Giáo trình Tâm lý học đại cương

Tâm lý học đại cương là một môn khoa học có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và phục vụ đời sống con người. Giáo trình Tâm lý học đại cương cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về tâm lý học: cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội trong việc hình thành tâm lý con người; sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức của con người; các quá trình nhận thức, cấp độ nhận thức của con người; trí nhớ, đặc điểm trí nhớ, các loại trí nhớ, các quá trình trí nhớ; nhân cách, các kiểu nhân cách, các con đường hình thành nhân cách,... Dưới đây là một số giáo trình Tâm lý học đại cương được sử dụng trong hệ thống giáo dục hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo trình Tâm lý học đại cương

1. Giáo trình Tâm lý học đại cương (Dùng cho các trường Đại học Sư phạm)

Ngày nay, kiến thức Tâm lí học cần thiết cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và được giảng dạy trong các trường đại học thuộc các nhóm ngành, nghề khác nhau. Môn Tâm lí học đại cương là môn học chung nhất cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng khoa học tâm lí và là tri thức nền tảng để tiếp thu các kiến thức tâm lí học chuyên sâu và tâm lí học liên ngành. Môn Tâm lí học đại cương là môn học cơ bản trong chương trình đào tạo đại cương ở các trường đại học và cao đẳng. 

Nội dung giáo trình Tâm lý học đại cương do Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thức chủ biên bao gồm 6 chương:

Chương 1: Tâm lí học là một khoa học

Chương 2: Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành phát triển tâm lí

Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lí

Chương 4: Hoạt động nhận thức

Chương 5: Tình cảm và ý chí

Chương 6: Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách

Link download sách: Tại đây

2. Giáo trình Tâm lý học đại cương (ThS. Lê Thị Hân - TS. Huỳnh Văn Sơn chủ biên)

Tâm lý học đại cương thực sự trở thành công cụ cần thiết đề tìm hiểu những chuyên ngành sâu của Tâm lý học và cả những khoa học có liên quan như Giáo dục học, Lý luận dạy học bộ môn cũng như những khoa học liên ngành và chuyên ngành khác... Với sinh viên chuyên khoa Tâm lý học, việc tiếp cận Tâm lý học đại cương một cách hệ thống sẽ là nền tảng vững chắc cho việc nghiên cứu những chuyên ngành Tâm lý học khác. Với sinh viên không chuyên Tâm lý học nói chung, khi tiếp cận Tâm lý học đại cương sẽ nhận thức được sâu sắc cơ sở tâm lý của việc tìm hiểu học sinh và của việc tổ chức hoạt động dạy học một cách khoa học, nghệ thuật và hiệu quả.

Quyển giáo trình Tâm lý học đại cương này là sản phẩm của bộ môn Tâm lý học sau nhiều năm nghiên cứu và đầu tư. Giáo trình nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho sinh viên các trường nói chung và sinh viên Trường Đại học Sư phạm đối với môn Tâm lý học. Kết cấu giáo trình được biên chế theo các chương ứng với sự đầu tư biên soạn của các cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn Tâm lý học như sau:

Chương 1: Nhập môn Tâm lý học

Chương 2: Hoạt động và Giao tiếp

Chương 3: Sựhình thành và phát triển tâm lý, ý thức

Chương 4: Hoạt động nhận thức

Chương 5: Đời sống tình cảm

Chương 6: Ý chí

Chương 7: Nhân cách

Link download sách: Tại đây

3. Giáo trình Tâm lý học đại cương (GS.TS Nguyễn Quang Uẩn chủ biên)

Cùng với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật, Tâm lí học ngày càng phát triển và thâm nhập vào thực tiễn của mọi lĩnh vực sống và hoạt động của con người. Cũng như trên thế giới, ở Việt Nam, Tâm lí học ngày nay không chỉ được giảng dạy ở các trường Sư phạm, các trường Y, mà nó đã và đang được giảng dạy ở mọi lĩnh vực đào tạo, mọi trình độ đào tạo, mọi hình thức đào tạo (chính quy, tại chức, từ xa…) với dung lượng và thời lượng khác nhau. Dù giảng dạy cho đối tượng nào, với dung lượng và thời lượng bao nhiêu thì Tâm lí học đại cương luôn là “chìa khoá” để người học tiếp cận khoa học Tâm lí. Xuất phát từ yêu cầu của công tác đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hiện nay, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức biên soạn cuốn Giáo trình Tâm lí học đại cương. Nội dung của giáo trình được biên soạn dựa theo khung chương trình môn học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Giáo trình gồm 7 chương:

Chương 1: Tâm lý học là một khoa học

Chương 2: Cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý

Chương 3: Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức

Chương 4: Hoạt động nhận thức

Chương 5: Mặt tình cảm và ý chí của nhân cách

Chương 6: Trí nhớ

Chương 7: Nhân cách và sự hình thành nhân cách

Link download sách: Tại đây

4. Giáo trình Tâm lý học đại cương (Trường Đại học Đà Lạt)

Giáo trình Tâm lý học đại cương - Khoa Công tác xã hội và phát triển cộng đồng trường Đại học Đà Lạt do Phạm Hoàng Tài biên soạn trình bày những nội dung sơ lược về tâm lý học, cơ sở sinh lý học và cơ sở xã hội của tâm lý học, những khái niệm, đặc điểm của cảm giác - tri giác, ý thức - vô thức, trí nhớ - tưởng tượng, tư duy - ngôn ngữ - trí thông minh, động cơ và xúc cảm, ý chí và hành động ý chí, nhân cách... Bên cạnh đó giáo trình còn đưa ra những câu hỏi ôn tập sau mỗi phần lý thuyết. 

Link download sách: Tại đây

5. Giáo trình Tâm lý học (Đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học Sư phạm)

Để góp phần đổi mới công tác đào và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án Phát triển giáo viên tiểu học tổ chức biên soạn các môđun đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới. 

Điểm mới của tài liệu theo môđun là thiết kế các hoạt động nhằm tích cực hóa hoạt động của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học; chú trọng sử dụng nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau (tài liệu in, băng hình,...) giúp cho người học dễ học, dễ hiểu và gây được hứng thú học tập. 

Giáo trình gồm 2 tiểu môđun: Tâm lý học đại cương; Tâm lý học lứa tuổi tiểu học và tâm lý học sư phạm với thời gian 105 tiết, trải qua 12 chủ đề.

Chủ đề 1: Tâm lý học là một khoa học

Chủ đề 2: Hoạt động và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức.

Chủ đề 3: Nhân cách và sự hình thành nhân cách

Chủ đề 4: Hoạt động nhận thức

Chủ đề 5: Tình cảm - ý chí của nhân cách

Chủ đề 6: Trí nhớ

....

Link download sách: Tại đây

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM