp giải

Từ nội dung bài 11 SGK Tin học 9 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

Có thể nhìn được toàn bộ các trang chiếu của bài trình chiếu

Có thể sao chép hoặc di chuyển các trang chiếu.

4. Giải bài 4 trang 104 SGK Tin học 9

Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của hình ảnh kia. Tại sao? Nếu muốn hiển thị đầy đủ cả hai hình ảnh trên cùng trang chiếu, em cần thực hiện các thao tác gì?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung mục 2 được trình bày ở trang 101, 102 SGK Tin học 9 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, ta thấy một hình ảnh che lấp một phần của hình ảnh kia. Bởi vì, chúng chồng đè lên nhau. Để hiển thị đầy đủ cả hai hình ảnh trên cùng trang chiếu. em cần thực hiện thao tác thay đổi kích thước của hai hình ảnh đó.

5. Giải bài 5 trang 105 SGK Tin học 9

Tạo bài trình chiếu gồm các trang chiếu với màu nền khác nhau tương tự như hình 90 dưới đây. Sử dụng các nút lệnh Copy (hoặc Cut) và Paste để sao chép (hoặc di chuyển):

a) Trang chiếu số 1 vào ngay sau trang chiếu số 2;

b) Trang chiếu số 2 vào vị trí cuối cùng. Các trang chiếu được sao chép hay di chuyển sẽ có màu nền gì? Nêu nhận xét của riêng em.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung mục 2, mục 3 được trình bày ở trang 102, 103 SGK Tin học 9 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

a) Nếu em sử dụng nút lệnh Copy và Paste để sao chép trang chiếu thì ngay sau trang chiếu số 2 sẽ xuất hiện một trang chiếu giống trang chiếu số 1

Nếu sử dụng các nút lệnh Cut và Paste để di chuyển trang chiếu thì sau trang chiếu số 2 sẽ xuất hiện trang chiếu số 1 nghĩa là vị trí của hai trang chiếu được đổi nhau.

b) Trang chiếu số 2 vào vị trí cuối cùng. Em hãy thực hiện việc sao chép (hoặc di chuyển) trang chiếu và tự đưa ra nhận xét cho riêng mình. Em lưu ý rằng bài trình chiếu có 4 trang chiếu. Khi thực hiện các lệnh sao chép hoặc di chuyển thì vị trí các trang chiếu sẽ khác nhau.

6. Giải bài 6 trang 105 SGK Tin học 9

Trên cơ sở các nội dung và hình ảnh đã sưu tầm được về các thắng cảnh quê hương em (bài tập 6, Bài 9), hãy tạo bài trình chiếu giới thiệu các thắng cảnh đó cho bạn bè.

Phương pháp giải

Dựa vào các nội dung đã được học và hiểu biết của bản thân để hoàn thành bài tập này.

Hướng dẫn giải

Để chèn hình ảnh vào các trang chiếu em cần phải chọn mẫu bố trí có dạng hình ảnh như sau:

Một số mẫu bố trí trang chiếu

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM