Khóa luận: Phát hiện và hiệu chỉnh góc nghiêng trong văn bản

Khóa luận Phát hiện và hiệu chỉnh góc nghiêng trong văn bản giới thiệu tổng quan về xử lí ảnh, các phương pháp phát hiện góc nghiêng trong văn bản và cài đặt chương trình thực nghiệm.

Khóa luận: Phát hiện và hiệu chỉnh góc nghiêng trong văn bản

1. Mở đầu

Một trong những vấn đề đầu tiên và kinh điển trong xử lý ảnh văn bản là bài toán góc nghiêng văn bản. Nguyên nhân đẫn đến văn bản bị nghiêng một góc xuất phát từ quá trình quét ảnh hoặc copy ảnh. Do đặt ảnh vào bệ máy quét và máy in là một công đoạn được thực hiện bằng tay lên ảnh có thể bị lệch so với bệ máy một góc mà mắt thường không nhận thấy được, đẫn đến ảnh bị lệch đi một góc tương ứng. Văn bản bị lệch có ảnh hưởng rất lớn đến các quá trình xử lý ảnh tiếp theo, vì vậy việc phát hiện và chỉnh sửa góc nghiêng văn bản là nhiệm vụ quan trong đấu tiên trong xử lý ảnh văn bản.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về xử lý ảnh

Xử lý ảnh

Các quá trình của xử lý ảnh 

Một số khái niệm liên quan 

Ảnh PCX

 • Cấu trúc của ảnh PCX
 • Kỹ thuật nén ảnh PCX
 • Giải thuật nén ảnh PCX

Một số bài toán phát hiện góc nghiêng

2.2 Các phương pháp phát hiện góc nghiêng

Xác định góc nghiêng dựa vào thuật toán phân cụm láng giềng gần nhất

 • Thuật toán ước lượng góc nghiêng
 • Kết quả thử nghiệm
 • Kết luận

Xác định góc nghiêng dựa vào các phép biến đổi Morphology

 • Bước tiền xử lý
 • Ước lượng thô
 • Áp dụng phép biến đổi Morphology
 • Ước lượng tinh
 • Kết quả thực nghiệm

Phương pháp ước lượng góc nghiêng dựa trên phép chiếu nghiêng

Ứng dụng phép biến đổi Hough để xác định độ nghiêng văn bản

 • Phép biến đổi Hough cho đường thẳng
 • Thủ tục xác định độ nghiêng cho trang văn bản sử dụng phép biến đổi Hough
 • Thủ tục xác định tâm cạnh dưới
 • Thủ tục quay

2.3 Cài đặt chương trình

Sơ lược về chương trình cài đặt

Chương trình thực nghiệm

3. Kết luận

Xử lý ảnh là một lĩnh vực rất rộng lớn gồm nhiều giai đoạn xử lý, trong mỗi giai đoạn có rất nhiều vấn đề để nghiên cứu. Với đề tài “ Tìm hiểu phương pháp phát hiện và hiệu chỉnh góc nghiêng trong văn bản” mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu các phương pháp phát hiện và hiệu chỉnh góc nghiêng. Đề tài cũng áp dụng phương pháp đường thẳng Hough để hiệu chỉnh góc nghiêng. Chương trình được phát triển trên hệ điều hành Windows, lập trình bằng Visual C++ sử dụng MFC. Chương trình thực hiện được những chức năng sau:

 • Đọc và hiển thị ảnh
 • Xoay ảnh văn bản một góc bất kỳ
 • Phát hiện và hiệu chỉnh góc nghiêng văn bản
 • Hiệu chỉnh lại vị trí văn bản so với bản gốc
 • Ghi lại kết quả sau khi thực hiện

4. Tài liệu tham khảo

Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy, Nhập môn xử lý ảnh số, Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật.

Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình, Giáo trình môn học xử lý ảnh, Đại Học Thái Nguyên.

Yang Cao, Heng Li, Skew detection and correction in document images based on straight-line fitting, Building & Real Estate Department, the Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.

Yue Lu, Chew Lim Tan, Improved Nearest Neighbor Based Approach to Accurate Document Skew Estimation, Department of Computer Science, School of Computing National University of Singapore, Kent Ridge, Singapore 117543 {fluy,tanclg}@comp.nus.edu.sg....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Khóa luận trên ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM