Bài 2: Nhập các đối tượng cho phim

Mời các bạn cùng eLib tham khảo nội dung bài giảng Bài 2: Nhập các đối tượng cho phim sau đây để tìm hiểu về cách nhập hình ảnh, nhập âm thanh, nhập video trong Windows Movie Maker.

Bài 2: Nhập các đối tượng cho phim

Các đối tượng được dùng để làm tư liệu tạo nên phim gồm có các file ảnh, file âm thanh, file video. Các file này cần được nhập vào trong mục Collections của WMM. Mục Collections có sẵn trong WMM và không thể thay đồi tên mục này.

Các đối tượng được nhập vào mục Collections sẽ được lưu lại cho những lần sử dụng sau. Tức là khi mở màn hình làm việc của WMM, những đối tượng được nhập vào mục Collections ở những phiên làm việc trước vẫn được lưu lại.

Hình 5.7. Ví dụ về cây thư mục Collections

WMM cho phép tạo mới những thư mục con của mục Collections mặc định. Trong mỗi thư mục lại có thể chứa các thư mục con khác. Điều này cho phép người sử dụng dễ dàng quản lí tư liệu làm phim. Các thư mục này cũng được tổ chức dưới dạng cây thư mục giống như trong Windows Explore. Trong Hình 5.7, thư mục Collections chứa hai thư mục con là DHSPHN và Du lich Ha Noi, thư mục Du lich Ha Noi chứa 2 thư mục con Anh và Nhac.

Để hiển thị khung Collections tại phía trái màn hình, nháy chuột vào nút lệnh Collections trên thanh công cụ (khi đó khung Movie Task sẽ biến mất).

Để tạo mới một thư mục, tại khung Collections, nháy chuột phải tại thư mục chứa thư mục cần tạo làm xuất hiện một bảng chọn như Hình 5.8, nháy vào lệnh New Collection. Hoặc nháy chuột vào hộp danh sách trên thanh công cụ làm xuất hiện một cây thư mục như trong Hình 5.9, nháy chọn một thư mục chứa thư mục cán tạo, tiếp đến nháy chuột vào nút lệnh; New Collection Folder. WMM tạo ra một thư mục mới với tên mặc định New Collection, gõ lại tên mới và nhấn phún Enter.

Hình 5.8. Bảng chọn các lệnh thao tác với thư mục khi nháy chuốt phải 

Hình 5.9. Cây thư mục xuất hiện khi nháy chuốt vào hộp danh sách Collections

Để đồi tên một thư mục, tại khung Collections, nháy chuột phải tại thư mục cần đổi tên, nháy vào lệnh Rename, gõ lại tên mới và nhấn phím Enter.

Để xoá một thư mục, tại khung Collections, nháy chuột phải tại thư mục cần xoá, nháy vào lệnh Delete.

1. Nhập hình ảnh

Để nhập hình ảnh cho đoạn phim đang biên tập, thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Nháy chuột vào hộp danh sách Collections trên thanh công cụ, khi xuất hiện một cây thư mục, nháy chọn thư mục chứa ảnh sẽ được nhập vào.
  • Bước 2: Nháy chuột vào lệnh Import Pictures trong khung Movie Task. Khi đó, xuất hiện một hộp thoại Import File (Hình 5.10). Trong mục Files of Type ở phía dưới hộp thoại được chọn là Picture Files, kèm theo là danh sách phẩn mở rộng của các file ảnh có thể nhập vào. WMM chỉ cho phép nhập các định dạng ảnh với phần mở rộng là jpg, jpeg, jflf, gif, png, bmp, dib, tif, tiff, wmf, emf.
  • Bước 3: Tại hộp thoại Import File, nháy chuột vào ô Look in hoặc các biểu tượng Computer, Libraries, Desktop, Rencent Places phía bên trái để tìm đến thư mục chứa các file ảnh cán nhập.
  • Bước 4: Chọn các ảnh cần nhập và nháy chuột vào nút lệnh Import. Các ảnh dã chọn sẽ được đưa vào thư mục đã chọn ở bước 1 (Hình 5.11).

Hình 5.10. Hộp thoại nhập ảnh

Hình 5.11. Kết quả nhập ảnh vào thư mục Anh

Các ảnh trong khung hộp thoại import File trong Hình 5.10 được hiển thị theo kiểu Large Icons. Đây là kiểu hiển thị giúp người sử dụng dễ dàng quan sát và chọn ảnh nhất. Nếu danh sách ảnh không được hiển thị theo kiểu này, nháy chuột vào nút lệnh (View) nằm ở phía dưới thanh tiêu đề và nháy chọn kiểu Large Icon (Hình 5.12).

Hình 5.12. Bảng chọn cách hiển thị ảnh khi nháy chuột vào nút View

Hình 5.13. Minh hoạ đường dẫn bị thay đổi sau khi nhập ảnh

Các ảnh sau khi đã được nhập vào Collections được hiển thị theo kiểu Thumbnails. Nháy chuột vào nút lệnh  (View) trên thanh công cụ để chọn kiểu hiển thị trong Collections.

Trong ví dụ minh hoạ ở trên, các ảnh được nhập vào từ thư mục Anh suu tam (Hình 5.10) trong Windows. Sau khi nhập vào WMM, ảnh được lưu trong thư mục Anh (thư mục con của thư mục Du lich Ha Noi). Mỗi ảnh trong thư mục Anh có đường dẫn đến ảnh thực trong thư mục Anh suu tam. Nếu ảnh nào đó bị xoá hoặc di chuyển khỏi thư mục Anh suu tam thì tại vị trí ảnh đó trong WMM sẽ hiển thị một dấu X (Hình 5.13).

2. Nhập âm thanh

Các bước nhập âm thanh thực hiện tương tự như nhập ảnh. Trong bước 2, nháy chuột chọn lệnh Import audio or music. Trong hộp thoại Import File, mục Files of Type là Audio and Music Files (Hình 5.14). Hình 5.15 minh hoạ kết quả sau khi nhập file âm thanh Troi Ha Noi Xanh - Khanh Linh.mp3 vào thư mục Nhac (thư mục con của thư mục Du lich Ha Noi) trong Collections của WMM.

WMM chỉ cho phép nhập các file âm thanh với phần mở rộng là wav, aif, aiff, aifc, snd, mp3, au, mpa, mp2, wma, asf.

Hình 5.14. Hộp thoại nhập âm thanh 

Hình 5.15 File âm thanh sau khi được nhập vào thư mục Nhac

3. Nhập video

Việc nhập video thực hiện tương tự như các bước nhập ảnh. Trong bước 2, nháy chuột chọn lệnh Import video.

Hình 5.16. Hộp thoại nhập video

Chú ý: Trong hộp thoại Import File, mục Create clips for video files (tính năng tự động chia đoạn phim thành nhiểu phần) phía dưới hộp thoại sẽ mặc định được đánh dấu. Khi mục này được đánh dấu, file video nhập vào sẽ tự động chia thành nhiểu đoạn nhỏ. Hình 5.17 minh hoạ kết quả nhập video khi mục Create clips for video files được đánh dấu. Nếu bỏ đánh dấu thì file video nhập vào được giữ nguyên (Hình 5.18). WMM tự động tạo ra một thư mục với tên của file video để lưu đoạn video được nhập.

Hình 5.17. File video Du lịch Hà Nội - Part1               

Hình 5.18. File video Du lich Hà Nội - Part1 không bị chia nhỏ

 WMM chỉ cho phép nhập các file video với phán mở rộng là avi, mpg, mlv, mp2, mp2v, mpeg, mpe, mpv2, wm, wmv, asf.

Khi thực hiện việc nhập dữ liệu ảnh, trong hộp thoại Import File sẽ chỉ xuất hiện các dịnh dạng ảnh mà WMM cho phép vì ở mục Files of type đã chọn Pictures File. Việc nhập âm thanh và video cũng tương tự. Nhưng nếu tại mục Files of type chọn All files (*.*) thì mọi file trong thư mục ở mục Look in sẽ được hiển thị bao gồm cả các file không được phép nhập. Nếu chọn một file không được phép nhập, khi nháy chuột vào nút lệnh Import sẽ xuất hiện một thông báo (Hình 5.19) file này không được hỗ trợ nên nó không thể nhập vào WMM.

Hình 5.19. Thông báo không cho phép nhập file

Trên đây là nội dung bài giảng Bài 2: Nhập các đối tượng cho phim được eLib tổng hợp lại nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo. Hy vọng đây sẽ là tư liệu giúp các bạn nắm bắt nội dung bài học dễ dàng hơn.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM