Giải bài tập SGK Tin học 9 Bài 9: Bài trình chiếu

Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 86 môn Tin học 9 Bài 9 Bài trình chiếu sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến các nội dung đã học như bài trình chiếu và nội dung trang chiếu, bố trí nội dung trang chiếu,... Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Tin học 9 Bài 9: Bài trình chiếu

1. Giải bài 1 trang 86 SGK Tin học 9

Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu là gì?

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học và nội dung được trình bày ở mục 1 trang 82 SGK Tin học 9 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Gồm các trang chiếu được đánh số thứ tự từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng

2. Giải bài 2 trang 86 SGK Tin học 9

Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu

Phương pháp giải

Từ nội dung mục 2 trang 83 SGK Tin học 9 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu là để trình bày nội dung chiếu một cách dễ dàng và nhất quán

3. Giải bài 3 trang 86 SGK Tin học 9

Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 3 trang 84 SGK Tin học 9 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

- Văn bản

- Hình ảnh, biểu đồ

- Âm thanh, phim...

4. Giải bài 4 trang 86 SGK Tin học 9

Khung văn bản trên trang chiếu là gì? Có mấy kiểu khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bảo và tác dụng của chúng

Phương pháp giải

Từ các kiến thức về mục 2 trang 83 SGK Tin học 9 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Khung văn bản trên trang chiếu. Khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bản và tác dụng của chúng.

- Khung văn bản trên trang chiếu là nơi nhập nội dung dạng văn bản;

- Có hai kiểu khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bản, đó là khung tiêu đề trang và khung nội dung. Tác dụng của khung tiêu đề trang là chứa văn bản làm tiêu đề trang, còn khung nội dung chứa nội dung chi tiết của trang.

5. Giải bài 5 trang 86 SGK Tin học 9

Hãy sưu tầm các nội dung về một vài thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau.

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Em có thể mở trình duyệt Cốc Cốc và truy cập trang web www.google.com.vn, gõ từ khóa “Danh lam thắng cảnh + tên quê hương em” vào ô tìm kiếm, sau đó nháy chuột vào mục Hình ảnh để tìm kiếm các hình ảnh danh lam thắng cảnh của quê hương em và lưu các hình em thấy vừa ý lại để chuẩn bị cho các bài tập sau.

Ví dụ quê em là Hà Nội thì em có thể tìm kiếm với từ khóa “Danh lam thắng cảnh Hà Nội” và nháy chuột chọn mục Hình ảnh, em sẽ được kết quả:

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM