Giải bài tập SGK Địa lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Để các em có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập SGK môn Địa lí 12 dưới đây. Tài liệu được eLib biên soạn và tổng hợp với nội dung các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải đầy đủ chi tiết, rõ ràng. Mời các em cùng tham khảo

Giải bài tập SGK Địa lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

1. Giải bài 1 trang 86 SGK Địa lí 12

Điền các nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau:Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ xu hướng chuyển dịch của các cơ cấu như thành phần kinh tế, thành phần kinh tế và lãnh thổ kinh tế để điền nội dung vào bảng.

Gợi ý trả lời

2. Giải bài 2 trang 86 SGK Địa lí 12

Cho bảng số liệu sau:

a) Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản qua các năm.

b) Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Phương pháp giải

- Sử dụng kĩ năng tính toán, xử lí số liệu thống kê:

- Sử dụng kĩ năng nhận xét bảng số liệu.

- Tính toán xử lí số liệu thống kê:

+ Công thức:

Tỉ trọng = (Giá trị sản xuất của ngành A/ Tổng giá trị sản xuất).100%

+ Áp dụng ta có:   Tỉ trọng ngành nông nghiệp (năm 2000) 163313,3.100%=79,1(%)=129140,5163313,3.100%=79,1(%)

⟹ Tương tự ta tính được tỉ trọng của các ngành còn lại trong hai năm 2000 và 2005.

- Đọc bảng số liệu: đọc theo hàng ngang để thấy sự thay đổi tỉ trọng của từng ngành trong cơ cấu nông nghiệp (tăng hay giảm).

Gợi ý trả lời

a) Tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản qua các năm :

(đơn vị:%)

Năm

Ngành

2000

2005

Nông nghiệp

79,1

71,6

Lâm nghiệp

4,7

3,7

Thủy sản

16,2

24,7

Tổng số

100

100

b) Nhận xét :

Nhìn chung cơ cấu tỉ trọng các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có sự thay đổi theo xu hướng tích cực:

- Tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm nhẹ từ 79,1% xuống 71,6%, tuy nhiên đây vẫn là ngành giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp nói chung.

- Tỉ trọng ngành lâm nghiệp cũng giảm từ 4,7% xuống còn 3,7%.

- Tỉ trọng ngành thủy sản đang tăng lên nhanh từ 16,2% lên 24,7%. Nhờ chính sách chuyển hướng phát triển nông nghiệp, chú trọng đầu tư nuôi trồng thủy hải sản và tăng cường đánh bắt xa bờ.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM