NCKH: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khối khách hàng cá nhân tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội

NCKH: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khối khách hàng cá nhân tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội nghiên cứu chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay nói riêng

NCKH: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khối khách hàng cá nhân tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Năm 2012 kinh tế Việt Nam không chỉ đối mặt với lạm phát mà còn đối mặt với đình đốn. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2012, tình hình kinh tế được dự báo là tiếp tục khó khăn trong sản xuất, đặc biệt là khâu tiêu thụ, hàng tồn kho tăng cao, các doanh nghiệp đều phải cắt giảm sản xuất, tạm ngưng hoặc giải thể cao. Do đó, nhu cầu vay vốn các doanh nghiệp có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, tình hình nợ xấu tăng cao tại hầu hết các Ngân hàng thương mại nên hoạt động  khuyến khích mở rộng cho vay đối với khối khách hàng cá nhân hết sức cần thiết để duy trì mức tăng trưởng tín dụng, tạo thu nhập cho Ngân hàng

1.2 Mục đích nghiên cứu

Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay nói chung và cho vay khối khách hàng cá nhân của Sở giao dịch Vietcombank – chi nhánh Hà Nội.

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khối khách hàng cá nhân tại Vietcombank – chi nhánh Hà Nội

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu : hoạt động cho vay đối với khối khách hàng cá nhân Sở giao dịch Vietcombank - chi nhánh Hà Nội.

Phạm vi nghiên cứu: Sở giao dịch Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, trong khoảng thời gian từ năm 2010 - 2012.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp thống kê

 Phương pháp phân tích

 Phương pháp phân tích so sánh

2. Nội dung

2.1 Những cơ sở lý luận chung

Khái niệm ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

Hoạt động cho vay

Nội dung cơ bản

Các nhân tố ảnh hưởng

2.2 Thực trạng tình hình

Tổng quan về Sở giao dịch

Thực trạng hiệu quả hoạt động

Kết quả hoạt động cho vay

2.3 Một số giải pháp

Định hướng phát triển cho vay

Giải pháp nâng cao hiệu quả

Một số kiến nghị

3. Kết luận

Trong quá trình đổi mới, hiện đại hoá và hội nhập, hệ thống ngân hàng thương mại đang đứng trước thử thách rất lớn là phải cải cách và nâng cao sức cạnh tranh, tuy nhiên nợ tồn đọng làm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh và phát triển của các ngân hàng. Vì thế, nâng cao hiệu quả tín dụng không còn là riêng biệt với bất kỳ một ngân hàng nào mà là nỗi lo chung của hệ thống ngân hàng. Tuỳ từng ngân hàng có cách xử lý sao cho hiệu quả nhất, đem đến động lực trong cạnh tranh ngân hàng

4. Tài liệu tham khảo

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 

Lê Vinh Danh - Tiền và hoạt động ngân hàng - NXB Chính trị Quốc gia (2005)

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Nghiên cứu khoa học ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM