10 đề thi Học kì 1 môn Vật Lý 7 năm 2020-2021 có đáp án

Xin giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 10 đề thi HK1 môn Vật Lý lớp 7 năm học 2020-2021 có đáp án. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn tập và nắm vững các kiến thức đã học để hoàn thành tốt bài thi sắp tới. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

10 đề thi Học kì 1 môn Vật Lý 7 năm 2020-2021 có đáp án

1. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 7 số 1

ĐỀ THI HK1 LỚP 7

TRƯỜNG THCS LÊ THÁNH TÔN

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Nguồn sáng là gì?

A. Là những vật tự phát ra ánh sáng.

B. Là những vật sáng.

C. Là những vật được chiếu sáng.

D. Là những vật được nung nóng bằng ánh sáng Mặt Trời.

Câu 2. Chọn cụm từ thích hợp điều vào chỗ trống:

Trong một môi trường trong suốt…………………ánh sáng truyền đi theo đường..    .…………

A. đồng tính; cong.               

B. không như nhau; thẳng,

C. đồng tính; thẳng.                                     

D. cả A, B và c đều sai.

Câu 3. Hãy chọn câu trả lời đúng. Thế nào gọi là vùng bóng nửa tối?

A. Là vùng ở sau vật cản chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới.

B. Là vùng nằm sau vật cản.

C. Là vùng trên màn chắn chỉ nhận được ánh sáng của một phần nguồn sáng truyền tới.

D. Là vùng nằm trên màn chán sáng.

Câu 4. Chọn cụm từ thích hợp theo thứ tự điền vào các chồ trống của cảu sau đây:

Sự phản xạ ánh sáng là hiện tượng…………...một gương phẳng, bị hắt lại theo…………    

A. tia sáng truyền tới; hướng khác

B. tia sáng truyền tới; một hướng xác định

C. tia sáng gặp; hướng ngược lại

D. ánh sáng chiếu vào; nhiều hướng khác nhau

Câu 5. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 25° thì góc phản xạ là:

A. 30°                                B. 45°     

C. 50°                                D. 65°

Câu 6. Một người cao l,7m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 2,5 mét. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 1,5m                             B. 1,25m     

C. 2,5m                             D. l,7m

Câu 7. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải:

A. nhìn vào gương.

B. nhìn thẳng vào vật.

C. ở phía trước gương.

D. nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu vào mắt.

Câu 8. Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Một vật chỉ khi đặt gần gương cầu lõm thì gương mới tạo được ảnh ảo.

B. Khi vật đặt từ một khoảng cách nào đó trở ra xa thì gương cầu lõm không tạo ra ảnh ảo trong gương.

C. Ảnh mà mắt nhìn thấy trong gương cầu lõm nhưng không hứng được trên màn chắn thì đó là ảnh ảo.

D. Vật đặt ở vị trí bất kì nào, gương cầu lõm cũng tạo ra ảnh ảo.

Câu 9. Khi người ta dùng dùi gõ vào các thanh đá thuộc bộ đàn đá, thì ta nghe âm thanh phát ra. Vật phát ra âm thanh đó là:

A. dùi gõ.                   

B. dùi gõ và các thanh đá.

C. các thanh đá.   

D. do lớp không khí xung quanh ta.

Câu 10. Gió bão thổi qua khe cửa thì rít lên. Âm thanh phát ra do:

A. các cánh cửa dao động khi gió thổi qua.

B. luồng khí thổi qua.

C. tòa nhà dao động.

D. cánh cửa và cả tòa nhà phát ra.

Câu 11. Hãy xác định câu nào sau đây là sai?

A. Hz là đơn vị của tần số.

B. khi tần sổ dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao.

C. khi tần số dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng trầm.

D. khi tần số dao động càng cao thì âm phát ra càng to.

Câu 12. Khi điều chỉnh dây đàn thì tần số phát ra sẽ thay đổi. Dây đàn càng căng thì âm phát ra càng

A. to.                                  B. bổng.

C. thấp.                              D. bé.

Câu 13. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất khi quan sát dao động một dây dàn:

A. dây đàn càng dài, âm phát ra càng cao.

B. dây đàn càng to, âm phát ra càng cao.

C. biên dộ dao động của dây đàn càng lớn thì âm phát ra càng to.

D. dây đàn càng căng, âm phát ra càng lo.

Câu 14. Hãy chọn cụm từ thích hợp nhất đê điền vào chỗ trống trong câu sau:

Độ to của âm phụ thuộc vào…………….       

A. nhiệt độ của môi trường truyền âm.

B. biên độ dao động.

C. tần số dao động.

D. kích thước của vật dao dộng.

Câu 15. Hãy xác định kết luận nào sau đây là sai?

Môi trường truyền được âm thanh

A . là khí, lỏng và rắn.

B . là chân không, khí, lỏng và rắn.

C . tốt nhất là chất rắn.

D . tốt là môi trường khi âm truyền qua biên độ của âm giảm ít nhất.

Câu 16. Ban đêm người ta bắn một viên đạn pháo. Sau khi đo được khoảng thời gian giữa âm thanh và tia chớp lệch nhau là 2 giây, người ta đã tính được khoảng cách từ vị trí khẩu pháo đến họ với các kết quả là:

A. 340m.           

B. 170m.

C. 680m.           

D.1500m.

Câu 17. Biết vận tốc truyền của âm trong không khí là 330 m/s. Hỏi để có được tiếng vang thì khoảng cách từ nguồn phát âm đến vật phản xạ phải là:

A .Lớn hơn 11m           

C. 12m

B .Nhỏ hơn 11m           

D. Lớn hơn 15m

Câu 18. Hãy chọn câu sai:

A. Vật phản xạ âm tốt là: mặt giếng, mặt đá phẳng, tường gạch phẳng. mặt bàn phẳng, mặt tấm nhựa phẳng.

B. Vật hấp thụ âm tốt là: len, dạ. bông, mền. tường gạch sần sù, cát.

C. Mặt nước cùng là mặt phản xạ âm.

D. Rừng cây phản xạ âm tốt.

Câu 19. Câu nào sau đây là sai?

A. Tiếng ồn to, kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người thì gọi là ô nhiễm tiếng ồn.

B. Để chống ô nhiễm tiếng ồn người ta phải giảm độ to cua âm thanh đến tai người nghe.

C. Để chống ô nhiễm tiếng ồn thì phải dùng vật liệu cách âm để không cho tiếng ồn lọt vào tai.

D. Những âm thanh có tần số lớn thường gây ô nhiễm tiếng ồn.

Câu 20. Hãy xác định câu nào sau dây là đúng?

A. Siêu âm là âm thanh gây ra ô nhiễm tiếng ồn nhiều nhất.

B. Hạ âm là âm thanh gây ra ô nhiễm tiếng ồn ít nhất.

C. Siêu âm, hạ âm không gây ô nhiễm tiếng ồn.

D. Siêu âm, hạ âm có gây ô nhiễm tiếng ồn.

Đáp án

1

2

3

4

5

A

C

A

B

D

6

7

8

9

10

B

D

D

C

B

11

12

13

14

15

D

B

C

B

B

16

17

18

19

20

C

A

D

D

C

 

2. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 7 số 2

ĐỀ THI HK1 LỚP 7

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Nguồn sáng là vật có đặc điểm nào sau đây?

A. Hắt lại ánh sáng chiếu đến nó.

B. Để ánh sáng truyền qua nó.

C . Tự nó phát ra ánh sáng.

D. Có bất kì tính chất nào đã nêu ở A, B và c.

Câu 2. Khi có nguyệt thực

A. Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất.

B. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất.

C. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng nữa.

D. Mặt Trời ngừng không chiếu sáng đến Mặt Trăng nữa.

Câu 3. Khi đứng trước gương phẳng ta thấy ảnh của mình ở trong gương. Hỏi phát biểu nào dưới đây sai?

A. Ta không thể hứng được ảnh của mình trên màn chắn.

B. Ảnh của ta hay của một vật tạo bởi gương phẳng không thể sờ được.

C. Nhìn vào gương ta có thể thấy được ảnh của một vật trước gương.

D. Ảnh của người, của các vật tạo bởi gương phẳng có thể hứng được trên màn chắn.

Câu 4. Nếu nhìn vào gương, thấy ảnh nhỏ hơn vật thì kết luận đó là:

A. gương phẳng.         

B. gương cầu lồi.

C. B hoặc D.               

D. gương cầu lõm.

Câu 5. Dùng búa gõ xuống mặt bàn. Ta nghe âm thanh của mặt bàn.

A. Mặt bàn không phải là vật dao động vì ta thấy mặt bàn đứng yên.

B. Mặt bàn là nguồn dao động vì mặt bàn dao động rất nhanh và ta không  thấy được.

C. Búa là nguồn dao động vì nhờ có búa mới tạo ra âm thanh.

D. Tay là nguồn âm vì tay dùng búa gõ xuống bàn làm phát ra âm thanh.

Câu 6. Một vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng:

A. trầm                   

B. bổng     

C. vang   

D. truyền đi xa.

Câu 7. Biên độ dao động của vật là:

A. tốc độ dao động của vật

B. vận tốc truyền dao động

C. độ lệch lớn nhất khi vật dao động.

D. tần số dao động của vật.

Câu 8. Âm thanh truyền được trong môi trường nào?

A. Bức tường.       

C. Gương phẳng.

B. Nước suối.       

D. Cả A, B và C đúng.

Câu 9. Âm phản xạ là:

A. âm dội lại khi gặp vật chắn.                     

B. âm đi xuyên qua vật chắn.

C. âm đi vòng qua vật chắn.                       

D. Cả 3 loại trên.

Câu 10. Hãy chọn câu trả lời không đúng sau đây:

A. Cây xanh vừa hấp thụ vừa phản xạ âm thanh.

B. Hơi nước có trong không khí không hấp thụ âm thanh,

C. Sử dụng động cơ chạy bàng điện ít gây ô nhiễm tiếng ồn.

D. Đường cao tốc phải được xây dựng xa trường học, bệnh viện và khu dân cư.

---Nội dung tiếp theo của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy---

3. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 7 số 3

ĐỀ THI HK1 LỚP 7

TRƯỜNG THCS ĐỒNG TIẾN 

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Ta nhìn thấy một vật khi nào?

Câu 2. Em hãy tìm: 5 nguồn sáng tự nhiên; 5 nguồn sáng nhân tạo.

Câu 3.

a) Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng.

b) Hãy trình bày cách cắm 3 cái kim thẳng hàng trên bàn mà không dùng thước thẳng.

Câu 4. Điền vào chỗ trổng: màng nhĩ, dao động, não.

Khi một vật…………..các lớp không khí xung quanh vật dao dộng theo

Các dao động này truyền đến tai làm cho……………..dao động, sau đó nhờ các dây thân kinh truyền tín hiệu lên………….khiến ta cảm nhận được âm thanh.

Câu 5.

a) Tần số là gì? Đơn vị đo tần số? Âm bổng, âm trầm liên quan đến tần số hay biên độ dao động âm? Em hãy nói rõ môi quan hệ đó?

b) Theo em, khi người nghệ sĩ dùng đàn ghi ta đê đánh một bản nhạc thì họ đã làm thế nào để có được âm thanh khi trầm, khi bổng, khi to, khi nhỏ?

Câu 6. Để chống ô nhiễm tiếng ồn ta cần làm gì? Nêu một phương án thí nghiệm chứng tỏ âm truyền được trong chất lỏng

---Nội dung tiếp theo và đáp án của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy---

4. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 7 số 4

ĐỀ THI HK1 LỚP 7

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Vật không phải nguồn sáng là

A. Ngọn nến đang cháy.                        

B. Đom đóm lập lòe

C. Mặt Trời.                                          

D. Mặt trăng

Câu 2: Trường hợp nào dưới đây tạo thành chùm sáng hội tụ?

A. Các tia sáng cùng truyền theo một đường thẳng.

B. Các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng

C. Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng

D. Các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.

Câu 3: Một điểm sáng S cách đều hai gương phẳng hợp với nhau một góc . Để tia sáng xuất phát từ S sau khi phản xạ lần lượt trên hai gương lại trở về S thì góc  giữa hai gương phải bằng

A. 900                                                    B. 600 

C. 300                                                     D. 450 

Câu 4: Vật phản xạ âm tốt nhất là

A. Mặt tường sần sùi.                            

B. Miếng xốp.

C. Mặt đá hoa.                                      

D. Mặt tường có rèm nhung bao phủ.

Câu 5: Mặt Trời là:

A. Vật hắt sáng                                     

B. Vật phản quang

C. Nguồn sáng nhân tạo                       

D. Nguồn sáng tự nhiên

---Còn tiếp---

5. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 7 số 5

ĐỀ THI HK1 LỚP 7

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Hãy nêu định luật truyền thẳng của ánh sáng? Nêu một ứng dụng?

Câu 2. a. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.

b. Vẽ tiếp tia phản xạ và xác định góc tới, góc phán xạ trong các trường hợp sau:

Biết góc SIN = góc SIG

Câu 3. Biên độ dao động là gì? Đơn vị đo độ to của âm? Âm to, âm nhỏ liên quan đến tần số hav biên độ dao động? Em hãy nói rõ mối quan hệ đó?

Câu 4. Âm thanh truyền được trong các môi trường nào? Nêu một phương án thí nghiệm chứng tỏ âm truyền trong chất rắn tốt hơn trong chất khí.

---Còn tiếp---

6. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 7 số 6

ĐỀ THI HK1 LỚP 7

TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Chọn cụm từ điền vào chồ trống để kết luận dưới đây là đúng nhất:

Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi……………………           

A. xung quanh ta có ánh sáng.

B. có ánh sáng truyền vào mắt ta.

C. ta mở mắt. 

D. không có vật chắn sáng.

Câu 2. Chọn câu đúng:

A. Vật được chiếu sáng là nguồn sáng.

B. Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.

C. Vật được chiếu sáng không phải là nguồn sáng.

D. Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng.

Câu 3. Chùm sáng nào dưới đây (Hình 9) là chùm sáng hội tụ?

A. Hình a.   

B. Hình c. 

C. Hình b. 

D. Hình d.

Câu 4. Vùng bóng tối là vùng

A. nằm trên màn chắn không được chiếu sáng.

B. nằm trước vật cản.

C. ở sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

D. không được chiếu sáng.

Câu 5. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 1,6 mét. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 0,8m                   B. 1,25m                 C. 2,5m                   D. 1,6m

---Còn tiếp---

7. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 6 số 7

Trường THCS Tân An

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi gồm: 5 câu tự luận

8. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 7 số 8

Trường THCS Mạc Đĩnh Chi

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi gồm: 10 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận

9. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 7 số 9

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi gồm: 6 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận

10. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 7 số 10

Trường THCS Trần Bình Trọng

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi gồm 6 câu tự luận

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

  • Tham khảo thêm

Ngày:07/12/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM