Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất

Hợp đồng hợp tác đầu tư là sự thỏa thuận giữa các bên đầu tư về việc đóng góp công sức, tài sản để thực hiện một công việc nhất định, trước khi tham gia hợp tác đầu tư các bên phải phân chia rõ lợi nhuận, phân chia tài sản mà không cần thành lập tổ chức kinh tế. Để hiểu rõ hơn về Hợp đồng hợp tác đầu tư như thế nào mời các bạn cùng eLib tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất

1. Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

Hợp đồng hợp tác đầu tư là sự thỏa thuận giữa các bên đầu tư về việc đóng góp công sức, tài sản để thực hiện một công việc nhất định, trước khi tham gia hợp tác đầu tư các bên phải phân chia rõ lợi nhuận, phân chia tài sản mà không cần thành lập tổ chức kinh tế.

Hợp đồng hợp tác có những đặc điểm: Hợp đồng hợp tác đầu tư mang tính song vụ.

Hình thức trong hợp đồng không quy định bắt buộc bằng miệng hay văn bản. Để tránh những tranh chấp phát sinh sau nay, các bên có thể thỏa thuận bằng văn bản thể hiện rõ ràng ý chí của các bên.

2. Hợp đồng hợp tác đầu tư có phải công chứng không?

Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự quy định về hình thức hợp đồng thì hợp đồng dân sự có thể giao kết bằng lời nói, văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể mà không quy định bắt buộc giao kết bằng một hình thức nhất định.

Ngoài ra, trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồn phải được thể hiện bằng văn bản phải đi công chứng, chứng thực và tuân theo quy định pháp luật ( nếu không công chứng, chứng thực hợp đồng sẽ bị vô hiệu hóa)

Hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. Pháp luật hiện hành không quy định về hợp đồng phải được công chứng, chứng thực.Vì vậy, hợp đồng hợp tác đầu tư không nhất thiết phải công chứng, chứng thực mà vẫn có giá trị pháp lý.

3. Nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư

Nội dung cần có trong mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh đảm bảo những nội dung dưới đây:

Căn cứ soạn thảo:

Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

Căn cứ vào tình hình thực tế năng lực và nhu cầu của hai bên

Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các bên

Thông tin các bên tham gia hợp đồng hợp tác đầu tư:

Tên công ty

Tên người đại diện công ty, chức vụ

Trụ sở

Số tài khoản

Điện thoại

Điều khoản các bên đồng ý tham gia hợp tác đầu tư:

Mục tiêu, phạm vi và định hướng cùng nhau hợp tác

Thời hạn của hợp đồng hợp tác đầu tư

Góp vốn và phân chia lợi nhuận kinh doanh

Quyền và nghĩa vụ các bên

Nguyên tắc về tài chính

Điều hành hoạt động kinh doanh

Điều khoản chung

Hiệu lực hợp đồng

4. Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư

Trong hợp đồng hợp tác đầu tư phải có đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, người đại diện các bên tham gia hợp đồng, địa chỉ thực hiện giao dịch.

Phạm vi hoạt động và định hướng rõ ràng mục tiêu hợp tác

Phân chia kết quả và công sức, đóng góp của các bên tham gia hợp đồng

Tham gia hợp đồng hợp tác đầu tư dựa trên mong muốn và ý chí của mỗi bên, trên cơ sở nội dung chính của hợp đồng đã được luật hóa và các quy định của pháp luật dân sự để thỏa thuận điều khoản chung của hợp đồng

5. Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư tham khảo

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ các Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất!

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM