So sánh chuỗi trong Java

Khi mới lập trình với Java rất dễ nhầm lẫn là sử dụng toán tử == để so sánh xem hai chuỗi có giống nhau không, tuy nhiên đó là không phải là cách làm đúng trong Java. Mời bạn đọc cùng eLib.VN tham khảo bài viết dưới đây để biết cách so sánh chuỗi đúng trong Java, từ cách phổ biến hay được dùng nhiều nhất.

So sánh chuỗi trong Java

1. So sánh chuỗi bởi phương thức equals() trong Java

Phương thức equals() so sánh nội dung ban đầu của chuỗi. Nó so sánh tính cân bằng của các giá trị chuỗi. Lớp String cung cấp hai phương thức:

 • public boolean equals(Object khac) so sánh chuỗi này với object đã cho.

 • public boolean equalsIgnoreCase(String khac) so sánh chuỗi này với chuỗi khác, bỏ qua sự khác biệt về kiểu.

Ví dụ 1

Ví dụ 2

class Sosanhchuoi2 {
 public static void main(String args[]) {
  String s1 = "eLib";
  String s2 = "ELIB";

  System.out.println(s1.equals(s2)); //false 
  System.out.println(s1.equalsIgnoreCase(s3)); //true 
 }
}

2. So sánh chuỗi với toán tử == trong Java

Toán tử == trong Java so sánh các tham chiếu chứ không phải so sánh các giá trị. Ví dụ:

class Sosanhchuoi3 {
 public static void main(String args[]) {
  String s1 = "eLib";
  String s2 = "eLib";
  String s3 = new String("eLib");
  System.out.println(s1 == s2); //true (boi vi ca hai cung tham chieu toi cung instance) 
  System.out.println(s1 == s3); //false(boi vi s3 tham chieu toi instance duoc tao khong phai trong Pool) 
 }
}

3. So sánh chuỗi bởi phương thức compareTo() trong Java

Phương thức compateTo() so sánh các giá trị theo từ điển và trả về một giá trị nguyên miêu tả rằng nếu chuỗi đầu tiên là nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn chuỗi thứ hai. Giả sử s1 và s2 là hai chuỗi. Nếu:

 • s1 == s2 thì trả về 0.

 • s1 > s2 thì trả về giá trị dương

 • s1 < s2 thì trả về giá trị âm

class Teststringcomparison4 {
 public static void main(String args[]) {
  String s1 = "eLib";
  String s2 = "eLib";
  String s3 = "hi";
  System.out.println(s1.compareTo(s2)); //0 
  System.out.println(s1.compareTo(s3)); //1(boi vi s1 > s3) 
  System.out.println(s3.compareTo(s1)); //-1(boi vi s3 < s1 ) 
 }
}

Trên đây là bài viết của eLib.VN về cách so sánh hai chuỗi trong Java. Bạn có thể đọc thêm một số bài viết khác của eLib về String trong Java để có thể vận dụng vào quá trình lập trình sau này. Chúc các bạn thành công!

Ngày:02/10/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM