Giải bài tập SGK Địa lí 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Giải bài tập SGK Địa lí 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập được eLib tổng hợp lại, hy vọng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các bạn học sinh lớp 12. Các bạn cùng tham khảo nhé!

Giải bài tập SGK Địa lí 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

1. Giải bài 1 trang 11 SGK Địa lí 12

Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc Đổi mới ở nước ta?

Phương pháp giải

Cần nắm rõ lý thuyết phần nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực để chỉ ra những ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa nền kinh tế thế giới, sự gia nhập ASEAN, cách mạng khoa học và công nghệ đến công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Gợi ý trả lời

Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng lớn đến công cuộc Đổi mới ở nước ta:

 - Xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa nền kinh tế thế giới đã thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập của nước ta (thu hút vốn đầu tư và chịu sự cạnh tranh của các quốc gia khác). 

- Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ từ đầu năm 1995.

- Nước ta đã trở thành thành viên của ASEAN từ tháng 7-1995. Nước ta tham gia vào Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

⟹ Điều đó đã cho phép nước ta đẩy mạnh buôn bán, mở rộng hợp tác với các nước trong và ngoài khu vực. Tuy nhiên, nước ta cũng chịu sự cạnh tranh bởi các nước trong khu vực trong sản xuất và xuất khẩu.

 - Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại vào cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI trên thế giới.

=> Tiếp thu khoa học và công nghệ tiên tiến nhưng cũng đặt ra thách thức về nguy cơ tụt hậu nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội phát triển.

2. Giải bài 2 trang 11 SGK Địa lí 12

Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức phần công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội để tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Gợi ý trả lời

- Nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế, đẩy lùi lạm phát.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, GDP đạt 8,4% năm 2005.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hình thành các vùng kinh tế trọng điểm.

- Nước ta đạt thành tựu lớn trong xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất tinh thần người dân được cải thiện.

  • Tham khảo thêm

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM