Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 6: Kinh tế Hoa Kì

Để giúp các em học sinh học tập thật tốt bộ môn Địa lí 11, eLib xin giới thiệu nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 6: Kinh tế Hoa Kì bên dưới đây. Tài liệu gồm tất cả các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 6: Kinh tế Hoa Kì

1. Giải bài 1 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào bảng 6.3 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện GDP của Hoa Kì và một số châu lục. So sánh và nêu nhận xét.

Phương pháp giải

- Căn cứ vào số liệu về GDP của Hoa Kì và một số châu lục để vẽ biểu đồ cột

- Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét và so sánh: GDP của Hoa Kì lớn hơn GDP của châu Á và châu Phi, chiếm 28,5% so với toàn thế giới

Hướng dẫn giải

- Vẽ biểu đồ:

- So sánh và nhận xét:

+ GDP của Hoa Kì lớn hơn GDP của châu Á và châu Phi.

+ Hoa Kì chiếm 28,5% so với toàn thế giới.

+ Hoa Kỳ có quy mô nền kinh tế lớn nhất, phát triển mạnh nhất thế giới.

2. Giải bài 2 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện tình hình ngoại thương Hoa Kì qua các năm và nêu nhận xét.

Phương pháp giải

- Từ số liệu về kim ngạch xuất nhập khẩu qua các năm để vẽ biểu đồ thể hiện tình hình ngoại thương Hoa Kì 

- Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét: kim ngạch xuất nhập khẩu qua các năm rất lớn, cán cân thương mại của Hoa Kì luôn âm

Hướng dẫn giải

- Vẽ biểu đồ:

- Nhận xét:

+ Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hoa Kì qua các năm rất lớn.

+ Từ 1996 đến 2004, giá trị nhập siêu của Hoa Kì ngày càng lớn, dẫn đến cán cân thương mại của Hoa Kì luôn âm và số âm ngày càng gia tăng.

3. Giải bài 3 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 11

Đánh dấu x vào ô trống dưới đây ý em cho là đúng:

Đặc điểm của ngành công nghiệp Hoa Kì:

Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi:

Phương pháp giải

Cần nắm được kiến thức về kinh tế Hoa Kig:

- Đặc điểm của ngành công nghiệp: ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu, công nghiệp điện lực và công nghiệp chế biến rất phát triển,...

- Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi: Tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp hàng không - vũ trụ, điện tử, công nghệ thông tin

Hướng dẫn giải

- Đặc điểm của ngành công nghiệp Hoa Kì:

- Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi:

4. Giải bài 4 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 11

Đánh dấu x vào ô trống dưới đây ý em cho là đúng:

Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp Hoa Kì:

Phương pháp giải

Để xác định các ý nào đúng cần nắm được đặc điểm của sản xuất nông nghiệp Hoa Kì:

- Giảm tỉ trọng thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp

- Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp là các trang trại với quy mô lớn

- Các vành đai, các vùng có xu hướng sản xuất nhiều loại nông sản hàng hóa theo mùa vụ

Hướng dẫn giải

Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp Hoa Kì:

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM