Tin học 7 Bài 6: Định dạng trang tính

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung bài học số 6 môn Tin học 7 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em bước đầu làm quen với công việc định dạng trang tính, luyện tập, củng cố các kiến thức liên quan. Chúc các em học tập thật tốt!

Tin học 7 Bài 6: Định dạng trang tính

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ

- Để địng dạng nội dung của 1 hay nhiều ô tính cần phải chọn ô tính đó, định dạng không làm thay đổi nội dung của các ô tính.

- Sau khi chọn ô, dùng các lệnh trên thanh công cụ để địng dạng cho ô đó.

Định dạng cho ô tính

- Trong đó:

+ Công cụ thứ 1: dùng để chọn font chữ

+ Công cụ thứ 2: chọn cỡ chữ

+ Công cụ thứ 3: chọn màu chữ

+ Công cụ thú 4: kiểu chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân

- Tương tự như bộ công cụ của Word

1.2. Căn lề trong ô tính

- Mặc định dữ liệu văn bản căn lề trái, dữ liệu số căn lề phải. ta cũng có thể tùy chỉnh chúng trên thanh công cụ

Căn lề cho ô tính

- Trong đó:

+ Công cụ 1: căn lề trái, giữa, phải cho nội dung

+ Công cụ 2: căn lề trên, giữa, dưới cho nội dung

+ Công cụ 3: gộp nhiều ô lại với nhau, các ô này phải liền kề nhau và cùng nằm trên 1 đường thẳng.

1.3. Tô màu nền và kẻ đường biên dữ liệu của các ô tính

- Mục đích: giúp người sử dụng bảng tính dễ dàng phần biệt các dữ liệu khác nhau. Dễ dàng quản lý dữ liệu hơn.

Kẻ đường viền và tô màu nền cho ô tính

- Trong đó:

+ Công cụ 1: lệnh Borders để kẻ đường biên, có thể tùy chọn đường biên toàn bộ, hay chỉ có bên ngoài ô được chọn.

+ Công cụ 2: tô màu cho ô đã chọn, trong ví dụ ô A1:D1 được tô màu vàng.

1.4. Tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số

- Dùng các chức năng trong nhóm lệnh Number

- Khi giảm bớt chữ số thập phân, chương trình sẽ thực hiện quy tắc làm tròn số.

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Thế nào là định dạng trang tính? Để định dạng nội dung ô tính, đầu tiên em cần làm gì?

Hướng dẫn giải

- Định dạng trang tính là thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc chữ, căn lề, tô màu nền cho ô tính.

- Để định dạng nội dung ô tính trước tiên ta cần chọn ô hoặc các ô tính muốn định dạng

Bài 2: Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút Decrease Decimal. Kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là?

Hướng dẫn giải

Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút Decrease Decimal nghĩa là giảm đi một chữ số thập phân và theo quy tắc làm tròn thì lớn hơn 5 làm tròn lên 1 đơn vị còn nhỏ hơn 5 chỉ việc bỏ đi. Vây kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là 1.75.

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Để tăng thêm một chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh nào?

Câu 2: Trong ô B3 có chứa số 7.15, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh  thì kết quả trong ô B3 là?

Câu 3: Để giảm bớt một chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh nào?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Trong ô tính xuất hiện ###### vì:

A. Tính toán ra kết quả sai

B. Công thức nhập sai

C. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài

D. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài

Câu 2: Để kẻ đường biên cho các ô tính ta dùng:

A. Lệnh Borders trong nhóm Font trên dải Home.

B. Lệnh Fill Color trong nhóm Font trên dải Home.

C. Lệnh Borders trong nhóm Font trên dải Insert.

D. Tất cả đều sai

Câu 3: Câu nào sau đây sai. Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

Câu 4: Giả sử ô A2 có nền màu xanh và chữ màu vàng. Ô B2 có nền màu trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép ô A2 vào ô B2 thì ô B2 sẽ có:

A. Nền màu trắng và chữ màu đen

B. Nền màu xanh và chữ màu đen

C. Nền màu xanh và chữ màu vàng

D. Tất cả đều sai

Câu 5: Trong ô B3 có chứa số 7.75, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh  thì kết quả trong ô B3 là:

A. 8

B. 7.7500

C. 7.8

D. 7.7

4. Kết luận

Sau khi học xong bài 6 môn Tin học 7 các em học sinh nắm được những nội dung cơ bản sau đây:

  • Biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ ,kiểu chữ và chọn màu chữ.
  • Biết được các bước thực hiện căn lề ô tính.
  • Biết tăng hoặc giảm số chữ thập phân của dữ liệu số.
  • Biết kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính.
Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM