10 đề thi giữa Học kì 1 môn Sinh lớp 6 năm 2019 có đáp án

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 6 của năm 2019 có đáp án do ban biên tập eLib tổng hợp nhằm giúp các em vừa rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 6 vừa củng cố các kiến thức để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây.

10 đề thi giữa Học kì 1 môn Sinh lớp 6 năm 2019 có đáp án

1. Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học 6 số 1

PHÒNG GDĐT QUẬN PHÚ NHUẬN

TRƯỜNG THCS ĐỘC LẬP

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: SINH HỌC – LỚP 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM: 

 Câu 1: Trong những nhóm cây sau đây nhóm  gồm toàn cây 1 năm là:

A. Cây cải, cây hành , cây ngô, cây lạc.

C. Cây chanh, cây táo, cây thì là, cây đu đủ.

B. Cây cam, cây đào, cây tỏi, cây lúa.

D.Cây dừa, cây hoa hồng, cây hoa cúc, cây mít.

 Câu 2: Trong những nhóm cây sau , nhóm nào là thực vật có hoa?

A. Cây rêu, cây thông, cây bạch đàn , cây dừa.

B. Cây lúa, cây đậu xanh, cây cà chua, cây bưởi.

C. Cây chuối, cây khế, cây cải, cây dương xỉ.

D. Cây rau bợ, cây sen, cây bách, cây xấu hổ.

Câu 3: Nêu con đường vận chuyển nước và muối khoáng từ đất vào trong cây trong hình 3.1

A. Từ lông hút  → vỏ  →  mạch gỗ .

B. Từ vỏ → lông hút → trụ giữa.

C. Từ mạch gỗ → mạch rây → trụ giữa.

D. Từ lông hút → vỏ → mạch rây.

Hình 3.1

Câu 4: tính số tuổi của cây gỗ trong hình 4.1

A. 4                         B. 5                        C.6                     D. 3

Hình 4.1

Câu 5: có 3 tế bào của mô phân sinh ngọn trải qua 4 lần phân chia. Hỏi sau khi phân chia xong có bao nhiêu tế bào mới được tạo thành ?

A. 21                                  B. 48                              C.12                        D. 27

Câu 6: những loại rau trồng lấy lá cần nhiều loại muối gì?

A. muối đạm                      B. muối lân                C. muối kali            D. Cả A,B,C

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 1: Thân non được cấu tạo gồm những thành phần nào?

Câu 2: Tế bào thực vật bao gồm những thành phần cấu tạo nào?

Câu 3: Kể tên các loại rễ biến dạng , mỗi loại lấy 2 ví dụ ?

Câu 4: Tại sao khi trồng đậu, bông, chè… người ta thường ngắt ngọn trước khi cây ra hoa?

ĐÁP ÁN 

I. TRẮC NGHIỆM : 

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Thân non gồm các bộ phận: Vỏ và trụ giữa

- Vỏ gồm: Biểu bì và thịt vỏ

- Trụ giữ gồm: Bó mạch và ruột

- Bó mạch có mạch rây và mạch gỗư

Câu 2

- Cấu tạo tế bào thực vật bao gồm những thành phần chính:

+ Vách tế bào

+ Màng sinh chất

+ Chất tế bào

+ Nhân

- Nhân là thành phần quan trọng nhất, vì nó điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

Câu 3:

- Các loại rễ biến dạng là:

+ Rễ củ: cây cà rốt, cây sắn…

+ Rễ móc: cây trầu bà, cây hồ tiêu..

+ Rễ thở : cây bụt mọc, cây mắm…

+ Rễ giác mút: cây tơ hồng, cây tầm gửi..

Câu 4:

Vì trước khi cây ra hoa , tạo quả chất dinh dưỡng tập phát triển chồi ngọn giúp cây cao lên nên khi ngắt chồi ngọn chất dinh dưỡng se tập trung về chồi hoa và chồi lá ,giúp chồi hoa và chồi lá phát triển nhanh hơn.

2. Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học 6 số 2

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: SINH HỌC – LỚP 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM 

A. Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

 Có hai loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm. Rễ cọc gồm ……………………….. và các rễ con. Rễ chùm gồm những ………………………….. mọc từ gốc thân. Rễ có 4 miền là: miền trưởng thành, miền hút, ………………………………………… và ………………………………….

B. Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D theo em là đúng trong các câu sau (3đ):

Câu 1. Khi tế bào phân chia, bộ phận đầu tiên nhân đôi là:

A. Vách tế bào                      B. Màng sinh chất               C. Chất tế bào                      D. Nhân

Câu 2. Ở thực vật,các tế bào có khả năng phân chia tạo tế bào mới nằm ở:

A. Mô phân sinh                   B. Mô mềm                            C. Mô nâng đỡ         D. Mô bì

Câu 3. Khi quan sát dưới kính hiển vi, tế bào biểu bì vảy hành có hình dạng:

A. Hình sao               B. Hình trứng                        C. Hình đa giác        D. Hình sợi dài

Câu 4. Khi quan sát dưới kính hiển vi, tế bào thịt quả cà chua có hình dạng:

A. Hình sao               B. Hình trứng                        C. Hình đa giác        D. Hình sợi dài

Câu 5. Trồng hai cây đậu vào hai chậu:  A và B, ở chậu A bón đủ các loại phân, ở chậu B cũng bón các loại phân nhưng thiếu phân đạm. Sau 1 thời gian cây ở chậu B sẽ:

A. Cây phát triển bình thường

B. Cây lớn hơn cây ở chậu A

C. Cây sẽ chết

D. Cây phát triển chậm hơn cây ở chậu A

Câu 6. Cây trầu không thuộc loại biến dạng rễ:

A. Rễ móc                 B. Rễ thở                   C. Rễ củ                    D. Giác mút

Câu 7. Khi trời mưa nhiều đất ngập nước lâu ngày, cây mất khả năng hút nước và muối khoáng là do:

A. Cây thoát nước nhiều                            B. Rễ đang trong thời kì sinh trưởng mạnh

C. Rễ cây bị úng và chết                            D. Đất không phù hợp với cây.

Câu 8. Trong các miền của rễ, miền quan trọng nhất là:

A. Miền trưởng thành                                 B. Miền hút              

C. Miền sinh trưởng                                    D. Miền chóp rễ

Câu 9. Loại thân biến dạng giúp dự trữ chất dinh dưỡng cho cây là:

A. Thân bò                                                    B. Thân leo              

C. Thân mọng nước                                    D. Thân củ và thân rễ

Câu 10. Mạch rây trong thân có chức năng:

A. Vận chuyển nước                                   B. Vận chuyển muối khoáng                    

C. Vận chuyển các chất hữu cơ                D. Nâng đỡ cây

Câu 11. Căn cứ vào cách mọc của thân, người ta chia thân làm 3 loai là:

A.Thân quấn, tua cuốn, thân bò                B. Thân gỗ, thân cột, thân cỏ

C.Thân đứng, thân leo, thân bò                D. Thân cứng, thân mềm, thân bò

Câu 12. Cấu tạo trong của thân non gồm hai phần chính là:

A. Biểu bì và ruột                 B. Vỏ và trụ giữa

C. Vỏ và bó mạch                D. Vỏ và ruột

II. TỰ LUẬN 

Câu 1:

Có mấy loại rễ biến dạng? Đặc điểm mỗi loại? Cho ví dụ minh hoạ?

Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi cây ra hoa?

Câu 2: So sánh cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ?

Câu 3: Hãy giải thích tại sao khi trồng cây đậu, bông, cà phê, trước khi cây ra hoa tạo quả người ta thường ngắt ngọn?

Câu 4: Vẽ cấu tạo tế bào thực vật và ghi rõ chú thích từng bộ phận?

---Để xem tiếp nội dung phần đáp án của Đề thi số 2, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

3. Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học 6 số 3

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: SINH HỌC – LỚP 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau

1. Khi tế bào phân chia, bộ phận đầu tiên nhân đôi là:

A. Vách tế bào                      B. Màng sinh chất

C. Chất tế bào                      D. Nhân

2. Ở thực vật, các tế bào có khả năng phân chia tạo tế bào mới nằm ở đâu?

A. Mô phân sinh                   B. Mô mềm

C. Mô nâng đỡ                     D. Mô bì

3. Khi quan sát dưới kính hiển vi, tế bào biểu bì vảy hành có hình dạng:

A. Hình sao

B. Hình trứng

C. Hình đa giác

D. Hình sợi dài

4. Khi quan sát dưới kính hiển vi, tế bào thịt quả cà chua có hình dạng:

A. Hình sao

B. Hình trứng

C. Hình đa giác

D. Hình sợi dài

5. Trồng hai cây đậu vào hai chậu:  A và B, ở chậu A bón đủ các loại phân, ở chậu B cũng bón các loại phân nhưng thiếu phân đạm. Sau 1 thời gian cây ở chậu B sẽ:

A. Cây phát triển bình thường

B. Cây lớn hơn cây ở chậu A

C. Cây sẽ chết

D. Cây phát triển chậm hơn cây ở chậu A

6. Cây trầu không thuộc loại biến dạng rễ:

A. Rễ móc                 B. Rễ thở                   C. Rễ củ                                  D. Giác mút

7. Khi trời mưa nhiều đất ngập nước lâu ngày, cây mất khả năng hút nước và muối khoáng là do:

A. Cây thoát nước nhiều                            B. Rễ đang trong thời kì sinh trưởng mạnh

C. Rễ cây bị úng và chết                            D. Đất không phù hợp với cây.

8. Trong các miền của rễ, miền quan trọng nhất là:

A. Miền trưởng thành      B. Miền hút            C. Miền sinh trưởng       D. Miền chóp rễ

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Cho các từ (rễ cái, rễ con, miền sinh trưởng, miền chóp rễ, ) và điền vào các khoảng trống sau:

  Có hai loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm.  Rễ cọc gồm …………….. và các rễ con. Rễ chùm gồm những ………………….. mọc từ gốc thân. Rễ có 4 miền là: miền trưởng thành, miền hút, ……………………và ………………….

---Để xem tiếp nội dung của Đề thi số 3, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

4. Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học 6 số 4

TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: SINH HỌC – LỚP 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm: 

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng nhất? 

Câu 1. Tế bào thực vật phân chia như sau:

A. nhân phân chia trước thành 2 nhân con.

B. chất tế bào phân chia nhờ vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào thành 2 tế bào mới.

C. Vách tế bào phân đôi.

D. Cả A và B.

Câu 2. Cây được sử dụng biện pháp bấm ngọn là:

A. Rau muống

B. Rau cải

C. Đu đủ

D. Mướp

Câu 3. Điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật và động vật là

A. Là những sinh vật vừa có ích vừa có hại.

B. Có khả năng vận động, lớn lên, sinh sản.

C. Có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

D. Rất đa dạng phong phú.

Câu 4. Những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào toàn là cây có hoa:

A. Cây bạch đàn, cây chuối, cây rêu.

B. Cây đậu xanh, cây cải, cây rau bợ.

C. Cây khế, cây chanh, cây nhãn

D. Cây dương xỉ, cây xấu hổ, cây súng

Câu 5. Thân cây gồm:

A. Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách.

B. Thân chính, chồi ngọn, chồi nách.

C. Thân chính, cành, hoa và quả.

D. Thân chính, cành, hoa, chồi nách.

-----Còn tiếp-----

5. Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học 6 số 5

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: SINH HỌC – LỚP 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

A. Màng sinh chất, nhân, không bào và lục lạp.

B. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân và lục lạp.

C. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, không bào và nhân

D. Nhân, không bào, lục lạp, màng tế bào

Câu 2: Tế bào ở bộ phân nào của cây có khả năng phân chia?

A. Lá cây.                                                      B. Ở mô phân sinh

C. Rễ cây                                                       D. Ở mô mềm

Câu 3: Nhóm các cây rễ chùm là?

A. Lúa, hành, ngô, tỏi

B. Tre, lúa, ổi, tỏi

C. Mía, cà chua, nhãn, xoài

D. Hành, lúa, mít, ngô

Câu 4: Cây nào có thân gỗ ?

A. Cau                                                                       B. Ngô

C. Xà cừ                                                                    D. Tre

Câu 5: Loại cây nào dưới đây có thân củ?

A. Su hào                                                                  B. Ngô

C. Xà cừ                                                                    D. Khoai lang

-----Còn tiếp-----

6. Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học 6 số 6

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: SINH HỌC – LỚP 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

A/ TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Đơn vị cấu tạo của cơ thể thực vật là gì?

A. Bào quan

B. Tế bào

C. Mô

D. Các cơ quan

Câu 2. Loại tế bào nào trong cơ thể thực vật có khả năng phân chia?

A. Mô mềm

B. Mô cứng

C. Mô phân sinh

D. Bào quan

Câu 3. Rễ cọc gồm:

A. Rễ cái và các rễ con

B. Rễ con mọc ra từ gốc thân.

C. Các rễ từ cành đâm xuống đất

D. Rễ chồi lên mặt đất.

Câu 4. Rễ gồm mấy miền:

A.1                  B.2                  C.3                  D.4

Câu 5. Tại sao ở một số lá, mặt trên của lá có mầu sẫm hơn mặt dưới:

A. Mặt trên ít lỗ khí hơn

B. Mặt trên có nhiều lỗ khí hơn.

C. Tế bào thịt lá mặt trên chứa nhiều diệp lục hơn

D. Tế bào thịt lá mặt dưới chứa nhiều diệp lục hơn

7. Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học 6 số 7

Trường THCS Lê Lợi

Đề thi giữa HK1

Năm học 2019 - 2020

Môn: Sinh học – lớp 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Số câu: 10 câu tự luận

8. Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học 6 số 8

Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Đề thi giữa HK1

Năm học 2019 - 2020

Môn: Sinh học – lớp 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Số câu: 5 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận

9. Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học 6 số 9

Trường THCS Biên Giới

Đề thi giữa HK1

Năm học 2019 - 2020

Môn: Sinh học – lớp 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Số câu: 5 câu tự luận

10. Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học 6 số 10

Phòng GD&ĐT TP PLEIKU

Đề thi giữa HK1

Năm học 2019 - 2020

Môn: Sinh học – lớp 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Số câu: 8 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM