Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH. Cuộc cách mạng KH và CN hiện đại

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH, cuộc cách mạng KH và CN hiện đại được eLib tổng hợp dưới đây, hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các em học sinh lớp 11. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH. Cuộc cách mạng KH và CN hiện đại

1. Giải bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào hình 1, nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây:

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng khai thác lược đồ để xác định về:

- GDP bình quân đầu người

- Tỉ trọng khu vực III trong cơ cấu GDP 

- Chỉ số HDI 

- Một số nước tiêu biểu

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11

Để phân chia các nước trên thế giới thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển, người ta thường dựa vào các tiêu chí chính nào dưới đây, hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng:

☐ GDP bình quân đầu người/ năm

☐ Cơ cấu GDP phân theo khu vự kinh tế

☐ Chỉ số HDI

☐ Tuổi thọ bình quân

☐ Tất cả các ý trên

Phương pháp giải

Cần nắm được tiêu chí chính để phân chia các nước trên thế giới thành 2 nhóm nước:

- GDP bình quân đầu người/ năm

- Cơ cấu GDP phân theo khu vự kinh tế

- Chỉ số HDI

- Tuổi thọ bình quân

Hướng dẫn giải

Để phân chia các nước trên thế giới thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển, người ta thường dựa vào các tiêu chí chính:

☐ GDP bình quân đầu người/ năm

☐ Cơ cấu GDP phân theo khu vự kinh tế

☐ Chỉ số HDI

☐ Tuổi thọ bình quân

☒ Tất cả các ý trên

3. Giải bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11

Hãy nêu tên một số nước và lãnh thổ thuộc nhóm nước đang phát triển đã trải qua quá trình công nghiệp hóa (các nước công nghiệp mới – NICs):

Phương pháp giải

Cần nắm được tên các nước và lãnh thổ thuộc nhóm nước đang phát triển đã trải qua quá trình công nghiệp hóa: Sin ga po, Hàn Quốc, Nam Phi,...

Hướng dẫn giải

Trong nhóm nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi chung là các nước công nghiệp mới (NICs) như: Sin ga po, Hàn Quốc, Nam Phi, Braxin, In – đô – nê – xi a, Mê hi cô, Ma – lay – si – a...

4. Giải bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11

Theo em, nước và lãnh thổ (công nghiệp mới) nào là thành công nhất?

Phương pháp giải

Để trả lời cần nắm kiến thức về nước và lãnh thổ (công nghiệp mới) thành công nhất là: Nước Sin – ga – po, Hàn Quốc,...

Hướng dẫn giải

Theo em, nước và lãnh thổ (công nghiệp mới) thành công nhất là: Nước Sin – ga – po, Hàn Quốc, Ma – lay – si – a, Đài Loan, Ac-hen-ti-na.....

5. Giải bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11

Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng:

Nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu đến năm nào sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp?

☐ Năm 2010              ☐ Năm 2015

☐ Năm 2020              ☐ Năm 2050

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ thời gian hoàn thành mục tiêu tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của nước ta

Hướng dẫn giải

Nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu đến năm:

☐ Năm 2010              ☐ Năm 2015

☒ Năm 2020              ☐ Năm 2050

6. Giải bài 6 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 11

Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng:

Công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

☐ Công nghệ sinh học

☐ Công nghệ vật liệu mới

☐ Công nghệ năng lượng mới

☐ Công nghệ thông tin

☐ Tất cả các ý trên

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ: Công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, thông tin

Hướng dẫn giải

Công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

☐ Công nghệ sinh học

☐ Công nghệ vật liệu mới

☐ Công nghệ năng lượng mới

☐ Công nghệ thông tin

☒ Tất cả các ý trên

7. Giải bài 7 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 11

Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng nào?

Phương pháp giải

Để xác định phương hướng Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ cần nắm được những dự kiến Việt Nam cần làm trong tương lai

Hướng dẫn giải

Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo dự kiến, đến năm 2020, về cơ bản nước ta sẽ trở thành một nước công nghiệp.

8. Giải bài 8 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 11

Chúng ta cần phải làm gì để khoa học và công nghệ thực sự là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

Phương pháp giải

Dựa vào trình độ và hoàn cảnh đất nước để đưa ra những việc cần phải làm:

- Học hỏi tìm tòi, nghiên cứu 

- Tiếp thu các thành tựu 

- Chọn lọc và áp dụng phù hợp với hoàn cảnh 

- Luôn đưa ra những phát minh mới

Hướng dẫn giải

Để khoa học và công nghệ thực sự là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chúng ta cần:

- Học hỏi tìm tòi, nghiên cứu về kinh tế xã hội của đất nước.

- Tiếp thu các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến của thế giới.

- Chọn lọc và áp dụng những khoa học kĩ thuật phù hợp với hoàn cảnh đất nước mình.

- Luôn đưa ra những phát minh mới, để ngày càng đổi mới kinh tế đất nước theo hướng tốt đẹp hơn.

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM