Tin học 10 Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

Mời các em cùng tham khảo nội dung bài học 22 được tổng hợp bên dưới đây để cùng tìm hiểu về cách tổ chức và truy cập, tìm kiếm thông tin...Thông qua bài học này eLib hy vọng các em sẽ có thêm thật nhiều nguồn tri thức mới. Chúc các em học tập thật tốt!

Tin học 10 Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tổ chức truy cập thông tin

a. Tổ chức thông tin

- Siêu văn bản

+ HTML (HyperText Markup Language) tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, .. và liên kết với các văn bản khác.

+ Siêu văn bản được gắn liền với một địa chỉ truy cập gọi là website.

+ Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang web và được xd trên giao thức truyền tin đặc biệt, gọi là giao thức truyền tin SVB:

+ HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Trang web đặt trên máy chũ tạo thành website thường là tập hợp các trang web chứa thông tin liên quan đến một đối tượng, tổ chức.

+ Địa chỉ trang chủ là địa chỉ của website.

- Có 2 loại trang web: trang web tĩnh và trang web động

+ Trang web tĩnh: nội dung hiển thị không thay đổi, người dùng chỉ có thể xem thông tin, ví dụ như các trang báo mạng.

+ Trang web động: người dùng ngoài việc xem nội dung còn có thể thực hiện hành động trên trang web, ví dụ trang web tra cứu điểm thi.

b. Truy cập trang web

- Nhờ đó ta có thể chuyển từ trang web này sang trang web khác một cách dể dàng.

- Để truy cập đến trang web nào ta phải có địa chỉ trang web đó, gỏ địa chỉ vào hộp (Address).

1.2. Tìm kiếm thông tin trên Internet

- Có 2 cách thường sử dụng.

-Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ, thông tin được nhà cung cấp dịch vụ đặt trên một trang web tĩnh.

- Tìm kiếm nhờ trang web động trên các máy tìm kiếm (search Engine) Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên internet theo yêu cầu cũa người dùng.

- Để sử dụng máy tìm kiếm, gõ địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.

Tìm kiếm thông tin trên google

1.3. Thư điện tử

- Người dùng muốn sử dụng thư điện tử, phải đăng ký hộp :

- Địa chỉ cũa mổi hộp thu là duy nhất.

- Máy chủ, hộp thư, địa chỉ và nội dung thư.

- Có thể gửi đồng thời cho nhiều người, dịch vụ này miển phí.

1.4. Vấn đề bảo mật thông tin

a. Quyền truy cập website

- Chỉ được phép truy cập website khi có tài khoản đăng nhập và mật khẩu.

- Một vài website giới hạn đối tượng truy nhập.

Đăng nhập vào facebook

b. Mã hoá dữ liệu

- Mã hoá dữ liệu để tăng cường tính bảo mật cho thông điệp mà chie ngường biết giải mà mới đọc được.

- Việc mã hoá thực hiện bằng nhiều cách, cả phần cứng lần phần mềm.

c. Nguy cơ nhiểm vi rút khi sử dụng dịch vụ Internet

- Trong quá trình sử dụng Internet dể có nguy cơ nhiểm virut vậy nên sử dụng Internet đúng mục đích.

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Chọn những từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Email, www, chat, website, siêu liên kết, trang chủ, trình duyệt

A. .... là hệ thống thông tin dựa trên siêu văn bản. Có thể coi www là dịch vụ thông tin đa phương tiện, tích hợp hầu hết các dịch vụ trên internet cho phép duyệt, tìm kiếm, truyền và tổ chức liên kết các trang web. 

B. .... dịch vụ cho phép hội thoại trực tuyến (gồm text chat, voice chat, video chat).

C. .... trong trang web thường là có chữ màu xanh dương và được gạch chân. Con trỏ chuột sẽ chuyển hình thành bàn tay khi di chuyển vào nó.

D. ....dịch vụ thư điện tử, cho phép gửi, nhận và chuyển tiếp các thư điện tử.

Hướng dẫn giải

A. www

B. Chat

C. Siêu liên kết

D. Email

Bài 2: Khi sử dụng Internet các em cần lưu ý những vấn đề gì?

Hướng dẫn giải

Một số lưu ý khi sử dụng Internet:

- Luôn chạy phần mềm diệt virus và cập nhật thường xuyên

- Không mở các tệp kèm thư điện tử khi không chắc chắn an toàn

- Sử dụng mật khẩu dài hơn tám kí tự gồm cả chữ và số

- Không cung cấp các thông tin các nhân, ảnh khi hội thoại trực tuyến

- Cần lưu ý đến vấn đề bản quyền.

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản?

Câu 2: Giao thức truyền tin siêu văn bản viết tắt là:

Câu 3: Khái niệm trình duyệt Web?

Câu 4: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là viết tắt của?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: WWW là từ viết tắt của từ nào:

A. world wide web

B. wide world web

C. wesite world web

D. wide with world

Câu 2: Web động là các trang Web:

A. Mở ra khả năng tương tác giữa người dùng và máy chủ

B. Có thể có nhiều video, ảnh động...

C. Có nhiều trang liên kết đến trang chủ Home pase

D. Một ý kiến khác

Câu 3: Phải biểu nào sau đây là sai:

A. Mỗi máy chỉ cần cài đặt một phần mềm chống virut là có thể tìm và diệt tất cả các loại virus

B. Không có phần mềm diệt virus nào có thể tìm và diệt tất cả các loại virus

C. Những người đưa virus lên mạng nhằm mục đích phá hoại là vi phạm pháp luật

D. Hiện nay có nhiều phần mềm diệt virus miễn phí người dùng có thể download sử dụng nó

Câu 4: Chọn một câu đúng:

A. Chỉ có người gửi thư mới có quyền truy nhập tệp đính kèm trong thư đã gửi đi.

B. Khi chưa có thư phản hồi ta khẳng định người nhận chưa nhận được thư

C. Trong thư điện tử có đính kèm tệp, người gửi có thể nêu giải thích ngắn gọn về một số đặc điểm của tệp

D. Trong hộp thư (Inbox) không thể có thư của người không quen

Câu 5: Những nội dung nào dưới đây là quan trọng mà em cần phải biết khi sử dụng Internet:

A. Nguyên tắc bảo mật khi trao đổi thông tin trên Internet

B. Các luật bảo quyền liên quan đến sử dụng Internet

C. Nguy cơ lây nhiễm virus rất cao

D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Web tĩnh là các trang Web:

A. Chỉ có một trang duy nhất

B. Có nội dung không thay đổi

C. Không có video hay ảnh động

D. Một ý kiến khác

3.3. Trắc nghiệm Online

Các em hãy luyện tập bài trắc nghiệm Một số dịch vụ cơ bản của Internet Tin học 10 sau để nắm rõ thêm kiến thức bài học.

Trắc Nghiệm

4. Kết luận

Sau khi học xong bài 22 môn Tin học 10 các em cần nắm được một số nội dung chính sau đây:

  • Khái niệm hệ thống WWW, siêu văn bản.
  • Trang web, trình duyệt web, website
  • Trang web động, trang web tĩnh.
  • Truy cập và tìm kiếm thông tin trên internet.
  • Sử dụng được trình duyệt web.
  • Thực hiện được đăng kí, gửi, nhận thư điện tử.
  • Có thái độ lành mạnh khi sử dụng Internet
Ngày:13/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM