Sách Hỏi và đáp môn Tâm lý học đại cương

Sách Hỏi và đáp môn Tâm lý học đại cương hệ thống được các kiến thức, những nội dung cơ bản của Tâm lý học, đưa ra những bài tập trắc nghiệm, tự luận, xây dựng các tình huống tâm lý học. Đây là tài liệu bổ ích hỗ trợ cho quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Sách Hỏi và đáp môn Tâm lý học đại cương

1. Hỏi và đáp Tâm lý học đại cương

Tâm lý học lấy con người là trung tâm của sự nghiên cứu thông qua các diễn biến tâm lý, tình cảm, dưới sự tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài; là môn khoa học nghiên cứu về bản chất, quy luật sự hình thành, vận hành và phát triển của các hiện tượng tâm lý; giáo dục cho con người về nhân đạo đức, hành vi, lối sống..., giúp con người nhận thức sáng tỏ các vấn đề như: ý thức, tình cảm, phẩm chất năng lực giải quyết hài hoà các môi quan hệ, hướng tới xây dựng con người, gia đình, xã hội và thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

Ở Việt Nam, môn tâm lý học được giảng dạy cho đối tượng: từ cán bộ lãnh đạo quản lý đến học các cấp học, của các hệ đào tạo, trong nhiều vực, dung lượng và thời lượng khác nhau. Xuất phát từ yêu công tác đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, nhằm cung cấp cho học viên, viên các hệ đào tạo, giảng viên, nghiên cứu chuyên ngành có thêm tài liệu học tập, nghiên cứu và luyện thi môn TS. Nguyễn Thị Huệ và ThS. Lê Minh Nguyệt tiến hành soạn cuốn "HỎI & ĐÁP MÔN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG". Tài liệu được biên soạn ngắn gọn, rõ ràng những nội dung cơ bản của Tâm lý học.

Link download sách: Tại đây

2. Tâm lý học đại cương - Hướng dẫn trả lời lí thuyết, giải bài tập tình huống và trắc nghiệm

Với phương pháp trình bày ngắn gọn, bám sát yêu cầu và cấu trúc của môn học Tâm lý học, Tài liệu Tâm lý học đại cương - Hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm hệ thống hóa các kiến thức và khái quát những nội dung cơ bản, những câu hỏi bài tập trắc nghiệm, tự luận, tình huống về tâm lý học, nhằm giúp học viên nhanh chóng nắm bắt được những nội dung quan trọng nhất phục vụ việc học tập và luyện thi môn học này.

Nội dung cuốn sách được trình bày theo 3 phần:

  • Phần 1: Câu hỏi Trắc nghiệm
  • Phần 2: Câu hỏi Tự luận
  • Phần 3: Bài tập Tình huống

Link download sách: Tại đây

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM