Giải bài tập SBT Địa lí 8 Bài 7: Đặc điểm phát triển KT- XH các nước Châu Á

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách BT Địa lí 8 Bài 7 Đặc điểm phát triển kinh tế- xã hội các nước Châu Á được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập SBT Địa lí 8 Bài 7: Đặc điểm phát triển KT- XH các nước Châu Á

1. Giải bài 1 trang 19 SBT Địa lí 8

Dựa vào bảng số liệu dưới đây :

Một số chỉ tiêu về KT - XH ở một số nước châu Á năm 2007

Em hãy nêu nhận xét về cơ cấu GDP của các nước có mức thu nhập cao và các nước có mức thu nhập thấp theo gợi ý dưới đây :

-  Những nước có mức thu nhập thấp :.................................

-  Những nước có mức thu nhập cao :....................................

-  Tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP :..............................

+ Nhật Bản :...................................

+ Hàn Quốc :..................................

+ Lào :............................................

+ U-dơ-bê-ki-xtan :..........................

+ Như vậy trong cơ cấu GDP, tỉ trọng dịch vụ của Nhật Bản (nước có thu nhập cao) lớn gấp........của Lào (nước có thu nhập thấp)

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng phân tích số liệu để xác định nước có:

- Mức thu nhập thấp, cao

- Tỉ trọng nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ 

Gợi ý trả lời

- Những nước có mức thu nhập thấp:  Lào, U – dơ – bê – ki – xtan, Xi – ri, Việt Nam.

- Những nước có mức thu nhập cao: Cô – oét, Nhật Bản, Hàn Quốc.

- Tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP: Có sự khác nhau rõ rệt giữa các quốc gia.

+ Nhật Bản: Nông nghiệp chỉ chiếm 1,5% cơ cấu GDP và đây là quốc gia chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ.

+ Hàn Quốc: Nông nghiệp chỉ chiếm 3% cơ cấu GDP và đây là quốc gia chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ.

+ Lào: Nông nghiệp chiếm tới 42% cơ cấu GDP và đây là quốc gia có nền kinh tế Nông ngiệp đặc trưng.

+ U – dơ – bê – ki – xtan: Nông nghiệp chiếm 24,4% cơ cấu GDP và đây là quốc gia đang có sự chuyển biến từ theo xu hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

+ Việt Nam: Nông nghiệp chiếm 20,3% cơ cấu GDP và đây là quốc gia đang có sự chuyển biến từ theo xu hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

+ Như vậy trong cơ cấu GDP, tỉ trọng dịch vụ của Nhật Bản ( nước có thu nhập cao) lớn gấp 2,7 lần tỉ trọng dịch vụ của Lào (nước có thu nhập thấp).

2. Giải bài 2 trang 20 SBT Địa lí 8

Hoàn thành sơ đồ

Phương pháp giải

Để hoàn thành sơ đồ đã cho cần nắm được tình hình phát triển kinh tế của các nước ở Châu Á:

- Nước phát triển cao nhất

- Các nước và lãnh thổ công nghiệp mới

- Nước đang phát triển dựa vào tốc độ công nghiệp hóa cao

- Các nước đang phát triển dựa vào nông nghiệp

- Nước có thu nhập cao dựa vào dầu mỏ

Gợi ý trả lời

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM