Mẫu hợp đồng cho thuê hàng hóa mới nhất

Hợp đồng cho thuê hàng hoá là hợp đồng mà theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê. Để hiểu rõ hơn về Hợp đồng cho thuê hàng hóa như thế nào mời các bạn cùng eLib tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Mẫu hợp đồng cho thuê hàng hóa mới nhất

1. Hợp đồng cho thuê hàng hóa là gì?

Hợp đồng cho thuê hàng hoá là hợp đồng mà theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê.

Hàng hóa bao gồm:

Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai;

Những vật gắn liền với đất đai.

2. Chủ thể trong hợp đồng cho thuê hàng hóa

Bên cho thuê phải là thương nhân, gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có hoạt động kinh doanh (Theo khoản 1, Điều 6 Luật Thương mại 2005)

Bên thuê có thể không phải thương nhân. 

Hợp đồng cho thuê hàng hóa không phải căn cứ chuyển quyền sở hữu hàng hóa, bên cho thuê vẫn là chủ sở hữu hàng hóa, bên thuê chỉ có quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hóa trong thời hạn nhất định. Trong thời gian thuê, nếu có sự thay đổi về quyền sở hữu đối với hàng hóa cho thuê thì hợp đồng cho thuê vẫn có hiệu lực. Bên thuê không được cho thuê lại hàng hoá, trừ trường hợp có sự chấp thuận của bên cho thuê.

3. Hình thức của hợp đồng cho thuê hàng hóa

Đối với các hàng hóa thông thường, pháp luật không quy định về hình thức của hợp đồng cho thuê hàng hóa. Các chủ thể có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể. Tuy nhiên, đối với một số hàng hóa đặc biệt, hình thức của hợp đồng bắt buộc phải tuân theo các quy định của pháp luật.

Theo khoản 2 Điều 216 Bộ luật hàng hải 2015: “Hợp đồng thuê tàu phải được giao kết bằng văn bản”.

4. Nội dung của hợp đồng cho thuê hàng hóa

Hợp đồng cho thuê hàng hóa có thể bao gồm các nội dung sau chính đây:

Đối tượng của hợp đồng;

Mục đích thuê;

Giao nhận và hoàn trả hàng hóa

Tiền thuê và thanh toán;

Đảm bảo quyền sử dụng hàng hóa;

Trách nhiệm đối với khiếm khuyết và tổn thất cả hàng hóa trong thời gian thuê;

Chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê

Quyền, nghĩa vụ của các bên;

Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng.

5. Hướng dẫn viết hợp đồng cho thuê hàng hóa đúng quy định

Khi giao kết hợp đồng này, các chủ thể cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên, tránh các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên cần thỏa thuận cụ thể và chi tiết về các nội dung của hợp đồng như đã nêu trên.

Lưu ý, mức phạt vi phạm không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.

6. Mẫu hợp đồng cho thuê hàng hóa tham khảo

Mẫu hợp đồng cho thuê hàng hóa

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Hợp đồng cho thuê hàng hóa!

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM