Mẫu S06-TS: Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT

Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT là biểu mẫu nhằm ghi chép, thống kê số lượng phôi thẻ bảo hiểm y tế sử dụng hàng tháng. Dưới đây là Mẫu Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT (Mẫu S06-TS) mới nhất được eLib chia sẻ đến bạn, mời các bạn tham khảo.

Mẫu S06-TS: Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT

1. Mục đích lập Sổ theo dõi

Để thống kê số lượng phôi thẻ bảo hiểm y tế sử dụng hàng tháng.

2. Trách nhiệm lập Sổ theo dõi

Đơn vị lập: cán bộ chuyên quản và cán bộ tổng hợp.

3. Thời gian lập Sổ theo dõi

Thời gian lập: hàng tháng.

4. Phương pháp lập Sổ theo dõi

Cột A: ghi ngày phát sinh

Cột B: ghi số phiếu sử dụng và phiếu giao nhận

Cột C: ghi tên đơn vị và nhận phôi thẻ BHYT

Cột 1: ghi số lượng phôi kỳ trước mang sang và phôi nhận theo phiếu giao nhận trong kỳ.

Cột 2: ghi tổng số lượng phôi thẻ BHYT đã sử dụng;

Gột 3: ghi tổng số lượng thẻ cấp tăng mới (gồm cả tăng mới và tiếp tục tham gia).

Cột 4: ghi số lượng thẻ cấp lại do mất.

Cột 5: ghi số lượng thẻ đổi do hỏng

Cột 6: ghi số lượng thẻ đổi do sai thông tin.

Cột 7: ghi số lượng thẻ đổi nơi đăng ký KCB ban đầu

Cột 8: ghi số lượng thẻ đổi mã quyền lợi.

Cột 9: ghi số lượng thẻ đổi do nguyên nhân khác.

Cột 10: ghi số lượng phôi thẻ hỏng do nhà in (theo phiếu sử dụng).

Cột 11: ghi số lượng phôi do in hỏng (theo phiếu sử dụng).

Cột 12: ghi số lượng phôi mất do bảo quản.

Cột 13: ghi số lượng phôi hỏng do bảo quản.

Cột 14: ghi số lượng phôi giảm do nguyên nhân khác.

Cột 15: ghi tổng số phôi tồn (theo phiếu sử dụng).

5. Mẫu Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT (Mẫu S06-TS)

Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT (Mẫu S06-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT (Mẫu S06-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM