Tin học 10 Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

Để giúp các em học tốt hơn bộ môn Tin học lớp 10 eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài tập và thực hành số 9 bên dưới đây. Qua tài liệu này các em sẽ nắm được các kiến thức liên quan đến tạo và làm việc với bảng. Mời các em cùng tham khảo!

Tin học 10 Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

- Tập được bảng, nhập dữ liệu vào bảng;

- Nắm được nội dung các nhóm lệnh chính khi làm việc với bảng;

- Biết được cách thêm bớt hàng cột, chỉnh độ rông hàng, cột; tách, gộp của bảng;

- Biết sử dụng bảng trong soạn thảo.

- Sử dụng các định dạng danh sách kiểu số thứ tự...

1.2. Nội dung

a. Làm việc với bảng

- Hãy tạo thời khóa biểu theo mẫu dưới đây

- Hãy điền tên các môn học theo đúng thời khoá biểu của lớp em.

- Hãy trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, với một vài điểm du lịch tại các nước khác theo mẫu dưới đây.

b. Soạn thảo và trình bày văn bản

Hãy sử dụng các công cụ soạn thảo em biết để trình bày văn bản sau:

2. Luyện tập

Câu 1: Quan sát hai bảng sau đây:

Em hãy cho biết Bảng B nhận được từ Bảng A bằng cách nào trong các cách dưới đây:

A. Chọn ba ô hàng thứ nhất rồi căn giữa

B. Chọn hàng thứ nhất, sử dụng lệnh Merge Cells rồi căn giữa

C. Chọn hàng thứ nhất, vào Table → Cells Alignment

D. Chọn ba ô hàng thứ nhất, sử dụng lệnh Split Cells rồi căn giữa

Câu 2: Trong bảng sau, nếu chọn lệnh Table → Delete → Rows thì điều gì sẽ xảy ra?

A. Bảng vẫn như cũ

B. Xóa dòng được chọn

C. Chỉ xóa cột đầu tiên của bảng

D. Xóa toàn bộ bảng

Câu 3: Để chèn thêm một cột ngay trước cột có vị trí con trỏ, ta thực hiện lệnh nào sau đây?

A. Table → Insert → Rows Above

B. Table → Insert → Rows Below

C. Table → Insert → Columns to the Right

D. Table → Insert → Columns to the Left

Câu 4: Để tạo bảng ta thực hiện lệnh?

A. Table → Insert Table…

B. Table → Insert…

C. Table → Insert → Table…

D. Insert → Table...

Câu 5: Trong bảng sau, nếu chọn lệnh Table → Insert → Rows Below thì điều gì sẽ xảy ra?

A. Bảng vẫn như cũ

B. Tạo thêm 2 hàng dưới hàng 3

C. Chỉ tạo thêm 1 hàng dưới hàng 3

D. Tạo thêm 2 hàng trên hàng 2

3. Kết luận

Qua nội dung Bài tập và thực hành 9, các em cần nắm vững các thao tác cơ bản sau đây:

  • Nắm được một cách tổng hợp và củng cố các kĩ năng làm việc với bảng.
  • Nắm cách thiết kế Table
  • Lập mối quan hệ giữa các bảng
  • Nhập dữ liệu. Nạp danh sách bằng mẩu hỏi. 
  • Thiết kế biểu mẫu (Form) bằng Wizard tạo Form chính, phụ. 
  • Lập báo cáo (Report) để phân nhóm.
Ngày:13/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM