Unit 11 lớp 5: Something new to watch! - Lesson 4

Các em sẽ được rèn luyện kĩ năng phát âm của mình với các từ chứa "er" hoặc "or" trong phần Lesson 4 - Unit 11. Để nắm chi tiết bài học, mời các em làm các bài tập dưới đây.

Unit 11 lớp 5: Something new to watch! - Lesson 4

Phonics and Spelling (Ngữ âm và Đánh vần) 

1. Task 1 Unit 11 Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

mother: mẹ

father: bố

September: tháng 9

visitor: khách tham quan

doctor: bác sĩ

actor: diễn viên

2. Task 2 Unit 11 Lesson 4

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Tạm dịch:

1. Vào tháng Chín, mình sẽ có một giáo viên mới ở trường. Tên của cô ấy là Butler.

2. Khi chúng mình có khách, mẹ và bố của mình chuẩn bị một bữa tối rất ngon.

3. Anh trai của mình là một diễn viên. Anh ấy sẽ diễn vào tháng Mười. Anh ấy đóng vai một bác sĩ trong vở kịch.

3. Task 3 Unit 11 Lesson 4

Read again. Circle the words ending with 'er' and underline the words ending with 'or' (Đọc lại. Khoanh tròn các từ kết thúc với "er" và gạch chân các từ kết thúc với "or")

Guide to answer

4. Task 4 Unit 11 Lesson 4

Match and write. (Nối và viết)

 

Guide to answer

2. doctor (bác sĩ)

3. mother (mẹ)

4. teacher (giáo viên)

5. actor (diễn viên)

6. December (tháng Mười hai)

5. Practice

Circle the words with "er" (Khoanh tròn các từ chứa "er")

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Nhận biết và phát âm các từ chứa "er" hoặc "or"

- Các từ mới:

  • mother: mẹ
  • father: bố
  • September: tháng 9
  • visitor: khách tham quan
  • doctor: bác sĩ
  • actor: diễn viên
Ngày:19/12/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM