Trắc nghiệm Tin học đại cương có đáp án

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong kì thi kết thúc học phần, eLib.VN xin chia sẻ đến các bạn Ngân hàng Trắc nghiệm Tin học đại cương có đáp án dưới đây. Hy vọng tư liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

Trắc nghiệm Tin học đại cương có đáp án

Câu 1. Trong Word, muốn tắt/ mở thanh Standard ta sử dụng thao tác nào?

A. Edit/Toolbars/Standard

B. View/Toolbars/Standard

C. Insert/Toolbars/Standard

D. Format/Toolbars/Standard

Câu 2. Trong Table của Word, để gõ kí tự Tab ta thực hiện thao tác nào?

A. Tab

B. Shift + Tab

C. Ctrl + Tab

D. Alt + Tab

Câu 3.

Trong Table/Sort của Word, hỗ trợ tối đa bao nhiêu tiêu chí sắp xếp?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 4.Trong Word, Format/Drop Cap/Lines to drop có chức năng gì?

A. Xác định số dòng cần drop

B. Xác định vị trí tự drop

C. Xác định khoảng cách từ drop đến vănbản

D. Xác định font chữ kí tự drop

Câu 5. Trong Word, có mấy cách tạo chữ Word Art?               

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 6. Trong Table của Word, có mấy dạng canh lề?

A. 4

B. 9

C. 8    

D. 6

Câu 7. Trong Word, muốn kẻ đường thẳng cho thật thẳng, phải nhấn phím gì trước khi kéo chuột.

A. Ctrl

B. Shift

C. Ctrl + Alt

D. Alt + Shift

Câu 8. Trong Word, để in trang hiện hành, ta chọn thao tác nào?

A. File/ Print chọn All

B. File/ Print chọn Pages

C. File/ Print chọn Current page

D. File/ Print chọn Selection

Câu 9. Trong Word, để chép nội dung từ bộ nhớ tạm ra vị trí con trỏ, ta sử dụng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + V

B. Ctrl + E

C. Ctrl + X

D. Ctrl + C

Câu 10. Trong Word, để cắt vào bộ nhớ tạm một đoạn văn bản đã được chọn, ta chọn thao tác nào?

A. Edit/Paste

B. Edit/Copy

C. Insert/Cut

D. Edit /Cut

Câu 11. Trong Word, để biết đang sử dụng Word phiên bản nào:

A. Nhấn Help, chọn About Microsoft Word

B. Nhấn Tools/ Options

C. Nhấn Windows/ Split

D. Nhấn File/ Properties

Câu 12. Khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay thế chữ "Đh Ktcn Tp.Hcm" thành chữ "ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM" ta thực hiện lệnh:

A. Edit/Replace

B. Edit/Find

C. Chọn "Đh KtCn Tp.HCM" rồi nhấn tổ phím Shift +

D. Không thể thực hiện

Câu 13. Trong Word, để gạch ngang một đoạn văn bản giống câu hỏi này, ta chọn thao tác nào?

A. Format/Font/Subscript

B. Format/Strikethough

C. Format/Font/Superscript

D. Format/Font/Strikethough

Câu 14. Trong Word, để cắt vào bộ nhớ tạm một đoạn văn bản đã được chọn, ta chọn thao tác nào?

A. Ctrl + C

B. Ctrl + V

C. Ctrl + X

D. Ctrl + A

Câu 15. Trong Word hỗ trợ sao lưu văn bản soạn thảo thành các định dạng nào?

A. *. doc; *.txt và *.exe

B. *.doc; *.htm và *.zip

C. *.doc; *.dot; *.htm và *.txt

D. *.doc; *.dat; *.xls và *.avi

Câu 16. Trong Word, muốn xem văn bản trước khi in, ta chọn thao tác nào?

A. Edit/ Print Preview

B. View/Print Preview

C. File/Print

D. File/Print Preview

Câu 17. Trong Word, để canh thẳng lề trái cho một đoạn văn bản đã được chọn, ta sử dụng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + R

B. Ctrl + C

C. Ctrl + L

D. Ctrl + J

Câu 18. Trong Word, để gõ công thức toán học, ta chọn thao tác nào?

A. Insert/Object/Microsoft Equation

B. View/ Microsoft Equation

C.  Edit/ Microsoft Equation

D. Tools/Object/Microsoft Equation

Câu 19. Trong Word, để đưa con trỏ về đầu văn bản, ta sử dụng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + Home

B. Ctrl + End

C. Shift + Home

D. shift + End

Câu 20.Trong Word, biểu tượng giống cây chổi  có chức năng gì?

A. Sao chép nội dung văn bản

B. Canh lề  văn bản

C. Sao chép định dạng

D. Mở văn bản đã có

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Ngân hàng Trắc nghiệm môn Tin học đại cương có đáp án!

Để củng cố kiến thức và nắm vững nội dung bài học mời các bạn cùng làm Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án dưới đây!

Trắc Nghiệm

Ngày:21/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM