Vòng lặp do-while trong PHP

Vòng lặp do-while trong php được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần. Tương tự như vòng lặp while, ngoại trừ do-while thực hiện lệnh ít nhất một lần ngay cả khi điều kiện là False. Cùng eLib tìm hiểu chi tiết về vòng lặp do - while qua bài viết dưới đây.

Vòng lặp do-while trong PHP

1. Vòng lặp do-while trong php

Vòng lặp do-while trong php được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần. Tương tự như vòng lặp while, ngoại trừ do-while thực hiện lệnh ít nhất một lần ngay cả khi điều kiện là False.

Cú pháp:

do {
    // Khối lệnh được thực thi
} while(condition);
Vòng lặp do-while trong php

Ví dụ sau tính tổng của 5 số tự nhiên đầu tiên dùng cấu trúc do-while

<?php
$a = 1;
$sum = 0;
do
{
    $sum += $a;
    $a++;
}
while ($a <= 5);
echo ("Sum of 1 to 5  is " . $sum);
?>

Biến a được khởi tạo với giá trị 1, sau đó nó vừa được dùng làm biến chạy (tăng lên 1 sau mỗi lần lặp) vừa được dùng để cộng dồn vào biến sum. Tại thời điểm kết thúc, chương trình sẽ in ra Sum of 1 to 5 is 15.

Kết quả:

Sum of 1 to 5 is 15

2. Vòng lặp do-while vô tận

Nếu bạn để điều kiện lặp là True thì vòng lặp do-while sẽ chạy đến vô tận… Đến khi bạn stop chương trình bằng cách tắt trình duyệt.

Ví dụ về vòng lặp do-while vô tận:

<?php
do
{
    echo ("Vòng lặp do-while vô tận...");
}
while (true);
?>

Kết quả:

Vòng lặp do-while vô tận...
Vòng lặp do-while vô tận...
Vòng lặp do-while vô tận...
Vòng lặp do-while vô tận...
Vòng lặp do-while vô tận...

Trên đây là bài viết của eLib.VN về vòng lặp do - while trong PHP. Chúng tôi hi vọng bài viết này mang lại cho các bạn kiến thức để làm tiền đề khi đam mê lập trình PHP. Chúc các bạn thành công!

Ngày:08/10/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM