Mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới nhất

Biên bản nghiệm thu công trình là biên bản lập ra để thẩm định hoặc đi kiểm tra chất lượng sản phẩm đã được thi công lắp đặt tại công trình/ dự án xây dựng nhưng giá trị của chất lượng sản phẩm chưa được kiểm định ở công việc nghiệm thu này. Để hiểu rõ hơn về Biên bản nghiệm thu công trình như thế nào mời các bạn cùng eLib tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới nhất

1. Biên bản nghiệm thu công trình là gì? 

Nghiệm thu công trình chính là khâu kiểm định, kiểm tra và thu nhận công trình sau khi đã hoàn thành. Nói một cách dễ hiểu, đây là bước kiểm tra chất lượng công trình để đảm bảo đã đạt yêu cầu để đưa vào sử dụng. Quá trình nghiệm thu phải được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền, dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công để lấy căn cứ quyết định công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để được đưa vào sử dụng hay chưa.

Biên bản nghiệm thu công trình là biên bản lập ra để thẩm định hoặc đi kiểm tra chất lượng sản phẩm đã được thi công lắp đặt tại công trình/ dự án xây dựng nhưng giá trị của chất lượng sản phẩm chưa được kiểm định ở công việc nghiệm thu này.

2. Vai trò của các biên bản nghiệm thu công trình

2.1 Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng được lập ra với mục đích để ghi chép lại việc nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng. Trong mẫu biên bản nghiệm thu công trình này cần nêu rõ các hạng mục công trình, địa điểm xây dựng, thành phần tham gia, đánh giá công trình nghiệm thu…

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng phải trình bày rõ ràng những đánh giá về công trình được nghiệm thu và kết luận chấp nhận đưa công trình vào sử dụng hay không. Nếu không được nghiệm thu, cần nêu rõ các yêu cầu sửa chữa và hoàn thiện để nhà thi công nắm được. Trong lĩnh vực xây dựng thi công hiện nay biểu mẫu được quan tâm nhiều nhất ngoài mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng có thể kể đến mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Sau khi nghiệm thu được chấp nhận thì phía thi công cần làm thêm mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng để bàn giao lại cho nhà đầu tư theo đúng quy định.

2.2 Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành cũng có nhiều nội dung tương tự như các mẫu biên bản khác. Trong đó nói rõ những công việc nào đã được hoàn thành, thêm nữa mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành còn được dùng là căn cứ để đánh giá chất lượng công việc của người thực hiện công việc

2.3 Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp cần trình bày rõ ràng tên công trình, hạng mục, địa điểm xây dựng… giống như mẫu biên bản hoàn thành công việc. Các thông tin về đối tượng nghiệm thu, thành phần nghiệm thu, thời gian nghiệm thu đều phải được trình bày chi tiết để làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu kết quả nghiệm thu với thực tế.
Bên cạnh đó, biên bản này cũng là mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sử dụng trong lĩnh vực xây dựng thể hiện rằng hợp đồng xây lắp đã hoàn thành, đồng thời trong mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao phải nêu rõ bên bàn giao và bên nhận bàn giao là ai.

Không chỉ vậy, mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp còn được dùng để ban quản lý, tư vấn giám sát đánh giá, nhận xét về công việc xây dựng mà nhà thầu thi công xây lắp. Từ đó, có thể đưa ra kết luận chấp nhận đưa công trình này vào sử dụng hay không. Nếu có sai sót cần sửa chữa lại và đưa ra thời gian cần hoàn thành các sửa chữa.

2.4 Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế 

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng:” Sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế nếu đạt yêu cầu.” Đồng thời việc nghiệm thu hồ sơ thiết kế giữa chủ đầu tư và tư vấn thiết kế được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

3. Một số quy định về nghiệm thu công trình 

Để nắm rõ nhất những quy định về nghiệm thu công trình, bạn nên tham khảo Điều 16 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Theo Điều khoản này những quy định được nêu ra rất rõ ràng và cụ thể như sau:

“1. Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

a) Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát so với quy định của nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng; thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát nếu đạt yêu cầu.

Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa đạt yêu cầu, chủ đầu tư gửi nhà thầu khảo sát ý kiến không chấp thuận nghiệm thu bằng văn bản, trong đó nêu các nội dung chưa đạt yêu cầu mà nhà thầu khảo sát phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại;

b) Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc quyết định nghiệm thu.

2. Chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo này và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình.

3. Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của chủ đầu tư không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát thực hiện.

4. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được lưu trữ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.”

4. Các mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới nhất

Mẫu 1:

Biên bản nghiệm thu công trình - Mẫu 1

Mẫu 2:

Biên bản nghiệm thu công trình - Mẫu 2

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Biên bản nghiệm thu công trường!

Ngày:18/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM