Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương có đáp án

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong kì thi kết thúc học phần, eLib.VN xin chia sẻ đến các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương có đáp án dưới đây. Hy vọng tư liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương có đáp án

1. Nhà nước do giai cấp thống trị lập nên để bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình là quan điểm của học thuyết:

a. Mác-Lênin

b. Thần học

c. Gia trưởng

d. Khế ước xã hội

2. Tổ chức có quyền phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính:

a. Hội phụ nữ,

b. Mặt trận tổ quốc,

c. Công đoàn,

d. Nhà nước

3. Kiểu Nhà nước mà trong đó giai cấp thống trị chiếm đa số trong xã hội:

a. Chủ nô,

b. Phong kiến,

c. Tư sản,

d. Xã hội chủ nghĩa.

4. Cách thức và trình tự thành lập ra các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước, đó là:

a. Hình thức chính thể

b. Hình thức cấu trúc nhà nước

c. Chế độ chính trị

d. Hình thức nhà nước

5. Hình thức cấu trúc Nhà nước đơn nhất có đặc điểm:

a. Một hệ thống pháp luật,

b. Hai hệ thống cơ quan Nhà nước,

c. Lãnh thổ có chủ quyền riêng,

d. Tất cả đều đúng.

6. Hình thức chính thể nào sau đây không tồn tại chức danh Thủ tướng:

a. Cộng hòa đại nghị

b. Quân chủ lập hiến

c. Cộng hòa Tổng thống

d. Cộng hòa lưỡng tính (hỗn hợp)

7. Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ nhân dân là hình thức chính thể của quốc gia:

a. Việt Nam,

b. Pháp,

c. Đức,

d. Nhật.

8. Hình thức cấu trúc của Nhà nước Việt nam là:

a. Nhà nước đơn nhất

b. Nhà nước liên bang

c. Nhà nước liên minh

d. Tất cả đều đúng

9. Cơ quan quyền lực Nhà nước là:

a. Quốc hội,

b. Hội đồng nhân dân,

c. Chính phủ,

d. Câu a và b đúng

10. Cơ quan thường trực của quốc hội là:

a. Chính phủ

b. Uỷ ban thường vụ Quốc hội

c. Hội đồng nhân dân các cấp

d. Uỷ ban nhân dân các cấp

11. Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trung ương là:

a. Bộ và cơ quan ngang bộ

b. Uỷ ban thường vụ quốc hội

c. Toà án nhân dân tối cao

d. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

12. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định việc chia, tách đơn vị hành chính cấp tỉnh:

a. Quốc hội

b. Chính phủ

c. Chủ tịch nước

d. Bộ Chính trị

13. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định đại xá:

a. Quốc hội

b. Chính phủ

c. Chủ tịch nước

d. Thủ tướng Chính phủ

14. Tính quy phạm phổ biến là đặc tính của:

a. Pháp luật

b. Đạo đức

c. Tôn giáo

d. Tổ chức xã hội

15. Hình thức pháp luật chủ yếu được áp dụng ở Việt Nam là:

a. Văn bản quy phạm pháp luật

b. Tập quán pháp

c. Án lệ pháp

d. Học lý

16. Pháp luật phát sinh và tồn tại trong xã hội:

a. Có nhà nước,

b. Không có giai cấp,

c. Không có nhà nước,

d. Câu b và c đúng.

17. Pháp luật tác động vào kinh tế:

a. Tác động tiêu cực,

b. Tác động tích cực,

c. Tích cực hoặc tiêu cực,

d. Tất cả đều sai.

18. Việt nam không áp dụng hình thức pháp luật:

a. Tiền lệ pháp,

b. Học lý,

c. Văn bản quy phạm pháp luật,

d. Câu a và b đúng.

19. Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc thể hiện ý chí của:

a. Nhà nước

b. Tổ chức xã hội

c. Tổ chức chính trị - xã hội

d. Tổ chức kinh tế

20. Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành là:

a. Chính phủ

b. Uỷ ban thường vụ quốc hội

c. Thủ tướng chính phủ

d. Chủ tịch nước

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Ngân hàng câu hỏi Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương có đáp án 

Để củng cố nội dung mời các bạn hãy luyện tập bài Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương sau để nắm rõ thêm kiến thức bài học.

Trắc Nghiệm

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM