Khóa luận: Xây dựng Website trắc nghiệm tiếnh Anh

Khóa luận Xây dựng Website trắc nghiệm tiếng Anh khảo sát thực tế, tìm ra những hạn chế của hệ thống cũ; phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh.

Khóa luận: Xây dựng Website trắc nghiệm tiếnh Anh

1. Mở đầu

Ngày nay phát triển công nghệ thông itn là xây dựng cơ sở hạ tầng làm nền tảng vững chắc để xây dựng và phát triển một nền kinh tế vững mạnh. Ứng dụng công nghệ thông tin rất rộng lớn, trong nhiều lĩnh vực như: truyền thông, điều khiển tự động, quản lí các hoạt động con người và hoạt động xã hội... Công nghệ thông tin đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực trong xã hội với mọi phương thức hoạt động hoàn toàn mới mẻ, sáng tạo mà không mất đi tính chính xác. Đặc biệt nó đã đánh dấu một bước ngoặt trong việc áp dụng tin học vào các hoạt động quản lí. Ở nước ta hiện nay, ứng dụng tin học trong quản lí chiếm phần lớn trong sản phẩm phần mềm. Hiện nay một số phần mềm về quản lí như: quản lí vật tư, quản lí thư viện, quản lí tài chính, quản lí nhân sự, quản lí doanh nghiệp,... đang được sử dụng rộng rãi và rất có hiệu quả. Tuy nhiên các phần mềm hỗ trợ cho công tác giáo dục, học tập vẫn còn chưa nhiều, nhất là ở trong nước. Một trong những phần mềm trợ giúp cho công tác học tập và thi cử đang được quan tâm hiện nay đó là phần mềm "trắc nghiệm".

2. Nội dung

2.1 Phân tích bài toán và hướng giải quyết 

Lí do chọn đề tài

Đặt vấn đề

Một số nguyên tắc trong trắc nghiệm tiếng Anh

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Tìm hiểu và phân tích hoạt động của hệ thống

2.2 Phân tích thiết kế hệ thống

Xác định, phân tích các luồng thông tin

Thiết kế hệ thống mới

 • Các chức năng chính của hệ thống
 • Biểu đồ phân cấp chức năng
 • Biểu đồ luồng dữ liệu
 • Các bảng cơ sở dữ liệu

2.3 Công cụ cài đặt

Giới thiệu mô hình Client/ Server

 • Sự phát triển
 • Cấu trúc mô hình Client/ Server
 • Các thành phần của mô hình Client/ Server
 • Ưu nhược điểm của mô hình Client/ Server

​Các công cụ cài đặt

 • Ngôn ngữ HTML
 • Ngôn ngữ ASP
 • Cơ sở dữ liệu
 • Nghôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL
 • Kết nối ODBC

3. Kết luận 

Việc áp dụng phần mềm "Trắc nghiệm tiếng Anh" để thi trên máy tính ngày nay tuy không còn mới, nhưng để sử dụng cho việc thi trên mạng thì hiện nay còn chưa được sử dụng rộng rãi. Vì thế, việc xây dựng một website trắc nghiệm tiếng Anh là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người sử dụng. Do trình độ của bản thân và thời gian có hạn nên kết quả đạt được của website này là vô cùng khiêm tốn. Kết quả đạt được:

 • Khảo sát thực tế và tìm ra được những hạn chế của hệ thống cũ.
 • Đưa ra được mô hình hoạt động của hệ thống mới.
 • Đã phân tích, thiết kế, và xây dựng được một hệ thống khá hoàn chỉnh.
 • Có nhiều khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thu Hiền, Thiết kế trang web, NXB Thống kê 2000

Nguyễn Trường Sinh, Macromedia DreamweaverMX, NXB Lao động xã hội, 2003

Dịch và tổng hợp Saigonbook - ASP Data Base, NXB Trẻ, 2001

ĐInh Xuân Lâm, Những vài thực hành HTML, NXB Thống kê, 2002....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Khóa luận trên ---

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM