Hỏi & đáp Pháp luật đại cương

Cuốn sách Hỏi & đáp Pháp luật đại cương được biên soạn dưới dạng Hỏi và đáp, cung cấp những khái niệm chung nhất về các hiện tượng nhà nước và pháp luật cho sinh viên, học viên, hệ đại học chính quy, đại học tại chức, đại học từ xa của các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Những kiến thức này làm cho cơ sở nghiên cứu những môn pháp luật chuyên ngành và các ngành khoa học xã hội khác.

Hỏi & đáp Pháp luật đại cương

1. Hỏi & đáp Pháp luật đại cương 

Dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học, cao đẳng

Cuốn sách Hỏi & đáp Pháp luật đại cương được biên soạn dưới dạng Hỏi và đáp, cung cấp những khái niệm chung nhất về các hiện tượng nhà nước và pháp luật cho sinh viên, học viên, hệ đại học chính quy, đại học tại chức, đại học từ xa của các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Những kiến thức này làm cho cơ sở nghiên cứu những môn pháp luật chuyên ngành và các ngành khoa học xã hội khác. Đây là một trong những cuốn sách tham khảo nằm trong tủ sách học tập và nghiên cứu các môn học ngành khoa học xã hội và nhân văn mà Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu

Link download sách: Tại đây

2. Pháp luật đại cương - Hướng dẫn học môn Pháp luật đại cương

Cuốn sách này được biên soạn làm tài liệu hướng dẫn học tập môn học Pháp luật đại cương dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Sách được chia thành hai phần:

Phần I là các câu hỏi ôn tập lý thuyết, các câu hỏi trắc nghiệm đúng sai phục vụ việc kiểm tra, đánh giá kiến thức môn học, một số tình huống và bái tập được tham khảo từ thực tiễn cuộc sống.

Phần II là những gợi ý trả lời các câu hỏi, tình huống và bài tập đó.

Link download sách: Tại đây

Ngày:17/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM