Giáo trình Xã hội học đại cương

Xã hội học (tiếng Anh là Sociology) là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội chung, đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội xác định về mặt lịch sử. Là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong các hoạt động của cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp và các dân tộc. Dưới đây là một số giáo trình Xã hội học đại cương được sử dụng trong hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo trình Xã hội học đại cương

1. Giáo trình xã hội học đại cương (Đại học Luật TPHCM)

Vào những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20, những tri thức xã hội học mới xuất hiện và thâm nhập vào trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội ở Việt Nam. Mặc dù là một chuyên ngành còn non trẻ, song đến nay xã hội học đã xác định được vị trí của mình trong hệ thống khoa học và trong đời sống xã hội. Qua cách tiếp cận đa chiều, xã hội học đã góp phần đáng kể vào việc hoạch định chính sách cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong quá trình đổi mới và hội nhập, nhiều vấn đề xã hội mới mẻ, phức tạp nảy sinh, đã đặt ra nhiều câu hỏi rất khó trả lòi. Vì vậy, đòi hỏi phải có những tri thức có khả năng trả lời và giải quyết hữu hiệu những vấn đề đó và trong nhiều dạng tri thức đó không thể thiếu tri thức xã hội học.

Chính vì lẽ đó, nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu và các giáo trình trình xã hội học đã ra đòi. Trong xu thế chung, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn Giáo trình xã hội học đại cương nhằm hoàn thiện bộ giáo trình giảng dạy của trường nói chung và bộ môn Tâm lý - Xã hội học nói riêng, đồng thời giúp giảng viên và sinh viên thuận tiện trong việc dạy và học khi tiếp cận nội dung chương trình.

Link download sách: Tại đây

2. Giáo trình xã hội học đại cương (TS Trương Thị Hiền)

Xã hội học là một khoa học nghiên cứu về đời sống, cấu trúc và các tương tác xã hội.  Môn học xã hội học đại cương là khối kiến thức cơ bản thuộc lĩnh vực KHXH. Nó cung cấp cho sinh viên, học viên và giảng viên những kiến thức nền tảng, có hệ thống về các vấn đề mang lại tri thức xã hội như: xã hội học là gì; các phương pháp nghiên cứu trong xã hội học và các chủ đề nghiên cứu của xã hội học như cơ cấu xã hội;  phân tầng xã hội, tổ chức xã hội, hành động xã hội, xung đột xã hội, tương tác xã hội; mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội; bất bình đẳng xã hội, phân hóa giàu nghèo; tương quan xã hội.v.v...

Nhằm mang lại cho sinh viên khối ngành khoa học xã hội nói chung và ngành xã hội học nói riêng những kiến thức cơ bản, nền tảng để, trước hết hiểu về đời sống xã hội và sau đó có kiến thức cơ sở để nghiên cứu chuyên sâu. Sách dành cho các bạn sinh viên đang học tập và nghiên cứu xã hội học, đồng thời dành cho những ai quan tâm tới khoa xã hội học.

Link download sách: Tại đây

3. Giáo trình xã hội học đại cương (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội)

Xã hội học là một khoa học nghiên cứu về hệ thống các mối quan hệ xã hội của con người. Ở Việt Nam, đây là ngành khoa học còn rất mới, nhưng trong quá trình phát triển, xã hội học đã và đang trở thành ngành khoa học có vị trí quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của cuộc sống xã hội. Những tri thức xã hội học và phương pháp luận của nó ngày càng trở nên thiết thực và có tác dụng không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của đất nước.

Để đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu và tìm hiểu về xã hội học của các cán bộ giảng dạy và sinh viên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội đã cho xuất bản cuốn sách Xã Hội Học Đại Cương. Sách được cấu trúc gồm 10 chương:

Chương 1: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu xã hội học

Chương 2: Sự ra đời và phát triển của xã hội học

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu xã hội học

Chương 4: Hành động xã hội và tương tác xã hội

Chương 5: Tổ chức xã hội và thiết chế xã hội

Chương 6: Cơ cấu xã hội

...

Link download sách: Tại đây

4. Giáo trình xã hội học đại cương (NXB Đại học Quốc gia TPHCM)

Xã hội học là một khoa học nghiên cứu về xã hội, về hệ thống các mối quan hệ xã hội của con người. Tuy còn là một ngành khoa học mới mẻ ở nước ta, nhưng trong sự tồn tại và phát triển, xã hội học đã và đang trở thành ngành khoa học có vị trí quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Những tri thức nhập môn Xã hội học và phương pháp luận của nó ngày càng trở nên thiết thực và có tác dụng không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần X (18/04/2006 - 25/04/2006) của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh đến vai trò của các ngành khoa học, trong đó có khoa học xã hội - có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển bền vững của xã hội nước ta hiện nay.

Trong quá trình biên soạn cuốn Xã hội học Đại cương, chúng tôi dựa vào chương trình giáo dục Đại học đại cương do Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định năm 1995. Chúng tôi cũng đã cố gắng tham khảo, chọn lọc nhiều nguồn tài liệu của các tác giả trong và ngoài nước, đã dựa vào thực tiễn sinh động của đời sống xã hội ở nước ta trong hơn hai mươi năm đổi mới. Đặc biệt, chúng tôi đã tham khảo những tài liệu của Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn An Lịch, Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, Tiến sĩ Vũ Quang Hà cùng một số tài liệu của các tác giả khác. Cuốn Xã hội học Đại cương gồm ba phần:

Phần 1: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển Xã hội học;

Phần 2: Một số chuyên ngành Xã hội học cụ thể;

Phần 3: Phương pháp và kỹ thuật điều tra Xã hội học.

Link download sách: Tại đây

Ngày:27/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM