Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu kĩ thuật multicast xây dựng ứng dụng hỗ trợ giảng dạy trên mạng LAN

Luận văn Tìm hiểu kĩ thuật multicast xây dựng ứng dụng hỗ trợ giảng dạy trên mạng LAN trình bày các kiến thức cơ bản có liên quan đến đề tài; cài đặt chương trình ứng dụng.

Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu kĩ thuật multicast xây dựng ứng dụng hỗ trợ giảng dạy trên mạng LAN

1. Mở đầu

Trong thời đại ngày này, công nghệ thông tin đóng vài trò quan trọng hầu như trong tất cả các lĩnh vực. Do vậy con người phải không ngừng học tập để mở mang, trao dồi kiến thức. Khi mạng internet xuất hiện, nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng cao, nhu cầu học hỏi kiến thức không chỉ gói gọn trong nhà trường, hoặc trong lớp học., giờ đây với máy vi tính cùng với mạng internet, chúng ta có thể tham gia vào các lớp học trực tuyến. Có nhiều website hỗ trợ việc học trực tuyến nhưng giá thành mắc, không hỗ trợ người học tập tham gia trực tiếp vào lớp học. Trong những năm trước đây, các dịch vụ truyền thông đa phương tiện đều rất khó thực hiện bởi ít có sự hỗ trợ về phần cứng, đặc biệt băng thông chính là điều khó khăn nhất trong việc truyền tín hiệu âm thanh, và hình ảnh. Tuy nhiên, với kỹ thuật phát triển hiện nay, các tín hiệu âm thanh và hình ảnh có thể được nén lại một cách dễ dàng, tiết kiệm được băng thông.

2. Nội dung

2.1 Các kiến thức cơ bản

Mô hình tham khảo 7 tầng OSI 

Họ giao thức TCP/ IP 

So sánh giữa hai giao thức TCP và UDP 

Cổng giao thức

Địa chỉ IP, các địa chỉ IP dành riêng

Địa chỉ tên miền: loại A, loại MX

Giao thức hiệu năng UDP (User Datagram Protocol)

Giao thức RTP (Real-time Transport Protocol)

Giao thức RTCP (Real-time Transport Control Protocol)

2.2 Kiến thức cơ bản về lập trình C#

Ngôn ngữ C# 

Lớp, đối tượng và kiểu 

Phương thức 

Các kiểu

 • Chọn một kiểu định sẵn
 • Chuyển đổi kiểu định sẵn

Biến và hằng

 • Khởi tạo trước khi dùng
 • Hằng 
 • Kiểu liệt kê
 • Chuỗi 
 • Định danh

Biểu thức 

Câu lệnh

 • Các lệnh rẽ nhánh không điều kiện
 • Lệnh rẽ nhánh có điều kiện
 • Lệnh lặp

Toán tử 

 • Toán tử gán (=)
 • Nhóm toán tử toán học
 • Các toán tử tăng và giảm
 • Các toán tử quan hệ 
 • Các toán tử logic
 • Thứ tự các toán tử

Namespaces

Lớp và đối tượng 

 • Định nghĩa lớp
 • Tạo đối tượng
 • Sử dụng các thành viên tĩnh 
 • Truyền tham số

Kế thừa và Đa hình

 • Sự kế thừa
 • Đa hình

Cấu trúc 

Windows Form

Truy cập dữ liệu

2.3 Chương trình ứng dụng

Chức năng của chương trình 

 • Chức năng dành cho giáo viên
 • Chức năng dành cho sinh viên

Thiết kế giao diện

 • Giao diện của giáo viên
 • Giao diện sinh viên

Thiết kế modul chương trình

 • Modul chương trình giáo viên
 • Modul giao diện chương trình sinh viên

Giao diện chương trình thực nghiệm 

 • giao diện giáo viên
 • Giao diện bài học của sinh viên
 • Giao diện sinh viên khi tham gia bài giảng

3. Kết luận

Hệ thống cung cấp cho giáo viên những công cụ giúp việc thu hình, phát hình, và âm thanh. Hệ thống đã giúp cho giáo viên thực sự tham gia vào một lớp học ảo, giúp cho sinh viên có điều kiện giao tiếp trực tiếp với giáo viên đứng lớp. Hệ thống cũng giúp cho giáo viên tạo ra một lớp học riêng của chính mình hoặc tạo ra một diễn đàn thảo luận. Đồng thời cũng giúp cho sinh viên có thể đăng ký làm thành viên của lớp học.Hệ thống được tổ chức thành hai phần :

 • Phần Server : Giữ trách nghiệm tạo, quản lý các lớp học trong hệ thống. Làm nhiệm vụ giữ kết nối với các thành viên khác trên hệ thống.Hỗ trợ người dùng có thể truyền nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh.
 • Phần Client : Giữ trách nhiệm kết nối với server. Hỗ trợ người sử dụng liên lạc với các thành viên khác trong hệ thống. Nhận và phát tín hiệu âm thanh, hình ảnh cho các thành viên khác có tham gia hệ thống.

4. Tài liệu tham khảo

Phạm Hồng Tài, “Tự học C#” NXB Thống Kê, 01/2003

Jesse Liberty & O‟Reilly, “Programming C#”.

Nguyễn Gia Thiểu, “Mạng máy tính”, Nhà xuất bản thông tin.

Giáo Trình Thiết Kế và Xây Dựng Mạng LAN - WAN , Trung Tâm Khoa Hoạc Tự Nhiên Và Công Nghệ Quốc Gia, Viện Công Nghệ Thông Tin Quốc Gia, 2004.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn trên ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM