Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 11: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 11: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được eLib tổng hợp lại, hy vọng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các em học sinh. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 11: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

1. Giải bài 1 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào SGK, em hãy điền vào ô trống trong sơ đồ tên các nước thành viên ASEAN.

Phương pháp giải

Cần nắm được năm gia nhập ASEAN của các nước thành viên để hoàn thành sơ đồ: Inđonêxia, Malaixia, Campuchia, Lào, Việt Nam,...

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 11

Chọn cụm từ: (ASEAN; hòa bình, ổn định; tiến bộ xã hội; xã hội phát triển; tổ chức) thích hợp điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau để thể hiện mục tiêu của ASEAN:

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa giáo dục và ........ của các nước thành viên.

Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực ........... có nền kinh tế, văn hóa ................

Giải quyết những khác biệt trong nội bộ, giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa ............. với các nước, các khối nước và .......................

Phương pháp giải

Để hoàn thành các câu trên cần nắm được mục tiêu của ASEAN:

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa giáo dục

- Xây dựng khu vực hòa bình, ổn định có nền kinh tế,...

- Giải quyết những khác biệt trong nội bộ, giải quyết mối quan hệ giữa ASEAN với các nước,...

Hướng dẫn giải

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

- Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định có nền kinh tế, văn hóa xã hội phát triển

- Giải quyết những khác biệt trong nội bộ, giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, các khối nước và các tổ chức quốc tế khác.

3. Giải bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 11

“Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển” vừa là mục tiêu chính, vừa là khẩu hiệu đoàn kết của ASEAN, em hãy đánh dấu × vào ô trống ý kiến của em.

☐ Đúng               ☐ Sai

Phương pháp giải

Để xác định câu trên đúng hay sai cần ghi nhớ mục tiêu chính của ASEAN: Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển

Hướng dẫn giải

“Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển” vừa là mục tiêu chính, vừa là khẩu hiệu đoàn kết của ASEAN.

☒ Đúng               ☐ Sai

4. Giải bài 4 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 11

Lựa chọn để điền chữ M (mục tiêu) hoặc chữ C (cơ chế hợp tác) vào ô trống ý em cho là đúng.

Phương pháp giải

Cần nắm được mục tiêu cũng như cơ chế hợp tác của ASEAN:

- Mục tiêu: hòa bình, ổn định, cùng phát triển, thức đẩy phát triển kinh tế, giải quyết mâu thuẫn

- Cơ chế hợp tác: hội nghị, diễn đàn, hoạt động chính trị, thương mại tự do, kí kết hiệp ước,....

Hướng dẫn giải

5. Giải bài 5 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 11

Lựa chọn để điền chữ T (thành tựu) hoặc chữ TT (thách thức) vào ô trống ở các ô sau để nói về thành tựu của ASEAN đã đạt được và các thách thức, trở ngại mà ASEAN phải đối mặt.

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được kiến thức về hành tựu của ASEAN đã đạt được và các thách thức, trở ngại mà ASEAN phải đối mặt:

- Thành tựu: có 10 nước thành viên, đời sống nhân dân được cải thiện, tạo dựng môi trường hòa bình

- Thách thức: trình độ phát triển còn chênh lệch, vẫn còn tình trạng đói nghèo, còn bất đồng về lãnh thổ,...

Hướng dẫn giải

6. Giải bài 6 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 11

Hội nhập ASEAN, Việt Nam có thể bán được tất cả các mặt hàng sản xuất trong nước ra toàn khu vực, qua đó thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, em hãy đánh dấu × vào ô trống theo ý của em.

☐ Đúng               ☐ Sai

Phương pháp giải

Để xác định câu trên là đúng hay sai cần ghi nhớ: Không phải tất cả các mặt hàng sản xuất trong nước đều có thể bán được ở toàn khu vực

Hướng dẫn giải

Hội nhập ASEAN, Việt Nam có thể bán được tất cả các mặt hàng sản xuất trong nước ra toàn khu vực, qua đó thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển.

☐ Đúng               ☒ Sai

7. Giải bài 7 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 11

Hội nhập ASEAN, Việt Nam gặp rất nhiều thách thức cần phải vượt qua như sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, trình độ công nghệ, năng lực buôn bán với một số thành viên trong ASEAN, em hãy đánh dấu X vào ô trống theo ý của em.

☐ Đúng               ☐ Sai

Phương pháp giải

Cần nắm được tình hình của Việt Nam về tình hình kinh tế, năng lực để chỉ ra những thách thức khi gia nhập ASEAN, từ đó xác định nhận định trên đúng hay sai.

Hướng dẫn giải

Hội nhập ASEAN, Việt Nam gặp rất nhiều thách thức cần phải vượt qua như sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, trình độ công nghệ, năng lực buôn bán với một số thành viên trong ASEAN

☒ Đúng               ☐ Sai

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM