Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế là tài liệu học được eLib sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các em học sinh giải bài tập nhanh chóng và chính xác. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

1. Giải bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 11

Hãy nêu những biểu hiện chính của toàn cầu hóa kinh tế vào sơ đồ dưới đây:

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được những biểu hiện chính của toàn cầu hóa kinh tế:

- Thương mại thế giới phát triển nhanh

- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh

- Thị trường tài chính mở rộng

- Vai trò của công ty xuyên quốc gia

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào những thông tin, số liệu ở bảng 2 và nội dung SGK, em hãy vẽ biểu đồ để thể hiện rõ số dân và GDP của các tổ chức liên kết khu vực:

Phương pháp giải

Căn cứ vào số liệu về số dân và GDP của các tổ chức trong bảng trên để vẽ biểu đồ cột theo yêu cầu đề bài

Hướng dẫn giải


3. Giải bài 3 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức của bản thân, em hãy điền vào bảng dưới đây để nêu rõ những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế.

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được kiến thức về:

- Ảnh hưởng tích cực: thúc đẩy phát triển, tăng cường hợp tác,...

- Ảnh hưởng tiêu cực: phân hóa giàu nghèo, nảy sinh phá sản, thất nghiệp,...

Hướng dẫn giải

4.  Giải bài 4 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 11

Nước ta hiện nay đang tham gia vào những tổ chức liên kết kinh tế nào?

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức bản thân để xác định những tổ chức liên kết kinh tếnước ta đang tham gia: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tổ chức thương mại thế giới,...

Hướng dẫn giải

Tính đến thời điểm hiện nay, nước ta đã và đang tham gia vảo các tổ chức liên kết kinh tế:

- Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

- Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)

- Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

- Quỹ tiền tệ thế giới (IMF)....

5. Giải bài 5 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 11

Nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm nào? Nêu những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi gia nhập WTO.

Phương pháp giải

- Cần nắm được thời gian gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) của nước ta: ngày 11 tháng 1 năm 2007

- Dựa vào hoàn cảnh, điều kiện của nước ta để chỉ ra những thuận lợi và khó khăn:

+ Thuận lợi:  tiếp cận và trao đổi các dịch vụ, vị thế được nâng cao, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

+ Khó khăn: cạnh tranh gay gắt, phân hóa giàu nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Hướng dẫn giải

Nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11 tháng 1 năm 2007.

- Thuận lợi:

+ Được tiếp cận và trao đổi các dịch vụ hàng hóa với các nước thành viên.

+ Luật kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện.

+ Vị thế được nâng cao trên trường quốc tế

+ Thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh hơn

- Khó khăn:

+ Cạnh tranh gay gắt, nhiều đối thủ trên trường quốc tế

+ Phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn.

+ Phụ thuộc nước ngoài nhiều.

+ Khó khăn cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM