Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 4: TH: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Dựa theo nội dung Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 4 eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập đầy đủ, chi tiết. 

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 4: TH: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

1. Giải bài 1 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 11

Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống trong các câu sau khi nói về cơ hội của toàn cầu hóa mang lại đối với các nước đang phát triển.

a) Hàng hóa của các nước đang phát triển được lưu thông rộng rãi trên phạm vi toàn cầu, không có các điều kiện ràng buộc vì tự do hóa thương mại mở rộng nên hàng rào thuế quan giữa các nước bị giảm hoặc dỡ bỏ

b) Các quốc gia thuộc nhóm nước đang phát triển có thể nhanh chóng đón đầu được các công nghệ sản xuất hiện đại, lí thuyết và kinh nghiệm quản lí tiên tiến, áp dụng ngay vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mình

c) Các nước đang phát triển dễ dàng tạo các mối liên hệ để hình thành các nền kinh tế - xã hội chung

Phương pháp giải

Cần nắm được kiến thức về cơ hội của toàn cầu hóa mang lại đối với các nước đang phát triển:

- Nhanh chóng đón đầu được các công nghệ sản xuất hiện đại

- Dễ dàng tạo các mối liên hệ để hình thành các nền kinh tế - xã hội chung

Hướng dẫn giải

Cơ hội của toàn cầu hóa mang lại đối với các nước đang phát triển.

a) Hàng hóa của các nước đang phát triển được lưu thông rộng rãi trên phạm vi toàn cầu, không có các điều kiện ràng buộc vì tự do hóa thương mại mở rộng nên hàng rào thuế quan giữa các nước bị giảm hoặc dỡ bỏ → Sai

b) Các quốc gia thuộc nhóm nước đang phát triển có thể nhanh chóng đón đầu được các công nghệ sản xuất hiện đại, lí thuyết và kinh nghiệm quản lí tiên tiến, áp dụng ngay vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mình → Đúng

c) Các nước đang phát triển dễ dàng tạo các mối liên hệ để hình thành các nền kinh tế - xã hội chung → Đúng

2. Giải bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 11

Điền chữ Đ (đúng), S (sai) vào ô trống trong các câu sau, khi nói về thách thức của quá trình toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển là:

a) Hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi nhưng không phải không có điều kiện.

b) Các nước đang phát triển phải nâng cao chất lượng hàng hóa để tăng sức cạnh tranh, muốn vậy phải có vốn đầu tư để đổi mới công nghệ.

c) Việc vay vốn, thu hút đầu tư từ các cường quốc kinh tế sẽ tạo cơ hội để các nước này áp đặt các điều kiện chính trị, lối sống, văn hóa làm tăng nguy cơ phụ thuộc chính trị, phá vỡ lối sống và các giá trị văn hóa truyền thống.

d) Việc vay vốn thu hút đầu tư từ các cường quốc kinh tế sẽ tạo cơ hội học tập, tiếp cận các giá trị văn hóa mới, làm phong phú hơn các giá trị văn hóa truyền thống.

Phương pháp giải

Để xác định các câu trên đúng hay sai cần nắm được thách thức của quá trình toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển:

- Hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi

- Nâng cao chất lượng hàng hóa để tăng sức cạnh tranh

- Cơ hội học tập, tiếp cận các giá trị văn hóa mới

Hướng dẫn giải

Thách thức của quá trình toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển là:

a) Hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi nhưng không phải không có điều kiện. → Đúng

b) Các nước đang phát triển phải nâng cao chất lượng hàng hóa để tăng sức cạnh tranh, muốn vậy phải có vốn đầu tư để đổi mới công nghệ. → Đúng

c) Việc vay vốn, thu hút đầu tư từ các cường quốc kinh tế sẽ tạo cơ hội để các nước này áp đặt các điều kiện chính trị, lối sống, văn hóa làm tăng nguy cơ phụ thuộc chính trị, phá vỡ lối sống và các giá trị văn hóa truyền thống. → Sai

d) Việc vay vốn thu hút đầu tư từ các cường quốc kinh tế sẽ tạo cơ hội học tập, tiếp cận các giá trị văn hóa mới, làm phong phú hơn các giá trị văn hóa truyền thống. → Đúng

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM