Giải bài tập SGK Địa lí 12 Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

eLib xin chia sẻ với các em học sinh nội dung giải bài tập SGK bài Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp bên dưới đây. Với nội dung đầy đủ các bài tập đi kèm đó là phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập tốt hơn.

Giải bài tập SGK Địa lí 12 Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

1. Giải bài 1 trang 105 SGK Địa lí 12

Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thuỷ sản nước ta theo mẫu dưới đây:

Phương pháp giải

Cần nắm rõ những thuận lợi và khó khăn về các điều kiện như nguồn lợi và điều kiện đánh bắt, dân cư và nguồn lao động, cơ sở vật chất kĩ thuật, đường lối chính sách và thị trường để lập bảng tóm tắt.

Gợi ý trả lời

2. Giải bài 2 trang 105 SGK Địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu 24.2 và tìm thêm tài liệu tham khảo, để so sánh nghề nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.

Phương pháp giải

Dựa vào kỹ năng phân tích bảng số liệu và tham khảo thêm tài liệu để so sánh điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội cũng như hiện trạng nghề nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.

Gợi ý trả lời

- Về điều kiện tự nhiên:

+ Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều bãi triều, đầm phá, hệ thống kênh rạch chằng chịt, diện tích rừng ngập mặn lớn, chiếm hơn 70% diện tích mặt nước nuôi trồng của cả nước.

+ Đồng bằng sông Hồng chỉ thuận lợi ở các cửa sông, vũng vịnh, bãi triều, diện tích nhỏ hẹp hơn.

- Về điều kiện kinh tế - xã hội:

+ Lao động dồi dào có kinh nghiệm.

+ Cơ sở vật chất, phương tiện tàu thuyền ngày càng được đầu tư, hiện đại.

+ Các dịch vụ thuỷ sản và chế biến thuỷ sản được mở rộng.

+ Nhà nước khuyến khích cho vay vốn đầu tư.

+ Thị trường trong và ngoài nước đều được mở rộng.

- Hiện trạng:

+ Sản lượng tôm nuôi, cá nuôi của Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh liên tục, năm 2005 đạt 265761 tấn, trở thành vùng có sản lượng lớn nhất cả nước. Các tỉnh nuôi tôm lớn nhất là Cà Mau, Kiên Giang và nuôi cá nước ngọt lớn nhất là tỉnh An Giang.

+ Sản lượng nuôi trồng của Đồng bằng sông Hổng cũng tăng rất nhanh, đạt 8283 tấn (năm 2005) (chiếm 17% cả nước), trở thành vùng nuôi trồng thủy sản lớn thứ hai cả nước.

3. Giải bài 3 trang 105 SGK Địa lí 12

Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức trong bài học và liên hệ thực tế để nêu lên hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay.

Gợi ý trả lời

- Hiện trạng trồng rừng:

+ Cả nước có khoảng 2,5 triệu ha rừng trồng tập trung, trong đó chủ yếu là rừng làm nguyên liệu giấy, rừng gỗ trụ mỏ, rừng thông nhựa…, rừng phòng hộ.

+ Hằng năm, trồng trên dưới 200 nghìn ha rừng tập trung.

- Các vấn đề phái triển vốn rừng ở nước ta hiện nay:

+ Quản lí chặt chẽ việc khai thác, trồng và bảo vệ rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng).

+ Thực hiện giao đất giao rừng cho rừng hộ gia đình quản lí.

+ Đầu tư phát triển kinh tế rừng ở miền núi, xây dựng các mô hình nông – lâm kết hợp, các kĩ thuật và phương thức canh tác để đạt hiệu quả kinh tế cao.

+ Giáo dục nâng cao ý thức về bảo vệ rừng trong nhân dân.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM