Tin học 10 Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet

Để giúp các em học thật tốt môn Tin học 10 đội ngũ eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài học 21 SGK Tin học 10 bên dưới đây. Qua tài liệu này các em sẽ được tìm hiểu về khái niệm Internet, địa chỉ IP, giao thức  TCP/IP, cách kết nối internet....từ đó củng cố, rèn luyện các kĩ năng giải quyết bài tập cụ thể. Mời các em cùng tham khảo!

Tin học 10 Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Internet là gì?

- Internet là mạng máy tính toàn cầu kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP.

1.2. Kết nối Internet bằng cách nào?

- Sử dụng modem qua đường điện thoại

- Sử dụng các kết nối khác

+ Sử dụng đ­ường truyền ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line )

+ Kết nối Internet không dây: Wi-Fi là một ph­ương thức kết nối thuận tiện, ở mọi thời điểm, mọi nơi thông qua các thiết bị truy cập không dây như­ điện thoại di động, máy tính xách tay...…

- Sử dụng đường truyền riêng

1.3. Các máy tính trong Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?

- Các máy tính trong Internet hoạt động và trao đổi với nhau đ­ược là do chúng cùng sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP.

a. TCP (Transmisson Control Protocol)

- Là giao thức cho phép hai thiết bị truyền thông trong mạng kết nối với nhau và trao đổi các dòng dữ liệu (đã đóng gói) hoặc thông tin cần truyền.

- Đảm bảo phân chia dữ liệu ở máy gửi thành gói nhỏ có khuôn dạng, kích thư­ớc xác định và phục hồi dữ liệu gốc ở máy nhận.

b. IP (Internet Protocol)

- Là giao thức chịu trách nhiệm về địa chỉ và định tuyến đ­ường truyền, cho phép các gói tin đi đến đích một cách riêng lẻ, độc lập.

- Làm thế nào để gói tin đến người nhận:

+ Để gói tin đến đúng máy ng­ười nhận (máy đích) thì trong gói tin phải có thông tin để xác định máy đích. Mỗi máy tính tham gia vào mạng phải có địa chỉ duy nhất đ­ược gọi là địa chỉ IP.

+ Để thuận tiện cho ng­ời dùng địa chỉ IP đ­ược chuyển sang dạng kí tự (tên miền).

+ Địa chỉ IP trong Internet: Là một dãy bốn số nguyên phân cách nhau bởi dấu chấm (.). 

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Mạng Internet là gì? Những khác biệt cơ bản giữa Internet và mạng máy tính/network

Hướng dẫn giải

- Internet, hay còn gọi đơn giản là "Mạng", là một hệ thống mạng máy tính kết nối trên toàn thế giới - một mạng lưới mà người dùng ở bất kỳ máy tính nào cũng có thể - khi được phép - có được thông tin từ bất kỳ máy tính nào khác (và đôi khi nói chuyện trực tiếp với người dùng tại các máy tính khác).

- Những khác biệt cơ bản giữa Internet và mạng máy tính/network

+ Internet yêu cầu định tuyến trong khi một mạng máy tính có thể có định tuyến, nhưng không phải là bắt buộc.

+ Internet cần có nhiều hơn 2 máy tính. Một mạng máy tính có thể chỉ là 2 máy tính kết nối với nhau.

+ Internet yêu cầu địa chỉ IP công cộng. Một mạng máy tính có thể có 100% địa chỉ IP riêng.

+ Internet không thể tồn tại chỉ với các thiết bị ảo, mà cần có máy chủ. Một mạng máy tính có thể tồn tại hoàn toàn trong một máy chủ và ảo hóa 100%.

+ Internet rất đa dạng về địa lý. Một mạng máy tính có thể tồn tại ở một vị trí nhất định.

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: TCP/IP là viết tắt của điều gì?

Câu 2: Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây? 

Câu 3: Chủ sở hữu mạng toàn cầu Internet là hãng nào?

Câu 4: Có thể kết nối Internet bằng các cách nào? 

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet?

A. Là mạng lớn nhất trên thế giới

B. Là mạng cung cấp khối l­ợng thông tin lớn nhất

C. Là mạng máy tính toàn cầu sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP

D. Là mạng có hàng triệu máy chủ

Câu 2: Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?

A. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP

B. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh

C. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tính

D. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản

Câu 3: Nội dung của một gói tin bao gồm:

A. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, tên người giao dịch ngày giờ gửi...

B. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi

C. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, dữ liệu, độ dài, thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác

D. Không đáp án nào đúng

Câu 4: Phát biểu nào sai trong những phát biểu sau:

A. Ai cũng có thể là chủ sở hữu của Internet

B. Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP

C. Mỗi máy tính trong Internet đều có chung địa chỉ IP

D. Internet là mạng có hàng triệu máy chủ

Câu 5: Thông tin nào sau đây liên quan tới Internet?

A. Mạng máy tính lớn nhất toàn cầu

B. Sử dụng bộ giao thức TCP/IP

C. Cung cấp một lượng thông tin khổng lồ

D. Tất cả ý trên đều đúng

3.3. Trắc nghiệm Online

Các em hãy luyện tập bài trắc nghiệm Mạng thông tin toàn cầu Internet Tin học 10 sau để nắm rõ thêm kiến thức bài học.

Trắc Nghiệm

4. Kết luận

Sau khi học xong bài 21 môn Tin học lớp 10 các em cần nắm được một số nội dung sau đây:

  • Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu Internet và lợi ích của nó.
  • Biết các phương thức kết nối thông dụng với Internet.
  • Biết sơ lược cách kết nối các mạng trong Internet. 
Ngày:13/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM