Tin học 10 Bài 16: Định dạng văn bản

Nội dung bài 16 SGK Tin học 10 được eLib biên soạn và tổng hợp bên dưới đây sẽ giúp các nắm vững các kiến thức, các dạng bài tập về định dạng văn bản. Các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây để học tốt hơn môn Tin học 10 nhé!

Tin học 10 Bài 16: Định dạng văn bản

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm

- Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản theo những thuộc tính của văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

- Các lệnh định dạng được chia thành ba loại: định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng trang.

1.2. Định dạng kí tự

- Các bước định dạng kí tự:

+ Bước 1: Chọn phần văn bản muốn định dạng

+ Bước 2: Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ.

- 2 cách định dạng các thuộc tính:

+ Cách 1: chọn Format → Font để mở hộp thoại Font

+ Cách 2: sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ

1.3. Định dạng đoạn văn bản

- Các bước định dạng đoạn văn bản:

+ Bước 1: xác định đoạn văn bản cần định dạng

+ Bước 2: thực hiện định dạng

- Các cách xác định đoạn văn cần định dạng

+ Cách 1: Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản;

+ Cách 2: Đánh dấu một phần đoạn văn bản;

+ Cách 3: Đánh dấu toàn bộ đoạn văn bản.

- Các cách thực hiện định dạng

+ Cách 1: Sử dụng lệnh Format → Paragraph để mở hộp thoại Paragraph

+ Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ

+ Cách 3: dùng thước ngang để điều chỉnh một số thuộc tính lề của đoạn văn.

1.4. Định dạng trang

- Là việc xác định 2 thuộc tính:

+ Kích thước các lề

+ Kích thước giấy

- Thực hiện: chọn File → Page Setup để mở hộp thoại Page Setup

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Để gạch dưới một từ hay cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó, ta thực hiện:

A. Nháy vào nút lệnh trên thanh công cụ

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+I

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B

D. Nháy vào nút lệnh trên thanh công cụ

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Để gạch dưới một từ hay cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó, ta thực hiện:

+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl + U

+ Nháy vào nút lệnh trên thanh công cụ.

+ Chọn Format → Font → hộp thoại Font mở, chọn trong hộp Underline style.

Bài 2: Nút lệnh Center trên thanh công cụ dùng để:

A. Căn lề giữa cho đoạn văn bản

B. Căn lề trái cho đoạn văn bản

C. Căn đều hai bên cho đoạn văn bản

D. Căn lề phải cho đoạn văn bản

Hướng dẫn giải

Nút lệnh Center – ở giữa trên thanh công cụ dùng để căn lề giữa cho đoạn văn bản. Ngoài ra còn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + E để căn giữa cho đoạn văn bản.

Đáp án A

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Để định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây?

Câu 2: Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

Câu 3: Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn. Ta thực hiện lệnh Format → Font … và chọn cỡ chữ trong ô:

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Các lệnh định dạng văn bản được chia thành các loại sau:

A. Định dạng kí tự

B. Định dạng đoạn văn bản

C. Định dạng trang

D. Cả A, B và C

Câu 2: Phát biểu nào đúng khi nói đến các cách để xác định đoạn văn bản cần định dạng

A. Đặt con trỏ vào trong đoạn văn bản.

B. Đánh dấu một phần đoạn văn bản.

C. Đánh dấu toàn bộ đoạn văn bản.

D. Hoặc A hoặc B hoặc C.

Câu 3: Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

A. Phông (Font) chữ

B. Kiểu chữ (Type)

C. Cỡ chữ và màu sắc

D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 4: Để định dạng cụm từ “Việt Nam” thành “Việt Nam”, sau khi chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl+U

B. Ctrl+I

C. Ctrl+E

D. Ctrl+B

3.3. Trắc nghiệm Online

Các em hãy luyện tập bài trắc nghiệm Định dạng văn bản Tin học 10 sau để nắm rõ thêm kiến thức bài học.

Trắc Nghiệm

4. Kết luận

Sau khi học xong bài 16 SGK Tin học 10 các em học sinh cần nắm vững các nội dung chính sau đây:

  • Học sinh nắm được mục đích của việc định dạng văn bản
  • Hiểu được nội dung của việc định dạng văn bản
  • Thực hiện thành thạo các thao tác định dạng
  • Định dạng kí tự:chọn font chữ, cỡ chữ, màu chữ .
  • Định dạng văn bản: Căn lề, vị trí lề, khoảng cách đoạn, khoảng cách dòng
  • Định dạng trang: kích thước lề, hướng giấy.
Ngày:11/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM