Mẫu hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa mới nhất

ợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa là một loại hợp đồng dịch vụ, do đó đối tượng của hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa là công việc mua bán hàng hóa do bên nhận ủy thác tiến hành theo sự ủy quyền của bên ủy thác. Để hiểu rõ hơn về Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa như thế nào mời các bạn cùng eLib tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Mẫu hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa mới nhất

1. Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa là gì?

Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa là một loại hợp đồng dịch vụ, do đó đối tượng của hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa là công việc mua bán hàng hóa do bên nhận ủy thác tiến hành theo sự ủy quyền của bên ủy thác.

2. Đặc điểm hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa được xác lập giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác.

Bên nhận ủy thác phải là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hóa được ủy thác và thực hiện mua bán hàng hóa theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác. (Điều 156 Luật thương mại 2005)

Bên ủy thác là bên giao cho bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa theo yêu cầu của mình và không nhất thiết phải có tư cách thương nhân.

Quan hệ ủy thác có thể bao gồm: Ủy thác mua và Ủy thác bán hàng hóa.

Nội dung của hoạt động ủy này, bên nhận ủy thác chỉ được bên ủy thác ủy quyền mua hoặc bán hàng hóa cụ thể nào đó cho bên thứ ba.

Quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa phát sinh khi các bên xác lập hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

3. Nội dung hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Thông tin của bên ủy thác và bên nhận ủy thác

Nội dung công việc ủy thác: Bên ủy thác ủy thác cho bên nhận ủy thác mua bán những hàng hóa nào, đơn vị tính, số lượng, đơn giá…

Thù lao ủy thác: Thù lao, phương thức thanh toán, trách nhiệm do chậm thanh toán…

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác

- Yêu cầu bên nhận ủy thác thông tin đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng ủy thác thương mại.

- Không phải chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật

- Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa như thông tin về hàng hóa cần ủy thác mua bán.

- Trả thù lao ủy thác mua bán hàng hóa và các chi phí hợp lý cho việc ủy thác mua bán hàng hóa.

- Giao tiền, giao hàng theo đúng thỏa thuận

- Nếu bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật do bên ủy thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái quy định pháp luật thì phải liên đới chịu trách nhiệm.

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác

- Yêu cầu bên ủy thác cung cấp thông tin và tài liệu cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

- Nhận thù lao ủy thác mua bán hàng hóa và các chi phí hợp lý khác liên quan đến hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa.

- Không chịu trách nhiệm về những hàng hóa của mình đã bàn giao đúng thỏa thuận cho bên ủy thác.

- Thực hiện việc mua bán hàng hóa đã được ủy thác theo đúng thỏa thuận

- Thông báo cho bên ủy thác về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

- Thực hiện các chỉ dẫn của bên ủy thác theo đúng thỏa thuận của hai bên

- Bảo quản các tài liệu, tài sản mà bên ủy thác giao để thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

- Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa.

- Giao tiền, giao hàng hóa theo đúng như hai bên đã thỏa thuận

- Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác nếu có một phần lỗi của mình gây ra.

Chấm dứt và thanh lý hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Giải quyết tranh chấp

Điều khoản cuối cùng.

4. Mẫu hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa tham khảo

Mẫu hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa mới nhất!

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM