100 Câu hỏi trắc nghiệm Tin học đại cương có đáp án

Cùng nhau ôn tập và củng cố kiến thức thông qua 100 Câu hỏi trắc nghiệm Tin học đại cương có đáp án mà eLib.VN đã tổng hợp dưới đây nhé. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích, giúp các bạn chuẩn bị cho kì thi kết thúc môn đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo!

100 Câu hỏi trắc nghiệm Tin học đại cương có đáp án

A. HỆ ĐIỀU HÀ NH VÀ WINDOWS:

Câu 1: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì?

a/ Secondary memory        b/ Receive memory

c/ Primary memory            d/ Random access memory

Câu 2: Phát biểu nà o sau đây là sai:

a. Đơn vị điều khiển (Control Unit) chứa CPU, điều khiển tất cả các hoạt động của máy.

b. CPU là bộ nhớ xử lý trung ương, thực hiện việc xử lý thông tin lưu trữ trong bộ nhớ.

c. ALU là đơn vị số học và luận lý và các thanh ghi cũ ng nằm trong CPU

d. Memory Cell là tập hợp các ô nhớ.

Câu 3: Dữ liệu là gì?

a/ Là các số liệu hoặc là tài liệu cho trước chưa được xử lý.

b/ Là khái niệm có thể được phát sinh, lưu trữ, tìm kiếm, sao chép, biến đổi…

c/ Là các thông tin được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau.

d/ Tất cả đều đúng.

Câu 4: Bit là gì?

a/ Là đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính

b/ là một phần tử nhỏ mang một trong 2 giá trị 0 và 1

c/ Là một đơn vị đo thông tin

d/ Tất cả đều đúng.

Câu 5: Hex là hệ đếm:

a/ Hệ nhị phân                     

b/ Hệ bát phân

c/ Hệ thập phân      

d/ Hệ thập lục phân

Câu 6: Các thành phần: bộ nhớ chính, bộ xử lý trung ương, bộ phận nhập xuất, các loại hệ điều hành là:

a/ Phần cứng                       

b/ Phần mềm

c/ Thiết bị lưu trữ  

d/ Tất cả đều sai

Câu 7: Hệ thống các chương trình đảm nhận chức năng làm môi trường trung gian giữa người sử dụng và phần cứng của máy tính được gọi là:

a/ Phần mềm                       

b/ Hệ điều hành

c/ Các loại trình dịch trung gian

d/ Tất cả đều đúng.

Câu 8: Các loại hệ điều hành Windows đều có khả năng tự động nhận biết các thiết bị phần cứng và tự động cài đặt cấu hình của các thiết bị dây là chức năng:

a/ Plug and Play     

b/ Windows Explorer

c/ Desktop               

d/ Multimedia

Câu 9: Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là:

a/ Menu bar             

b/ Menu pad

c/ Menu options     

d/ Tất cả đều sai

Câu 10: Hộp điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là :

a/ Dialog box                       

b/ list box

c/ Control box         

d/ Text box

Câu 11: Windows Explorer có các thành phần: Explorer bar, Explorer view, Tool bar, menu bar. Còn lại là gì?

a/ Status bar                        

b/ Menu bar

c/ Task bar               

d/ tất cả đều sai

Câu 12: Shortcut là biểu tượng đại diện cho một chương trình hay một tập tin để khởi động một chương trình hay một tập tin. Vậy có mấy loại shortcut:

a/ 1 loại                     b/ 3 loại

c/ 2 loại                     d/ 4 loại

Câu 13: Để chạy một ứng dụng trong Windows, bạn làm thế nào?

a/ Nhấp phải vào biểu tượng và chọn Open

b/ Nhấp đúp vào biểu tượng        

c/ Tất cả đều đúng

Câu 14: Chương trình cho phép định lại cấu hình hệ thống thay đổi môi trường làm việc cho phù hợp

a/ Display                  c/ Control panel

b/ Sreen Saver          d/ Tất cả đều có thể

Câu 15: Các ký tự sau đây ký tự nào không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư mục:

a/ @, 1, %                

b/ - (,)

c/ ~, “, ? , @, #, $    

d/ *, /, \, <, >

B. MICROSOFT WORD:

Câu 16: Có mấy cách tạo mới một văn bản trong Word:

a/ 2 cách                    b/ 3 cách

c/ 4 cách                    d/ 5 cách

Câu 17: Sử dụng Office Clipboard, bạn có thể lưu trữ tối đa bao nhiêu clipboard trong đấy:

a/ 10   b/ 12 c/ 16   d/ 20

Câu 18: Thao tác Shift + Enter có chức năng gì?

a/ Xuống hàng chưa kết thúc paragraph            

b/ Xuống một trang màn hình

c/ Nhập dữ liệu theo hàng dọc            

d/ Tất cả đều sai

Câu 19: Muốn xác định khoảng cách và vị trí ký tự, ta vào:

a/ Format/Paragragh        c/ Format/Font

b/ Format/Style                   d/Format/Object

Câu 20: Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì?

a/ Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi             c/ Bật hoặc tắt chỉ số trên

b/ Bật hoặc tắt chỉ số dưới                        d/ Trả về dạng mặc định

Câu 21: Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoà i việc vào Format/Font, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:

a/ Ctrl + Shift + D     c/ Ctrl + Shift + A

b/ Ctrl + Shift + W   d/ Ctrl + Shift + K

Câu 22: trong hộp thoại Format/Paragraph ngoài việc có thể hiệu chỉnh lề cho đoạn, khoảng cách các đoạn, các dòng, còn dùng làm chức năng nào sau đây:

a/ Định dạng cột      c/ Thay đổi font chữ

b/ Canh chỉnh Tab   d/ Tất cả đều sai

Câu 23: Trong phần File/ Page Setup mục Gutter có chức năng gì?

a/ Quy định khoảng cách từ mép đến trang in

b/ Chia văn bản thà nh số đoạn theo ý muốn

c/ Phần chừa trống để đóng thành tập.

d/ Quy định lề của trang in.

Câu 24: Để thay đổi đơn vị đo của thức, ta chọn:

a/ Format/Tabs                   c/ Format/Object

b/ Tools/Option/General    d/ Tools/Option/View

Câu 25: Ký hiệu này trên thanh thước có nghĩa là gì?

a/ Bar tab                              c/ Decinal Tab

b/ Frist line indent                 d/ Hanging indent

Câu 26: Trong trang Format/Bullets and Numbering, nếu muốn chọn thông số khác ta vào mục Customize. Trong này, phần Number Format dùng để:

a/ Hiệu chỉnh ký hiệu của Number          c/ Thêm văn bản ở trước, sau dấu hoa thị

b/ Hiệu chỉnh ký hiệu của Bullets            d/ Thay đổi font chữ

Câu 27: Trong mục Format/Drop Cap, phần Distance form text dùng để xác định khoảng cách:

a/ Giữa ký tự Drop Cap với lề trái          c/ Giữa ký tự Drop Cap với ký tự tiếp theo

b/ Giữa ký tự Drop Cap với lề phải         d/ Giữa ký tự Drop Cap với toàn văn bản

Câu 28: Trong hộp thoại File/Page Setup khung Margins, mục Mirror Margins dùng để:

a. Đặt lề cho văn bản cân xứng                

b. Đặt cho tiêu đề cân xứng với văn bản

c. Đặt lề cho các trang chẳn và lẻ đối xứng

d. Đặt lề cho các section đối xứng nhau

Câu 29: Bạn có thể chú thích các thuật ngữ cho 1 từ, 1 câu, bằng Footnote. Như vậy Footnote có nghĩa là:

a. Chú thích được trình bày ở cuối từ cần chú thích

b. Chú thích được trình bày ở cuối trang

c. Chú thích được trình bày ở cuối văn bản

d. Chú thích được trình bày ở cuối toàn bộ

Câu 30: Để di chuyển con trỏ trong bảng Table, ta dùng phím nóng. Vậy phím nóng Shift + Tab dùng để:

a. Di chuyển con trỏ đến ô liền trước     c. Thêm một tab vào ô

b. Di chuyển con trỏ đến hàng trên        d. Phím nóng trên không có chức năng gì

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ 100 Câu hỏi trắc nghiệm Tin học đại cương có đáp án!

Để củng cố kiến thức và nắm vững nội dung bài học mời các bạn cùng làm Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án dưới đây!

Trắc Nghiệm

Ngày:06/01/2021 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM