Mẫu D10a-TS: Danh sách cấp thẻ BHYT

Danh sách cấp thẻ BHYT được lập ra để đối chiếu, kiểm kê số người được cấp mới, gia hạn, cấp lại, đổi thẻ BHYT; theo dõi thời gian tham gia liên tục theo mã số của người tham gia khi có nhu cầu phát sinh. Dưới đây là Mẫu Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu D10a-TS: Danh sách cấp thẻ BHYT

1. Mục đích lập danh sách

Để đối chiếu, kiểm kê số người được cấp mới, gia hạn, cấp lại, đổi thẻ BHYT; theo dõi thời gian tham gia liên tục theo mã số bảo hiểm của người tham gia.

2. Trách nhiệm lập danh sách

Đơn vị lập: cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ BHYT.

3. Thời gian lập danh sách

Thời gian lập: Khi có phát sinh.

4. Phương pháp lập danh sách

Chỉ tiêu theo hàng dọc:

- Cột A: ghi số thứ tự.

- Cột B: ghi họ và tên người được cấp thẻ BHYT.

- Cột C: ghi mã số của người có thẻ BHYT.

- Cột 1: ghi ngày tháng năm sinh.

- Cột 2: ghi mã cơ sở y tế nơi đăng ký KCB ban đầu.

- Cột 3: ghi tên cơ sở KCB ban đầu.

- Cột 4: Mã nơi đối tượng sinh sống K1/K2/K3

- Cột 5,6: ghi giá trị sử dụng thẻ BHYT từ ngày..../.../ ... đến ngày.../.../....

- Cột 7: ghi chú thông tin cần lưu ý.

Chỉ tiêu theo hàng ngang:

- Tăng mới: ghi thứ tự người tham gia tăng mới được cấp thẻ BHYT

- Tiếp tục tham gia: ghi thứ tự người tham gia được gia hạn thẻ BHYT nối tiếp thời hạn sử dụng của thẻ cũ.

- Cấp lại: ghi thứ tự người tham gia được cấp lại thẻ BHYT

- Đổi thẻ: ghi thứ tự người tham gia được đổi thẻ BHYT

5. Mẫu Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS)

Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM