Đề thi HK1 môn Lịch Sử lớp 7 năm 2019 có đáp án

Xin giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 10 đề thi HK1 môn Lịch Sử 7 năm học 2019-2020 có đáp án. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn tập và nắm vững các kiến thức đã học của các bài trong chương trình HK1. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em. Mời các em cùng tham khảo!

Đề thi HK1 môn Lịch Sử lớp 7 năm 2019 có đáp án

1. Đề thi HK1 môn Lịch Sử số 1

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

KIỂM TRA HK1 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: LỊCH SỬ - LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

(Đề thi có 02 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 đ):

Câu 1: Nhân tố cuối cùng, có tính chất quyết định, dẫn tới sự suy sụp của các vương quốc ở Đông Nam Á là gì?

A. Phong trào khởi nghĩa của nông dân.

B. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây.

C. Sự xung đột giữa các nước Đông Nam Á.

D. Sự nổi dậy của cát cứ, địa phương ở từng nước

Câu 2: Vì sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?

A. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

B. Đạo Phật được đề cao nên cấm sát sinh.

C. Trâu bò là động vật quý hiếm.

D. Trâu bò là động vật linh thiêng.

Câu 3: Bộ chính sử đầu tiên của nước ta có tên là gì?

A. Việt Nam sử lược (Trần Trọng Kim)

B. Đại Việt sử ký toàn thư (Ngô Sỹ Liên)

C. Đại Việt sử ký (Lê Văn Hưu)

D. Khâm định Việt sử thong giám cương mục (Quốc sử quán triều Nguyễn)

Câu 4: Vì sao Nho giáo được trọng dụng dưới thời Trần?

A. Do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị

B. Có nhiều nhà nho giỏi

C. Do Phật giáo đã quá phát triển

D. Đáp án B, C đúng

Câu 5: Nối các mốc thời gian với các sự kiện lịch sử tương ứng:

Thời gian                             Sự kiện

1. Năm 968                 A. Nhà Trần thành lập

2. Năm 1226               B. Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, đổi tên thành Thăng Long.

3. Năm 1010               C. Đinh bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế.

4. Năm 1400               D. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên.

5. Năm 1258-1288

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 6 (3 đ)

a) Giáo dục và văn hóa thời Trần được phát triển như thế nào?

b) Việc xây dựng Văn Miếu – Quốc Tử Giám có ý nghĩa như thế nào?

Câu 7 (4 đ)

a) Em hãy trình bày nội dung những cải cách của Hồ Quý Ly?

b) Nhận xét về những cải cách đó?

Đáp án

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 đ)

Câu 1.B   

Câu 2.A    

Câu 3.C    

Câu 4.A

Câu 5

1. C    2. A    3. B     5. D

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 đ)

Câu 6 (3 đ)

a)

- Giáo dục:

+ Năm 1070, xây dựng Văn Miếu.

+ Năm 1075, mở khoa thi đầu tiên.

+ Năm 1076, xây dựng Quốc Tử Giám => trường đại học đầu tiên của nước ta.

+ Văn học chữ Hán bước đầu phát triển.

=> Nhà Lý rất quan tâm đến giáo dục.

+ Đạo Phật được coi trọng và phát triển.

- Văn hóa:

+ Văn hóa dân gian đa dạng, phổ biến thường xuyên, tạo sự bình đẳng trong xã hội.

+ Kiến trúc, điêu khắc phát triển, tiêu biểu là hình rồng thời Lý.

=> Nền văn hóa mang tính dân tộc – văn hóa Thăng Long.

b) Học sinh tự trả lời

Câu 7 (4 đ)

a) Nội dung cải cách:

- Chính trị:

+ Cải tổ hàng ngũ quan lại.

+ Đổi tên một số đơn vị hành chính.

+ Cử quan thăm hỏi đời sống nhân dân.

- Kinh tế:

+ Phát hành tiền giấy.

+ Ban hành chính sách hạn điền.

+ Quy định lại thuế đinh, thuế ruộng.

- Xã hội:

+ Thực hiện chính sách hạn nô.

+ Cứu đói và chữa bệnh cho nhân dân.

- Văn hóa – giáo dục:

+ Thay chữ Hán bằng chữ Nôm.

+ Thay đổi chế độ thi cử.

- Quốc phòng:

+ Tăng quân số, chế tạo nhiều loại súng mới.

+ Phòng thủ nơi hiểm yếu, xây thành kiên cố.

b) Học sinh tự trả lời

2. Đề thi HK1 môn Lịch Sử số 2

TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ

KIỂM TRA HK1 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: LỊCH SỬ - LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

(Đề thi có 02 trang)

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1: Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng

1. Nông nô được hình thành chủ yếu từ:

A. Tướng lĩnh quân sự   B. Nông dân, nô lệ    C. Quý tộc    D. Nô lệ

2. Hệ tư tưởng và đạo đức chính thống của giai cấp phong kiến Trung Quốc là:

A. Phật giáo        B. Đạo giáo        C. Nho Giáo        D. Lão giáo

3. Người đã dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất nước ta vào thế kỉ X là:

A. Ngô Quyền     B. Đinh Bộ Lĩnh      C. Lê Hoàn      D. Nguyễn Huệ

4. Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền là hai giai cấp chính của:

A. Xã hội chiếm hữu nô lệ     B. Xã hội nguyên thuỷ

C. Xã hội phong kiến             D. Xã hội tư bản chủ nghĩa

5. Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến chống quân Tống (thế kỉ XI) tại:

A. Ải Chi Lăng                       B. Dọc sông Cà Lồ

C. Cửa sông Bạch Đằng       D. Dọc sông Cầu

6. Nhà Lý xây dựng Văn miếu – Quốc Tử Giám để làm nơi:

A. Hội họp các quan lại        B. Đón các sứ giả nước ngoài

C. Vui chơi giải trí                 D. Dạy học cho con vua, quan, mở trường thi

...

---Để xem tiếp nội dung các câu tiếp theo của Đề thi số 2, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc tải về máy tính---

3. Đề thi HK1 môn Lịch Sử số 3

TRƯỜNG THCS CÁT TÀI

KIỂM TRA HK1 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: LỊCH SỬ - LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

(Đề thi có 02 trang)

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn phương án đúng nhất và ghi kết quả vào giấy làm bài (Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

Câu 1. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là

A. nông dân tự do.         B. nông nô.

C. nô lệ.                          D. lãnh chúa phong kiến.

Câu 2: Lễ cày tịch điền xuất hiện vào triều đại nào?

A. Nhà Ngô       B. Nhà Đinh       C. Nhà Tiền Lê         D. Nhà Lý

Câu 3: Nhà Lý đổi quốc hiệu là Đại Việt vào năm nào?

A. 938               B. 1010              C. 1054                     D. 1009

Câu 4: Pháp luật nước ta có từ thời nào?

A. Thời Tiền Lê      B. Thời Lý        C. Thời Trần          D. Thời Đinh

Câu 5: Nhà Trần ban hành bộ luật mới với tên gọi là gì?

A. Quốc triều hình luật      B. Hình thư

C. Hồng Đức                     D. Hoàng triều luật lệ

Câu 6: Khi Mông cổ cho sứ giả đến đưa thư dụ hàng vua Trần, thái độ của vua Trần thế nào?

A. Trả lại thư                              B. Thái độ giảng hoà

C. Bắt giam sứ giả vào ngục      D. Chém đầu sứ giả

Câu 7: Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên diễn ra vào thời gian nào?

A. 1284           B. 1285             C. 1286              D. 1287

Câu 8: Vị vua cuối cùng của triều đại nhà Lý là ai?

A. Lý Huệ Tông       B. Lý Cao Tông       C. Lý Anh Tông       D. Lý Chiêu Hoàng

Câu 9: Thời Trần, quân đội được tuyển chọn theo chủ trương như thế nào?

A. Quân phải đông nước mới mạnh

B. Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông

C. Quân lính vừa đông vừa tinh nhuệ

D. Quân đội phải văn võ song toàn

Câu 10: Câu nói: “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” là của vị tướng nào ở thời Trần?

A. Trần Quốc Tuấn       B. Trần Anh Tông       C. Trần Khánh Dư      D. Trần Cảnh

...

---Để xem tiếp nội dung các câu tiếp theo của Đề thi số 3, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc tải về máy tính---

4. Đề thi HK1 môn Lịch Sử số 4

TRƯỜNG THCS BẾN CÁT

KIỂM TRA HK1 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: LỊCH SỬ - LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

(Đề thi có 02 trang)

I/ Phần Trắc nghiệm (5 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng. (mỗi ý đúng 0,5đ)

Câu 1: Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành gồm các tầng lớp nào?

A. Lãnh chúa, nông nô.

B. Lãnh chúa, nông dân.

C. Nông dân, nô lệ.

D. Nông dân, nông nô.

Câu 2: Các cuộc phát kiến lớn về địa lí Thế kỉ XV-XVI tác động như thế nào đến xã hội Châu Âu?

A. Hình thành nên đội ngũ những người làm thuê và họ là lực lượng chính trong các đội quân đi xâm lược thuộc địa của các nước tư bản sau này.

B. Hình thành nên giai cấp tư sản và vô sản cùng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

C. Hình thành một tầng lớp những người giàu có chuyên tổ chức các cuộc thám hiểm và tìm các vùng đất mới.

Câu 3: Triều đại nào đặt kinh đô nằm ở Hoa Lư (Ninh Bình)?

A. Lý,Trần.      B. Đinh,Tiền Lê.       C.  Nhà Đinh.       D. Nhà Ngô.

Câu 4: Bài thơ thần “Nam Quốc Sơn Hà” gắn liền với tên tuổi người anh hùng nào?

A. Trần Quốc Tuấn.   B. Trần Khánh Dư.    C. Lý Thường Kiệt.   D.Trần Quốc Toản.

Câu 5: Triều đại nào có chủ trương tuyển chọn quân đội “Cốt tinh nhuệ không cốt đông “

A. Nhà Lý.      B. Nhà Trần.             C.Tiền Lê.            D. Ngô Quyền.

-----Còn tiếp-----

5. Đề thi HK1 môn Lịch Sử số 5

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ

KIỂM TRA HK1 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: LỊCH SỬ - LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

(Đề thi có 02 trang)

I. Phần trắc nghiệm (1 điểm)

Khoanh tròn vào phương án đúng nhất:

1. Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống giành thắng lợi ở đâu?

A. Sông Như Nguyệt           B. Chi Lăng - Xương Giang

C. Rạch Gầm - Xoài Mút     D. Sông Bạch Đằng

2. Vị tướng nào của nhà Trần đã có câu nói: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” ?

A. Trần Quốc Tuấn      B. Trần Thủ Độ

C. Trần Quốc Toản      D. Trần Nhật Duật

3. Vị tướng nào của nhà Nguyên bị chém đầu ở Tây Kết?

A. Ô Mã Nhi      B. Thoát Hoan     C. Toa Đô     D. Ngột Lương Hợp Thai

4. Nhà Lý đã có chính sách gì để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp?

A. cấm giết hại trâu, bò.

B. vua Lý cày Tịch Điền.

C. khuyến khích khai khẩn đất hoang.

D. phân chia ruộng đất cho nông dân.

-----Còn tiếp-----

6. Đề thi HK1 môn Lịch Sử số 6

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TRÍ

KIỂM TRA HK1 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: LỊCH SỬ - LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

(Đề thi có 02 trang)

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Ai là người sáng lập ra nhà Lý?

A. Lý Công Uẩn     B. Lý Nhân Tông        C. Lý Bí             D. Lê Long Việt.

Câu 2: Nhà Lý chia nhà nước thành:

A. 10 lộ, phủ.         B. 12 lộ, phủ.              C. 13 lộ, phủ      D. 24 lộ, phủ.

Câu 3: Nhà Lý đặt tên nước là gì?

A. Đại Ngu            B. Vạn Xuân                C. Đại Việt         D. Đại Cồ Việt.

Câu 4: Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ luật nào?

A. Hình Thư.         B. Luật Triều.              C. Hồng Đức      D. Gia Long.

Câu 5: Nhà Tống xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

A. Để vơ vét của cải của Đại Việt bù đắp ngân khố cạn kiệt.

B. Làm cho nền kinh tế Đại Việt kiệt quệ, đình đốn.

C. Gây áp lực buộc triều đình nhà Lý phải nhượng bộ.

D. Gây mâu thuẫn giữa nhân dân với triều đình tạo thuận lợi cho nhà Tống xâm lược Đại Việt.

-----Còn tiếp-----

7. Đề thi HK1 môn Lịch Sử số 7

Số câu: 3 câu

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

8. Đề thi HK1 môn Lịch Sử  số 8

Số câu: 3 câu

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

9. Đề thi HK1 môn Lịch Sử  số 9

Số câu: 3 câu 

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

10. Đề thi HK1 môn Lịch Sử  số 10

Số câu: 4 câu 

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

...

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM