Giải bài tập SGK Địa lí 12 Bài 17: Lao động và việc làm

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài 17 SGK Địa lí 12 dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập thật tốt.

Giải bài tập SGK Địa lí 12 Bài 17: Lao động và việc làm

1. Giải bài 1 trang 76 SGK Địa lí 12

Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức phần nguồn lao động để phân tích và liên hệ thực tiễn về các tác động về 3 mặt: kinh tế - xã hội - môi trường để chỉ ra những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta.

Gợi ý trả lời

- Thế mạnh:

+ Số lượng: Nguồn lao động ngày càng gia tăng, mỗi năm nước ta có thêm khoảng một triệu lao động.

+ Chất lượng lao động ngày càng được nâng cao. Tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng qua các năm. Người lao động cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú, có khả năng tiếp thu, vận dụng khoa học kĩ thuật nhanh...

+ Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ngày càng giảm.

+ Cơ cấu lao động đang chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế.

- Hạn chế:

+ Trình độ lao động vẫn còn thấp, người lao động thiếu tác phong công nghiệp, kỉ luật lao động chưa cao.

+ Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ở nông thôn vẫn còn ở mức cao.

+ Lao động phân bố không đều giữa các vùng trên cả nước.

2. Giải bài 2 trang 76 SGK Địa lí 12

Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân ở nước ta hiện nay.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức phần cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế và kỹ năng nhận xét bảng số liệu để chỉ ra một số chuyển biến về cơ cấu lao động ở nước ta hiện nay.

Gợi ý trả lời

- Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế có sự chênh lệch và thay đổi qua các năm.

- Tỉ lệ lao động khu vực nông – lâm – ngư nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất và giảm dần từ 65,1% (năm 2000) xuống 57,3% (năm 2005), giảm 7,8%.

- Tỉ lệ lao động ở khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ lệ nhỏ nhất và tăng từ 13,1% (năm 2000) lên 18,2% (năm 2005), tăng 5,1%.

- Tỉ lệ lao động ở khu vực dịch vụ tăng từ 21,8% (năm 2000) lên 24,5% (năm 2005), tăng 2,7%.

- Xu hướng chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tuy nhiên sự chuyển biến vẫn còn chậm.

3. Giải bài 3 trang 76 SGK Địa lí 12

Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm, nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta nói chung và ở địa phương em nói riêng.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức phần vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm để chỉ ra phương hướng để sử dụng hợp lí lao động ở nước ta.

Gợi ý trả lời

Các phương hướng giải quyết việc làm:

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

- Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý tới câc hoạt động dịch vụ.

- Tăng cường hợp tác, liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

- Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM