Mẫu số S07-TS: Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép, thống kê số lượng thẻ đang có giá trị sử dụng trong tháng. Dưới đây là Mẫu Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT (Mẫu S07-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu số S07-TS: Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT

1. Mục đích lập Sổ theo dõi

Để thống kê số lượng thẻ đang có giá trị sử dụng trong tháng.

2. Trách nhiệm lập Sổ theo dõi

Đơn vị lập: cán bộ chuyên quản và cán bộ tổng hợp.

3. Thời gian lập Sổ theo dõi

Thời gian lập: hàng tháng.

4. Phương pháp lập Sổ theo dõi

Cột A: ghi số thứ tự.

Cột B: ghi tên đơn vị được cấp thẻ BHYT.

Cột C: ghi mã đơn vị được cấp thẻ BHYT.

Cột 1: ghi tổng số lượng thẻ BHYT hết hạn trong tháng.

Ví dụ: đơn vị A có 100 thẻ có giá trị sử dụng trong tháng 5, sang tháng 6 có 20 thẻ hết hạn vào ngày 01/6 và 20 thẻ hết hạn vào ngày 15/6 thì tổng số lượng thẻ hết hạn trong tháng 6 là 40 thẻ;

Cột 2: ghi tổng số lượng thẻ BHYT có giá trị sử dụng trong tháng.

Ví dụ: đơn vị B có 100 thẻ có giá trị sử dụng trong tháng 5, sang tháng 6 có 40 thẻ hết hạn sử dụng và 10 thẻ cấp mới có giá trị sử dụng từ ngày 01/6 và 10 thẻ tiếp tục tham gia có giá trị sử dụng từ ngày 15/6 thì tổng số thẻ có giá trị sử dụng trong tháng 6 là 80 thẻ (100-40+10+10=80 thẻ)

Cột 3: ghi tổng số lượng thẻ tăng mới (gồm cả tăng mới và tiếp tục tham gia) có giá trị sử dụng trong tháng.

Ví dụ: đơn vị B sang tháng 6 có 10 thẻ tăng mới có giá trị sử dụng từ ngày 01/6 và 10 thẻ tiếp tục tham gia có giá trị sử dụng từ ngày 15/6 thì tổng số thẻ tăng mới có giá trị sử dụng trong tháng 6 là 20 thẻ

Cột 4: ghi số lượng thẻ BHYT cấp mã nơi đối tượng sinh sống K1, có thời hạn sử dụng trong tháng.

Cột 5: ghi số lượng thẻ BHYT cấp mã nơi đối tượng sinh sống K2, có thời hạn sử dụng trong tháng.

Cột 6: ghi số lượng thẻ BHYT cấp mã nơi đối tượng sinh sống K3, có thời hạn sử dụng trong tháng.

5. Mẫu Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT (Mẫu S07-TS)

Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT (Mẫu S07-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT (Mẫu S07-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM