Tin học 7 Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Để học thật tốt môn Tin học thì các em phải có nền tảng kiến thức vững chắc, hiểu được điều đó eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung bài 8 môn Tin 7 bên dưới đây. Tài liệu cung cấp cho các em kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu. Mời các em cùng tham khảo!

Tin học 7 Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Sắp xếp dữ liệu

- Khái niệm: sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng của bảng dữ liệu để giá trị dữ liệu trong các cột được sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Nháy đúp chuột vào cột muốn sắp xếp dữ liệu.

+ Bước 2: Chọn lệnh Sort Ascending trên thanh công cụ để sắp xếp tăng dần (hoặc nháy nút Sort Descending trên thanh công cụ để sắp xếp giảm dần)

1.2. Lọc dữ liệu

- Khái niệm: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hang thỏa mãn điều kiện do chúng ta quy định.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Nháy đúp chuột vào cột cần lọc

+ Bước 2: Chọn nhóm lệnh Sort & Filter sau đó chọn Filter

+ Bước 3: Click vào dấu  hiện thị trên cột đang chọn.

+ Bước 4: Nháy chuột chọn giá trị dữ liệu cần lọc (cần hiển thị) rồi ấn OK

- Lưu ý: Select All là chọn tất cả (hiển thị tất cả)

- Để thoát khỏi chế độ lọc ta chọn cột mong muốn và chọn lại lệnh Filter

1.3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

Mục đích: lấy ra danh sách những hàng lớn nhất hoặc nhỏ nhất do người dùng định nghĩa

Thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Nháy đúp chuột vào cột cần lọc

- Bước 2: Chọn nhóm lệnh Sort & Filter sau đó chọn Filter

- Bước 3: Click vào dấu  hiện thị trên cột đang chọn.

- Bước 4: chọn Number Filter sau đó chọn

- Bước 5: Cửa sổ tùy chỉnh hiện lên, ta chọn Top để chọn các giá trị lớn nhất hoặc Bottom để chọn các giá trị nhỏ nhất, cuối cùng ta chỉnh số lượng các hàng muốn hiển thị.

- Bước 6: nhấn OK để hiển thị kết quả.

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Trong 2 công việc sắp xếp và lọc dữ liệu, công việc nào làm ẩn đi một số dữ liệu, công việc nào làm thay đổi vị trí của dữ liệu?

Hướng dẫn giải

Sắp xếp làm thay đổi vị trí của dữ liệu/ Lọc: làm ẩn đi các dữ liệu không thỏa mãn điều kiện.

Bài 2: Bạn An nói: "Sử dụng cá nút lệnh trên chỉ có thể sắp xếp dữ liệu kí tự theo bảng chữ cái tiếng Anh" Bạn nói như vậy đã chính xác chưa?

Hướng dẫn giải

Bạn An nói chưa chính xác. Dùng các nút lệnh này có thể sắp xếp được dữ liệu thuộc nhiều kiểu: kí tự, số, thời gian, miễn là cột để sắp xếp có cùng kiểu dữ liệu.

Bài 3: Ưu điểm chung của việc sắp xếp và lọc dữ liệu là gì?

Hướng dẫn giải

Ưu điểm chung của việc sắp xếp và lọc dữ liệu:

- Không mất nhiều thời gian sắp xếp và tìm kiếm mà chỉ cần thao tác trên máy

- Độ chính xác cao, dễ quan sát và theo dõi

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính theo thứ tự tăng dần em sử dụng nút lệnh nào?

Câu 2: Sau khi lọc theo yêu cầu thì dữ liệu trong cột được lọc đó sẽ thay đổi thế nào?

Câu 3: Trong chương trình bảng tính, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện những thao tác nào?

Câu 4: Trong Excel, để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em làm thế nào?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Để lọc dữ liệu em thực hiện:

A. Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Filter

B. Mở dải lệnh Data → chọn lệnh AutoFilter

C. Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Sort

D. Tất cả đều sai

Câu 2: Các bước lọc các hàng có giá trị lớn nhất( hay nhỏ nhất):

1: Nháy đúp chuột vào cột cần lọc

2: Click vào dấu : Sắp xếp và lọc dữ liệu]  hiển thị trên cột đang chọn.

3: Chọn nhóm lệnh Sort & Filter sau đó chọn Filter

4: Cửa sổ tùy chỉnh hiện lên, ta chọn Top để chọn các giá trị lớn nhất hoặc Bottom để chọn các giá trị nhỏ nhất, cuối cùng ta chỉnh số lượng các hàng muốn hiển thị.

5: chọn Number Filter sau đó chọn

6: nhấn OK để hiển thị kết quả.

Câu trả lời đúng là:

A. 1- 3 – 2 - 5 – 4 – 6

B. 2 – 1 – 3 – 5 – 6 – 4

C. 6 – 1 -2 – 3 – 4 – 5

D. tất cả đều sai

Câu 3: Sắp xếp danh sách dữ liệu để làm gì?

A. Để danh sách dữ liệu đẹp hơn

B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự

C. Để dễ tra cứu

D. Cả B và C

Câu 4: Theo em lọc dữ liệu để làm gì?

A. Để danh sách dữ liệu đẹp hơn

B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự

C. Để chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó

D. Không để làm gì cả.

Câu 5: Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc, em chọn lệnh gì?

A. Show All

B. Advanced Filter

C. AutoFilter

D. Sellect All

Câu 6: Chọn câu đúng:

A. Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nào đó

B. Kết quả lọc dữ liệu sắp xếp lại dữ liệu

C. Để lọc dữ liệu em chọn lệnh Filter

D. Tất cả câu trên đúng

4. Kết luận

Sau khi học xong bài 8 SGK Tin học 7 các em cần nắm được một số nội dung cơ bản sau đây:

  • Nắm được cách sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng (Ascending) hoặc giảm (Descending) từ đó học sinh nhận ra được ích lợi của công việc này.
  • Tìm những ví dụ thực tế để ứng dụng nội dung sắp xếp và lọc dữ liệu.
  • Biết lọc dữ liệu để tìm kiếm theo những điều kiện nhất định.
  • Rèn luyện kỹ năng sắp xếp dữ liệu ở những điều kiện khác nhau
  • Học sinh thực hiện được các thao tác để lọc dữ liệu của một trang tính nào đó theo yêu cầu.
Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM