Tổng hợp công thức Lý thuyết xác suất thống kê

Để củng cố cũng như ôn lại một số công thức trong xác suất thống kê. Chúng tôi tổng hợp lại một số công thức thông kê mô tả, các công thức xác suất, biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất...Hy vọng sẽ giúp các bạn sinh viên tổng hợp lại kiến thức của mình. Cùng tham khảo nhé!

Tổng hợp công thức Lý thuyết xác suất thống kê

1. Thống kê mô tả

2. Các công thức xác suất

3. Biến ngẫu nhiên

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tổng hợp công thức Lý thuyết xác suất thống kê trên !---

Ngày:25/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM