Tin học 7 Học địa lý thế giới với Earth Explorer

Mời các em cùng tham khảo nội dung bài Học địa lý thế giới với Earth Explorer được eLib đã biên soạn và tổng hợp bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em sẽ bước đầu làm quen với phần mềm Earth Explorer, tìm hiểu các chức năng và công dụng của nó. Chúc các em học thật tốt!

Tin học 7 Học địa lý thế giới với Earth Explorer

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giới thiệu phần mềm

Earth Explorer là phần mềm dùng để xem và tra cứu bản đồ thế giới.

1.2. Khởi động phần mềm

- Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Earth Explorer trên màn hình nền

- Cách 2: Nháy Start\Programs\Earth Explorer\DEM 3.5\Earth Explorer DEM 3.5

1.3. Quan sát bản đồ bằng cách cho Trái Đất tự quay

Em sử dụng các nút lệnh:

Các nút lệnh để làm cho trái đất xoay và dừng xoay

Trong đó:

Left: xoay Trái Đất từ trái sang phải

Right: xoay Trái Đất từ phải sang trái

Up: xoay Trái Đất từ trên xuống dưới

Down: xoay Trái Đất từ dưới lên trên

Stop: Dừng xoay

1.4. Phóng to, thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ 

a. Phóng to, thu nhỏ

Em sử dụng các nút lệnh:  (phóng to) và  (thu nhỏ) để thay đổi kích thước của bản đồ.

b. Dịch chuyển bản đồ trên màn hình

- Dịch chuyển bản đồ bằng kéo thả chuột: Nháy nút lệnh Drag sau đó kéo thả chuột đến vị trí em cần xem.

- Dịch chuyển bản đồ bằng nháy chuột: Nháy vào nút Center sau đó nháy tại vị trí em cần xem.

- Dịch chuyển nhanh đến một quốc gia hoặc một thành phố: Nháy chuột tại nút Countries trong bảng thông tin các quốc gia sau đó nháy tên quốc gia cần tìm.

1.5. Xem thông tin trên bản đồ

a. Thông tin chi tiết bản đồ

Các thông tin chi tiết của bản đồ

b. Tính khoảng cách giữa hai vị trí trên bản đồ

Dịch chuyển bản đồ đến vùng có hai vị trí muốn đo khoảng cách.

- Nháy chuột vào nút lệnh  để chuyển sang chế độ thực hiện việc đo khoảng cách.

- Di chuyển chuột đến vị trí thứ nhất trên bản đồ.

- Kéo thả chuột đến vị trí thứ hai cần tính khoảng cách.

→ Màn hình xuất hiện một thông báo chỉ khoảng cách giữa hai vị trí

2. Bài tập minh họa

Em hãy nêu Ý nghĩa của phần mềm Earth Explorer?

Hướng dẫn giải

- Earth Explorer là một phần mềm chuyên dùng để xem và tra cứu bản đồ thế giới.

- Cung cấp cho chúng ta bản đồ Trái Đất cùng toàn bộ hơn 250 quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Có rất nhiều chức năng hữu ích để xem, duyệt và tìm kiếm thông tin bản đồ theo nhiều chủ đề khác nhau. 

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Muốn phóng to bản đồ em thực hiện thao tác nào?

Câu 2: Muốn dừng xoay Trái Đất, em sử dụng nút lệnh nào?

Câu 3: Trình bày cách khởi động phần mềm Earth Explorer?

Câu 4: Dịch chuyển nhanh đến một quốc gia hoặc một thành phố ta thực hiện những thao tác nào?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Có mấy cách dịch chuyển bản đồ trên màn hình?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2: Để hiển thị tên các quốc gia em cần thực hiện các thao tác nào? 

A. Mở bảng chọn Map và Chọn lệnh Countries

B. Mở bảng chọn Map và Chọn lệnh Location

C. Mở bảng chọn Tools và Chọn lệnh Countries

D. Mở bảng chọn Tools và Chọn lệnh Location

Câu 3: Earth Explorer là phần mềm chuyên dùng để: 

A. vẽ hình học động

B. luyện gõ bàn phím nhanh

C. học toán học

D. xem và tra cứu bản đồ thế giới

Câu 4: Thành phần nào không có trong màn hình làm việc chính của phần mềm Earth Explorer? 

A. Thanh trạng thái

B. Thanh soạn thảo

C. Thanh công cụ

D. Thanh bảng chọn

Câu 5: Sắp xếp thao tác tính khoảng cách giữa hai vị trí trên bản đồ theo trình tự đúng nhất: 

1. Di chuyển chuột đến vị trí thứ nhất trên bản đồ 

2. Nháy chuột vào nút lệnh  để chuyển sang chế độ thực hiện việc đo khoảng cách 

3. Kéo thả chuột đến vị trí thứ hai cần tính khoảng cách 

4. Dịch chuyển bản đồ đến vùng có hai vị trí muốn đo khoảng cách 

A. 1 - 2 - 4 - 3

B. 2 - 4 - 1 - 3

C. 4 - 2 - 1 - 3

D. 2 - 1 - 4 - 3

Câu 6: Muốn dịch chuyển bản đồ bằng kéo thả chuột ta thực hiện: 

A. Nháy nút lệnh 

B. Nháy vào nút 

C. Nháy chuột tại nút 

D. Đáp án khác

4. Kết luận

Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm được một số kiến thức cơ bản sau:

  • Biết được cách khởi động phần mềm Earth Explorer.
  • Giúp học sinh học tốt môn địa lý.
  • Trình bày chức năng của phần mềm.
  • Sử dụng thành thạo các chức năng của các công cụ phóng to, thu nhỏ, và dịch chuyển bản đồ.
Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM