Giáo trình Pháp luật đại cương

Đây là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật, các nghành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Với học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, môn học này còn bảo đảm tính kế tiếp, tính liên thông giữa giáo dục phổ thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học. Dưới đây là một số giáo trình Pháp luật đại cương được sử dụng trong hệ thống giáo dục hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo trình Pháp luật đại cương

1. Tài liệu Giáo trình pháp luật đại cương- NXB Đại học Sư phạm

Pháp luật đại cương là một môn học có nội dung rất phong phú, môn học nghiên cứu các khái niệm cơ bản, các phạm trù cơ bản nhất về Nhà nước và pháp luật với góc độ khoa học pháp lý. ... Môn học được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là môn học cơ bản, quan trọng và cần thiết trang bị cho người học ở bậc đại học

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH

Chương I: Những khái niệm chung về nhà nước

Chương II:  Những khái niệm chung về pháp luật

Chương III: Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự

Chương IV: Pháp luật lao động

Chương V: Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự

Chương VI:  Pháp luật hành chính và tố tụng hành chính

Chương VII: Pháp luật kinh doanh

Chương VIII: Pháp luật đất đai và môi trường

Chương IX: Đại cương về pháp luật quốc tế

Chương X: Đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam

Link download sách: Tại đây

2. Giáo trình pháp luật đại cương – TS. NGUYỄN HỢP TOÀN

Chương 1: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nước

Chương 2: Pháp luật – công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội

Chương 3: Hình thức pháp luật

Chương 4: Hệ thống pháp luật

Chương 5: Luật hành chính Việt Nam

Chương 6: Luật dân sự Việt Nam

Chương 7: Luật hình sự Việt Nam

Link download sách: Tại đây

3. Giáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật - Đại học quốc gia Hà Nội

Chương 1. Đại cương về nhà nước 

Chương 2. Đại cương về pháp luật 

Chương 3. Hình thức pháp luật

Chương 4. Pháp luật hành chính Việt Nam 

Chương 5. Pháp luật dân sự 

Chương 6. Pháp luật hình sự 

Chương 7. Pháp luật kinh tế 

Chương 8. Pháp luật tài chính 

Chương 9. Pháp luật tài chính 

Chương 10. Pháp luật lao động

.....

Link download sách: Tại đây

4. Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp) (tái bản lần thứ 16)

Nhằm góp phần phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật cho học sinh, sinh viên; cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Pháp luật đại cương do Tiến sĩ, Luật sư Lê Minh Toàn chủ biên. Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận chung  về Nhà nước  và pháp luật

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật

Chương 2: Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật

Chương 3: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa

Phần thứ hai: Các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam

Chương 4: Luật Nhà nước Việt Nam

Chương 5: Luật hành chính Việt Nam

Chương 6: Luật hình sự và tố tụng hình sự

Chương 7: Luật dân sự và tố tụng dân sự

Chương 8: Pháp luật lao động

Chương 9: Pháp luật kinh doanh.

Link download sách: Tại đây

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM