Tin học 6 Chương 4 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em

Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết bài thực hành số 9 sau đây để biết các tạo một dạnh bạ cơ bản vừa giúp các em ôn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành tạo bảng vừa rèn kỹ năng trình bày nội dung của ô trong bảng biểu,...

Tin học 6 Chương 4 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

- Rèn luyện trong soạn thảo và xử lí chữ Việt

- Chỉnh sửa văn bản, định dạng văn bản, định dạng đoạn văn bản

- Chèn hình ảnh vào văn bản, tạo và làm việc với bảng

1.2. Nội dung

a) Tạo danh bạ riêng của em

- Bước 1: Tạo bảng: Nháy chuột vào Table trong dải lệnh Insert và chọn số dòng, cột cần thiết cho bảng

- Bước 2: Lần lượt điền các thông tin tại các ô trong bảng như sau:

- Bước 3: Định dạng văn bản:

+ Dòng 1: Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản dòng 1:

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Ta được bảng như sau:

+ Nháy chọn biểu tượng chữ B trong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home:

Ta được bảng như sau:

+ Nháy chuột chọn biểu tượng  trong nhóm Paragraph của dải lệnh Home và nháy chuột chọn màu trong bảng màu để đổ màu nền cho tiêu đề:

Ta được bảng như sau:

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở 2 cột đầu:

+ Nháy chọn thẻ căn trái giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Ta được bảng:

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở 2 cột cuối:

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Ta được bảng:

- Bước 4: Hoàn thành bảng: Nhập tên các bạn của em vào bảng:

b) Soạn báo cáo học tập của em

- Bước 1: Tạo bảng: Nháy chuột vào Table trong dải lệnh Insert và chọn số dòng, cột cần thiết cho bảng:

- Bước 2: Lần lượt điền các thông tin tại các ô trong bảng như sau:

- Bước 3: Định dạng văn bản:

+ Dòng 1: Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản dòng 1:

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Ta được bảng như sau:

+ Nháy chọn biểu tượng chữ B trong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home:

Ta được bảng như sau:

+ Nháy chuột chọn biểu tượng  trong nhóm Paragraph của dải lệnh Home và nháy chuột chọn màu trong bảng màu để đổ màu nền cho tiêu đề:

Ta được bảng như sau:

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở cột đầu:

+ Nháy chọn thẻ căn trái giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Ta được bảng:

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở 3 cột cuối:

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Ta được bảng:

- Bước 4: Hoàn thành bảng: Nhập thêm các môn còn lại,ta được bảng:

2. Luyện tập

Câu 1: Trước khi tạo bảng chúng ta cần phải xác định:

A. Tổng số ô trong bảng

B. Tổng số cột và hàng trong bảng

C. Kích thước của bảng

D. Đường kẻ của bảng

Câu 2: Sử dụng nút lệnh nào sau đây để tạo bảng?

A. Nút lệnh Insert Table

B. Nút lệnh Shading Color

C. Nút lệnh Save

D. Nút lệnh Bold

Câu 3: Để chèn thêm 1 cột vào bên phải cột đặt con trỏ soạn thảo, dùng lệnh:

A. Đưa con trỏ soạn thảo ra bên phải bảng → Nhấn phím Enter

B. Chọn lệnh Table → Insert → Columns to the Right

C. Chọn lệnh Table → Delete → Columns

D. Chọn lệnh Insert → Picture → From File

Câu 4: Khi con trỏ đang ở ô cuối cùng, nếu nhấn phím Tab thì Word sẽ tự động chèn thêm một dòng mới ở vị trí nào sau đây?

A. Trên hàng có con trỏ soạn thảo

B. Hàng trên cùng của bảng

C. Cuối bảng

D. Tất cả đều sai

Câu 5: Trong Word để xóa 1 cột trong bảng ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì?

A. Chọn khối cột và dùng lệnh Edit/Cut (hoặc nhấn tổ hợp phím CTRL + X)

B. Chọn khối cột và ấn phím Delete

C. Tất cả các phương án trên đều đúng

D. Tất cả các phương án trên đều sai

3. Kết luận

Qua bài thực hành số 9 đã được học ở trên, các em cần nắm vững lý thuyết và thành thạo các thao tác sau đây:

  • Thao tác tạo bảng
  • Kỹ năng thay đổi kích thước của hàng/cột
  • Kỹ năng chèn thêm hàng/cột
  • Thao tác xóa hàng/cột/bảng.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM