Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 7: EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Nội dung hướng dẫn Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 7tiết 1 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới. Mời các em cùng theo dõi.

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 7: EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới

1. Giải bài 1 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào hình 7.2 trong SGK, em hãy:

- Tô màu đỏ ở lược đồ và bảng chú giải dưới đây vào các nước đầu tiên thành lập Liên minh châu Âu (cộng đồng than và thép).

- Tô màu vàng vào vị trí các nước tham gia Liên minh châu Âu đến năm 1995.

- Tô màu nâu vào các nước tham gia Liên minh châu Âu từ năm 1995 đến năm 2007.

- Năm 2007, Liên minh châu Âu đã kết nạp thêm những nước nào:

- Hiện nay, Liên minh châu Âu có ... nước thành viên.

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng khai thác lược đồ Liên minh Châu Âu, đối chiếu với lược đồ trống để xác định:

- Các nước đầu tiên thành lập Liên minh châu Âu

- Vị trí các nước tham gia Liên minh châu Âu đến năm 1995

- Các nước tham gia Liên minh châu Âu từ năm 1995 đến năm 2007

- Các nước Liên minh châu Âu đã kết nạp thêm năm 2007 và số nước thành viên hiện nay

Hướng dẫn giải

Lược đồ Châu Âu

- Năm 2007, Liên minh châu Âu đã kết nạp thêm nước: Ru ma ni và Bun ga ri.

- Hiện nay, năm 2017, Liên minh châu Âu có 27 nước thành viên.

2. Giải bài 2 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 11

Hãy điền chữ Đ vào ý đúng, chữ S vào ý sai:

Liên minh Châu Âu (EU) xây dựng và phát triển trên cơ sở:

Phương pháp giải

Cần nắm được cơ sở Liên minh Châu Âu (EU) xây dựng và phát triển để xác định các câu trên đúng hay sai:

- Liên minh về thuế quan, kinh tế và tiền tệ

- Hợp tác và thống nhất về chính sách nhập cư,  tư pháp

- Phối hợp hành động để giữ gìn hòa bình và đấu tranh....

Hướng dẫn giải

Liên minh Châu Âu (EU) xây dựng và phát triển trên cơ sở

3. Giải bài 3 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào bảng 7.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cột và biểu đồ tròn để so sánh một số chỉ số cơ bản của Liên minh Châu Âu (EU) với Hoa Kì và Nhật Bản

Phương pháp giải

Cần nắm được cách vẽ biểu đồ cột và tròn cùng với số liệu về số dân, GDP, tỉ trọng xuất khẩu trong GDP và của thế giới để vẽ biểu đồ theo yêu cầu đề bài.

Hướng dẫn giải

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM