Giải bài tập SGK Tin học 9 Bài 7: Tin học và xã hội

Tài liệu giải bài tập SGK trang 74 môn Tin học 9 được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến các nội dung đã học như vai trò của tin học và máy tính trong xã hội hiện đại, kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa, con người trong xã hội tin học hóa. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Tin học 9 Bài 7: Tin học và xã hội

1. Giải bài 1 trang 74 SGK Tin học 9

Hãy chỉ ra các lợi ích mà tin học và máy tính có thể đem lại.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 1 trang 70, 71 SGK Tin học 9 đề phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Các em nên xét theo hai phương diện:

- Lợi ích của ứng dụng tin học.

- Tác động của tin học đối với xã hội.

Các lợi ích mà tin học và máy tính đem lại:

- Lợi ích của ứng dụng tin học

+ Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội

+ Sự phát triển các mạng máy tính, đặc biệt Internet, làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến

+ Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí.

- Tác động của tin học đối với xã hội:

+ Sự phát triển của tin học cũng làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức, vận hành các hoạt động xã hội

+ Thay đổi cuộc sống

+ Tin học và máy tính ngày nay cũng đang góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội

2. Giải bài 2 trang 74 SGK Tin học 9

Xã hội tin học hóa là gì? Tại sao ta nói xã hội tin học hóa là tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức.

Phương pháp giải

Từ nội dung mục 2 trang 72, 73 SGK Tin học 9 để phân tích và đưa ra lời giải thích phù hợp.

Hướng dẫn giải

- Xã hội tin học hóa là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia

- Xã hội tin học hóa làm tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức, vì nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó tri thức là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội, được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia,… Hơn nữa, trong xã hội tin học hóa, việc ứng dụng tin học giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, giải phóng lao động chân tay,…

3. Giải bài 3 trang 74 SGK Tin học 9

Em hãy nêu những mặt trái của tin học máy tính.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã được học và nội dung mục 3 trang 73, 74 SGK Tin học 9 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Mặt trái của tin học máy tính:

- Dùng máy vi tính nhiều giờ ảnh hưởng đến sức khỏe (bệnh về mắt, cơ xương)

- Nghiện game (các game mang tính bạo lực làm suy giảm nhân cách người chơi,..)

- Xem các trang web đồi trụy, phản động, lừa đảo (khiến người dùng có những hành động, suy nghĩ đồi trụy, phản động, lối sống buông thả gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội,…).

4. Giải bài 4 trang 74 SGK Tin học 9

Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet?

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã được học ở bài 7 SGK Tin học 9 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet vì:

- Thông tin rất quan trọng.

- Môi trường mạng internet là môi trường truyền bá, phổ biến thông tin một cách thuận tiện nhanh nhất với phạm vi toàn thế giới.

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM